Letový stabilizátor v RC prijímači FrSky S8R – môj pohľad

To, že sa o využitie gýr a letových stabilizátorov v modeloch lietadiel už roky zaujímame, nie je žiadnym tajomstvom.

Viacero takých zariadení nám prešlo rukami a pred pár rokmi, nespokojní s ich vlastnosťami a možnosťami, sme si na báze Orange Flight Stabilizera RX 3S postavili a napísali program pre vlastný 3-procesorový letový stabilizátor, ktorému sme dali meno AssOrx.

Potom sa objavil Open Flight Stabilizer (opäť na báze RX3S) a napokon náš kamarát Edo Bovan na základe našich podkladov upravil program JohnaRB „k obrazu nášmu“.

Od tej doby máme Letové stabilizátory so softvérom „Ed“ namontované vo všetkých našich modeloch.

Medzi tým sa však objavili ďalšie letové stabilizátory, napríklad aj od (našej obľúbenej) firmy FrSky, zaintegrované do RC prijímača S8R.

autor: Janko O.

 

Tento letový stabilizátor (aj naďalej budeme spomínať LEN letový stabilizátor tejto dvoj-kombinácie, pretože prijímač teraz nie je objektom nášho záujmu) sa mi dostal do ruky vďaka nášmu modelárskemu kolegovi a predsedovi LMKBB (Letecko-Modelársky Klub Banská Bystrica) Milanovi H. Milan mi toto zariadenie na pár dní požičal, vrátane vysielača Taranis, bez ktorého by som si sotva poradil. Už predtým som o S8R „pochytal“ nejaké informácie, ale možnosť „ošahať“ si to vlastnými rukami bola pre mňa neodolateľná.

Milan mi narýchlo ukázal ovládanie letového stabilizátora pomocou vysielača Taranis a potom som sa zahĺbil do študovania návodu.

Prvým prekvapujúcim zistením bol počet ovládacích prvkov na vysielači, ktoré si letový stabilizátor pre seba „uchmatol“: jeden potenciometer a dva troj-polohové prepínače. V porovnaní s ostatnými „rešpektovanými“ letovými stabilizátormi (FY-30A, Open stabilizer, …) to je dosť (veľa ). Na druhú stranu, prijímač „komba“ S8R je 16-kanálový, a tak „nejaké“ tri kanály hore-dole, to nič neznamená.

Akosi automaticky (a správne) som predpokladal, že S8R má „klasický“ stabilizačný režim, ktorý my nazývame „derivačný“ (Rate), ale takúto stabilizáciu už mali aj „hlúpučké“ gyrá MKS Gy-380, či pôvodný primitívny softvér letového stabilizátora RX3S. My takúto stabilizáciu využívame len zriedka (napr. na výškovke, pri plachtení vetroňa), a voči stabilizácii HOLD ju považujeme len za stabilizáciu 3. triedy.

Poznámka:

Na pripomenutie:

 • stabilizácia typu Rate len zmierňuje destabilizujúce vplyvy – napr. poryvov vetra

 • stabilizácia typu Hold okrem toho, že zmierňuje destabilizujúce vplyvy poryvov vetra, navyše vráti model do východzej polohy (ako pred poryvom).
   

Preto ma veľmi zaujímalo, či aj S8R má niečo ako režim HOLD. Nuž má, ale iný ako náš AssOrx, či Open flight stabilizer so softvérom Ed, alebo Fy-30A.

Zatiaľ čo FY-30A aj S8R majú okrem gyro-senzorov aj akcelero-senzory, tak náš AssOrx aj Open stabilizer so softvérom Ed má len gyro-senzory a režim Hold neodvodzuje od signálu akcelero-senzorov, ale matematickým výpočtom zo signálu gyro-senzorov. To má svoje nevýhody, ale aj výhody: Stabilizátory s akcelero-senzormi môžu nastavenú polohu (postoj) modelu udržiavať takpovediac „do nekonečna“, čo sa hodí najmä pre FPV alebo pre autonómne riadené modely.  Stabilizátory bez akcelero-senzorov (ako náš AssOrx a Ed) zase môžu s týmto "syntetickým" - matematicky vypočítaným kvazi-akcelerometrickým signálom interne lepšie manipulovať a dosahovať tak hladšie prechody medzi jednotlivými fázami stabilizácie letu modelu.

Letové stabilizátory bez akcelero-senzorov však môžu nastavenú polohu (postoj) modelu udržiavať len krátkodobo – niekoľko sekúnd. To je však pre rekreačné modely riadené „na dohľad“ väčšinou postačujúce, pretože po niekoľkých sekundách priameho letu sa model aj tak ocitne na hranici viditeľnosti a je nutné korigovať jeho smer (a tým pádom prerušiť alebo stlmiť činnosť režimu Hold).

U FY-30A je aktivácia a deaktivácia Hold-funkcie skoková a model sebou vtedy neprirodzene trhne (čo nám maximálne vadilo ), naproti tomu AssOrx aj Ed „vchádzajú a vychádzajú“ z Hold-funkcie úplne plynule a hladko, takže na modeli sa ani nedá poznať, v akom režime stabilizácie sa práve nachádza.

Letový stabilizátor v S8R to má inak. Vychádza to z toho, aké stabilizačné režimy vôbec má:

 • Off (vypnuté), riadenie modelu bez akejkoľvek stabilizácie

 • Stabilization: klasický „gyro“ režim, niečo ako náš Rate. Treba však podotknúť, že na rozdiel od FY-30A má S8R v tomto režime funkciu „Dynamické riadenie“ (čím viac je vychýlená riadiaca páka v zodpovedajúcom smere, tým menej sa uplatňuje stabilizácia) a tiež funkciu „Master Gain“ (nastavenie stabilizačného účinku všetkých troch osí diaľkovo z vysielača), tak ako to už roky má náš AssOrx aj Ed.

 • Auto Level: model je pomocou signálov z akcelero-senzorov (Ail a Ele) udržiavaný v (alebo vmanévrovaný do) prednastavenej (približne) vodorovnej polohy.

 • Knife-Edge: model je pomocou signálov z akcelero-senzorov (Ail a Rud) udržiavaný v (alebo vmanévrovaný do) prednastavenej polohy „Nožového letu“ (krídla zvierajú s rovinou zeme uhol 90 stupňov, trup zviera s rovinou zeme uhol asi 45 stuňov).

 • Hover: model je pomocou signálov z akcelero-senzorov (Ele a Rud) udržiavaný v (alebo vmanévrovaný do) prednastavenej zvislej polohy „visenia na vrtuli“.
   

Posledné tri režimy majú spoločné to, že od prednastavenej polohy je možné vychýlením zodpovedajúcej riadiacej páky na vysielači „odkloniť“ polohu modelu asi o 45 stupňov na každú stranu, avšak pre udržanie tejto novej polohy je nutné mať páku stále vychýlenú. Navyše režim Knife-Edge (nožový let) je možný len na pravom boku, opačne to model (bez zmeny nastavenia stabilizátora) asi nevie. Rovnako letový stabilizátor v S8R nedokáže stabilizovať model v polohe „hore bruchom“.

Oproti ostatným letovým stabilizátorom, ktoré mali nejakú modifikáciu režimu Hold, S8R nepracuje spôsobom: „Zaujmi požadovanú polohu (postoj) modelu a túto „zamkni“ tým, že dáš knipel do neutrálu“. FY-30A, náš AssOrx aj Ed pracujú práve takto (a vtedy je stabilizačný účinok maximálny), hoci ani toto nie je podľa môjho názoru ten najlepší „modus operandi“ . Pre S8R to však znamená, že mnoho polôh (postojov) modelu nemôže byť režimom Hold stabilizovaných a tak zostáva len derivačný režim Rate (Stabilization), ktorý však nedokáže model po pôsobení destabilizujúcich vplyvov vrátiť do pôvodnej polohy.

S8R bez vychýlenia knipla má len tri „základné postoje“ (vodorovne, nožový a visiaci na vrtuli), ktoré však treba aktivovať prepínačmi Ch10 a Ch11 na vysielači. Vychýlením knipla sa môže model od toho-ktorého postoja len odchýliť o max. 45 stupňov tým, že pilot stále drží vychýlený aj knipel.

Vtedy ale zaúčinkuje Dynamické riadenie účinnosti stabilizácie a rýchla derivačná (gyrovacia) zložka stabilizácie sa „vytratí“ a zostane len pomalá akcelerometrická zložka stabilizácie.

Treba zdôrazniť, že Dynamické riadenie účinnosti stabilizácie a aj Master Gain účinkujú LEN na túto derivačnú zložku.

Pretože nastavovanie Hold módov letového stabilizátora v S8R sa robí prepínaním prepínačov na vysielači, tak skúsenejší pilot sa pri akrobatení môže „uprepínať“, nehľadiac na to, že sa občas môže aj pomýliť a v tej najnevhodnejšej chvíli zapnúť taký režim, ktorý môže spôsobiť aj haváriu modelu. Ale letový stabilizátor v S8R asi nie je určený pre skúsených „akrobatov“, ktorí často a rýchlo prechádzajú z jednej „figúry“ do druhej .

Avšak rekreačným pilotom môže tento stabilizátor zaručiť pohodové lietanie, prípadne uľahčiť cestu k postupnému nácviku jednotlivých akrobatických „grifov“.

Na záver by som chcel zdôrazniť, že nechcem (a ani nemôžem) za každú cenu obhajovať spôsob činnosti „nášho“ letového stabilizátora Ed (pretože som si vedomý jeho nedostatkov), hoci nie nadarmo sa hovorí, že „Každá líška svoj chvost chváli“. Takže je pravdepodobné, že jedna skupina pilotov bude „velebiť“ letové stabilizátory typu Ed a „zatracovať“ stabilizátor v S8R a druhá skupina pilotov to bude vnímať presne opačne.

Ja to vidím tak, že by som vedel kľudne lietať s S8R, hoci podvedome by som neustále porovnával s Ed-stabilizátorom. Po určitej dobe by som S8R podvedome prijal „za svoj“ a pre zmenu, pri lietaní s Ed by som sa neustále čudoval (divil se) a hovoril si, že S8R to má inak (a možno aj lepšie ).

Ide o to, že každý spôsob činnosti má svoje výhody aj nevýhody a zatiaľ som „nenarazil“ na taký letový stabilizátor, voči ktorému by som nemal nejaké výhrady .


 


 


 

 

 


<Staršie | tento článok | Novšie>

Napísané: 22. 11. 2021, 08:11 | Prečítané: 8561x | Kategórie: Elektronika | Napísal: admin |
Komentáre: 4
Používam prijímač S6R vo svojich 2 modeloch a pravdupovediac najviac pomôže AutoLevel keď z totalne blbej polohy vpohode model vrati sam do rovného letu. Ostatné prvky stabilizácie si pilot ani neuvedomuje a tak to asi ma byť.
Odpoveď | 2017-12-15 21:57:36
Ano , mať na jednej zadnej páčke funkciu PANIC, ktorá z akejkoľvek blbej polohy vráti model do priameho letu je obmedzenie stresu , fakt môžem na modely skúšať blbosti a ak to nevyjde -tak páčka PANIC a ide rovno bleskove. U vetroňa využívam hlásenie výšky no a orientačne stav napätia na prijímači. To všetko poskytuje S6R aj S8R v cene okolo 35€.
Odpoveď | 2020-11-09 18:02:05
.:. Pepa | www
Ed stabilizátor je skvělý,
mám dva s přijímačem 6k mikro DSMX, dva s větším přijímačem DSM2 a dva samostatně, a kdyby byly další možnosti nějaký koupit tak rád přispěji na odladění něčeho na dostupný HW.
Na mikromodely do rozpětí 500 které mám kdekoli v autě je to skvělá věc. Nebo létání s Magnum Reloaded v lese :-)
Pochvala pro EDA a celý tým. Pepa
Odpoveď | 2020-11-10 15:00:42
.:. J O.
Pepo,
ďakujeme.
Nech ti to dobre lieta.
Odpoveď | 2020-11-11 08:00:07
Pridaj komentár
Meno
Web
Mail
Kontrola Zadajte číslo päť
Text

:-)
:-D
:-(
|-/
:-[]
;-)
8-|
8-o
Tučné | Podrazené | Kurzíva  | zdroják | odkaz
 • Pre odoslanie správy môžete aj použiť klávesovoú skratku Alt+S. (Podporujú len niektoré prehliadače)
 • HTML znaky budú prevedené na entity.
 • Vyjadrujte sa tu ako doma, aby sme vedeli ako to u Vás vypadá.
 • Odkazy začínajúce http:// budú automaticky prevedené na odkazy , nepoužívajte však v jednom príspevku viac ako 3 - to robia len spam roboti:-)
správca | ICQ-Vaše ICQ | Podpora miniRS | Styl LazyDays | Sk preklad by beekeeper | Veľkosť databázy: 44407.18 kb