Orange Flight Stabilizer (RX3S) s Open Source – 6. časť

V závere minulej časti nášho seriálu sme naznačili, že Open Stabilizer RX3S má veľa možností nastavenia rôznych parametrov.

Pričom viaceré sú vskutku veľmi zaujímavé, potrebné a užitočné. Iné sú síce zaujímavé, ale sú skôr prekvapivé, ak nie priam „exotické“.

Na to však treba „nastavovací prípravok“.

A dnes si popíšeme, ako ho (veľmi jednoducho) preflešovať a ako ho používať a čo niektoré užitočné parametre Open Stabilizera znamenajú.

autor: Janko O.

 

 

Tým „nastavovacím prípravkom“ môže byť niektoré z týchto zariadení:

Najprv v nich však treba zmeniť firmvér, čiže treba ich preflešovať. To ale pre nás (a samozrejme aj pre vás) nie je žiadny problém:

V sekcii Download (alebo priamo TU) si stiahnite zozipovaný súbor, ktorý sme nazvali: „Sada HEX a BAT súborov pre zjednodušené preflešovanie nastavovacích zariadení (programátorov Open Stabilizerov) dLUX, Aquastar a TGY160A.“ Po „rozbalení“ dostanete týchto 6 súborov:

  • HEX súbor na preflešovanie Turnigy 160A
  • HEX súbor na preflešovanie Turnigy AquaStar
  • HEX súbor na preflešovanie Turnigy dlux
  • BAT súbor na preflešovanie Turnigy 160A
  • BAT súbor na preflešovanie Turnigy AquaStar
  • BAT súbor na preflešovanie Turnigy dlux

Všetky skopírujte do (nám už z 3. časti seriálu známeho) adresára (zložky) C:\Program Files\ arduino-1.0.6\. Mali by ste dostať približne toto:

USBasp Programer nastavte na napätie 5V.

Ak máte flešovaciu hlavicu a Turnigy 160A alebo Turnigy Aquastar, otvorte ho, nasaďte flešovaciu hlavicu na procesor a dvoj-kliknite (alebo Enter) na BAT-súbore s príslušným názvom (TGY160A.bat alebo Aquastar.bat). Zobrazí sa čierne DOSovské okno a prebehne niekoľko-sekundová flešovacia procedúra, veľmi podobná tej, ktorá je popísaná v tretej časti seriálu.

Ak nemáte flešovaciu hlavicu alebo máte „nastavovací prípravok“ (Programming Box) dLUX (tak ako my), tak postup bude mierne odlišný (dLUX má procesor „skrytý“ pod displejom):

Otvorte dLUX a uvidíte toto:

Červeným rámčekom sme zvýraznili šesticu očíslovaných „flešovacích“ vývodov, ktoré nás zaujímajú. Ich význam objasňuje nasledujúca tabuľka:

Na tieto vývody prispájkujeme šesticu „tých správnych“ vývodov kábla USBasp programera. Pred tým je však dobré si na štítky s označením vývodu (z druhej strany) pripísať aj to „správne číslo“ (podľa hore uvedenej tabuľky), tak ako sme to urobili aj my:

Po prispájkovaní vývodov by ste mohli dostať asi toto:

Samotné preflešovanie je potom úplne rovnaké ako v prípade TGY160A či Aquastar: dvoj-kliknite (alebo Enter) na BAT-súbore s príslušným názvom (dLUX.bat). Zobrazí sa čierne DOSovské okno a prebehne niekoľko-sekundová flešovacia procedúra, veľmi podobná tej, ktorá je popísaná v tretej časti seriálu.

Odspájkujte vývody, „zadeklujte“ Programming Box a je hotovo.

 


 

Aby ste mohli kontrolovať a meniť nastavovacie parametre Open Stabilizera RX3S pomocou nastavovacieho prípravku (Programming Boxu, napr. dLUX), musíme ich navzájom prepojiť. Na to použijeme vhodný 3-žilový káblik, zakončený servokonektormi samička-samička (female-female). V nastavovacom prípravku káblik zasunieme do konektora s „kľúčom“ s označením vývodov _|_ + - (Impulz, Plus, Mínus). V letovom Open Stabilizeri Orange RX3S použijeme (výstupný) konektor Ail-R. 

Po pripojení napájania na RX3S sa zapne aj nastavovací prípravok, prebehne jeho inicializácia a mali by ste vidieť asi toto:

Medzi jednotlivými nastavovanými parametrami sa pohybujeme pomocou tlačidiel Left a Right: tlačidlom Right postupujeme ďalej, tlačidlom Left sa vraciame na začiatok.

Pomocou tlačidiel Up a Down vyberáme možnosti (hodnoty) toho-ktorého parametra: tlačidlom Up vyberáme ďalšiu možnosť (hodnotu), tlačidlom Down „sa vraciame“ - vyberáme predchádzajúcu možnosť (hodnotu).

 


 

Dnes si ukážeme prvé dva nastaviteľné parametre Open Stabilizera RX3S, pričom ten druhý považujeme za veľmi užitočný:

Pomocou prvého parametra (Mount Orient) nastavujeme, ako je letový stabilizátor RX3S v modeli „polohovaný“ (orientovaný).

Možnosť MOUNT ORIENT: Normal:

znamená, že RX3S je v trupe modelu uchytený „naplocho“ (vodorovne (horizontal)), konektormi smerom dozadu.

V prípade akrobatických modelov s plochým (doskovým) trupom, je možné Open Stabilizer upevniť na trup z ľavej strany a vtedy treba nastaviť možnosť Mount Orient: Roll 90° Left:

Alebo z pravej strany a vtedy treba nastaviť možnosť Mount Orient: Roll 90° Right:

Ak sme nastavovanie vlastností Open Stabilizera RX3S pomocou nastavovacieho prípravku ukončili, tak zmenené hodnoty uložíme (zapíšeme do EEPROM pamäte procesora v RX3S). To sa robí tak, že (dlhým) stlačením tlačidla Right „zarolujeme“ až na koniec (pomerne dlhého) zoznamu nastavovateľných parametrov. Na displeji by sa malo zobraziť toto:

Stlačením tlačidla Up vyberieme možnosť Update Config:

a stlačením tlačidla Right potvrdíme uloženie. Nakrátko sa zobrazí verzia konfiguračného softvéru a uloženie zmenených nastavení letového stabilizátora je hotové.

 


 

Ďalším (a podľa nás veľmi užitočným) parametrom, ktorého význam a nastavenie si ešte dnes ukážeme, je Stick Gain Throw. Snahou o preloženie jeho mena sa môžete pekne zamotať, prípadne sa dostať do pomykova. A tak to nechajte tak a my sa vám to pokúsime vysvetliť takpovediac „rukolapne“.

Výrazom „Stick“ je v západných krajinách označovaný knipel, ovládacia – riadiaca páka. A Stick Gain Throw sa týka fenoménu, ktorému sme ešte pred pár rokmi dali meno: Dynamické riadenie gýr (gyroefektu, stabilizačného účinku).

Pôvodný firmvér letového stabilizátora Orange RX3S umožňoval stabilizačný účinok diaľkovo len zapnúť alebo vypnúť. A tak sa vám mohlo stať, že so zapnutou stabilizáciou ste nejaký akrobatický obrat vôbec nezaleteli, pretože stabilizácia sa s vami o riadenie modelu „naťahovala“ (kniplom ste dali modelu povel, aby zmenil smer letu, ale gyrá „zistilil“, že sa mení smer letu a tak dávali servám povel, aby smer letu modelu stabilizovali, čiže aby modelu zabránili zmeniť smer letu ).

Naše Dynamické riadenie gýr funguje tak, že keď je knipel v strede, stabilizačný účinok (gýr či AssOrxu) je najväčší, pretože pilot evidentne nechce meniť smer letu (a chce, aby ho systém plne stabilizoval). Čím väčšie je vychýlenie riadiacej páky (knipla) od stredu, tým menší je stabilizačný účinok a tým menej letový stabilizátor ovplyvňuje riadenie modelu. Až napokon v krajných polohách knipla je stabilizačný účinok nulový a letový stabilizátor tak smer letu modelu nijako neovplyvňuje. Graficky by sa to dalo vyjadriť nasledovne:

Miera účinku stabilizácie (gyro-efektu) v závislosti od polohy riadiacej páky (knipla) zodpovedá výške zelenej plochy v danom bode.

Tomu zodpovedá nastavenie parametra Stick Gain Throw do hodnoty Full:

Problém však nastane, ak pilot používa Dvojité Výchylky (Dual Rates). Ak si prepínač Dual Rates pilot prepne do režimu polovičných výchyliek, tak aj v krajných polohách kniplov stabilizátor vykazuje určitý (nenulový, asi polovičný) stabilizačný účinok.

Firmvér Open Stabilizera RX3S to rieši možnosťou nastavenia Stick Gain Throw do hodnoty Half (polovica):

Grafické vyjadrenie tohto nastavenia vyzerá takto:

Stabilizačný účinok je v strednej polohe riadiacej páky maximálny. Vychylovaním páky od stredu (na jednu či druhú stranu) stabilizačný účinok rýchlo klesá, až v polovičnej výchylke knipla (samozrejme ak máte zapnuté plné výchylky) stabilizačný účinok zaniká úplne. Ďalším zväčšovaním výchylky knipla je ovládanie modelu plne v rukách pilota a stabilizácia nemá na riadenie modelu žiadny vplyv.

Ak máte prepínač Dvojitých výchyliek prepnutý na Polovičné (menšie) výchylky, tak sa stabilizátor správa ako v režime Stick Gain Throw FULL.

Keďže my Dvojité výchylky (Dual Rates) radi a často používame a ich prepínač máme väčšinu času letu v polohe „Polovičné výchylky“, tak práve toto nastavenie je pre nás veľmi prínosné.

Autori Open Source firmvéru pre letový stabilizátor RX3S išli ešte ďalej a umožňujú aj nastavenie Stick Gain Throw do hodnoty Quarter (štvrtina):

V grafickom vyjadrení:

To je vhodné pre pilotov, ktorí si Polovičné výchylky nastavujú na (o dosť) menej ako 50% z maxima.


 


 


 

 

 


<Staršie | tento článok | Novšie>

Napísané: 28. 11. 2014, 17:23 | Prečítané: 10529x | Kategórie: Open Stabilizer | Napísal: admin |
Komentáre: 12
Na této stránce postup instalace ovladače do win8 odkaz U programovacího přípravku TURNIGY A160 není přístupný mikroprocesor je třeba použít postup naletování popsaný u Turnigy AquaStar. Jinak vše ostatní super.
Odpoveď | 2014-12-06 20:37:14
Zdravím, neviem či tento komentár patrí zrovna sem ale, Ďakujem Jankovi O. za upgrade tohto stabilizátora to je prvá vec .
Druha vec/skúsenosť o ktorú by som sa rád podelil je tá, že namontoval som ho do stroja EXTRA 300 EXP od extremflightu a po zapnutí funkcie headlock to aj vo vetre držalo vo vise jak pribité to bolo super... akurát by bolo asi aj super keby sa dala smerovka ponechať / prepínať v móde buď gyro alebo headlock lebo môj akrobat pri jednoduchej zatáčke klopenej nebol schopný zatočiť ale namiesto toho spravil krásny nožový let ... :D čiže zatočiť s headlockom je väčší problém ako letet nožák bez gyra :D iked samozrejme že headlock bol primárne asi určený na vis na vrtuli a nie na bežný let ... tak asi tak moja skúsenosť v akrobate bez prepínača headlock/gyro neuspejete .... i ;-)
Odpoveď | 2014-12-08 23:12:46 | Príspevok upravený: 2014-12-09 17:26:38
.:. Pepa | mail
Flešnul jsem Turnigy Dlux a zobrazí se pouze hlášení:
OpenFlightStab CfgVer=8

Je z tohoto stavu nějaká cesta ?
Odpoveď | 2016-04-24 11:13:48
.:. J O.
Je Dlux prepojený trojžilovým káblikom s Orange Open Stabilizerom, konkrétne do konektoru AIL-R (štvrtý zhora)?
Odpoveď | 2016-04-25 08:16:37
.:. Snek | mail
Nahrál jsem 20140901_DLUX.hex + Ed__v_c10_20150301_RX3S_V2.hex
bohužel je někde chyba, píše to na LCD po propojení

"CfgVer Mismatch read=10 need=8"

Kde prosím najdu pro verzi ED10 a ED11 hex soubor pro DLUX?
Odpoveď | 2016-11-01 23:08:57
.:. J O.
Skúste tu:

odkaz

Inak vám to pre istotu pošlem aj mailom.
Odpoveď | 2016-11-02 07:59:18
.:. Snek | mail
Děkuji funguje :)
Odpoveď | 2016-11-02 18:24:56
.:. cora | mail
Pekný deň,
aký „nastavovací prípravok“ sa dá použiť v dnešnej dobe, keď z uvádzaných sa už nedá žiaden objednať? ďakujem milan
Odpoveď | 2018-09-11 19:55:38 | Príspevok upravený: 2018-09-11 19:57:52
.:. J O.
Priznám sa, že nesledujeme dostupnosť tých troch možných nastavovacích prípravkov.
Ak na HK ani jeden z nich nie je, tak možno na iných modelárskych portáloch, prípadne na Ebay-i, v najhoršom inzerát na RC-mánii, RC-Groups a pod.
Ak neuspejete nikde, tak to je horšie.
Odpoveď | 2018-09-12 08:11:11
.:. cora | mail
Ďakujem za odpoveď.
Odpoveď | 2018-09-12 21:00:01
.:. feror
Pozdravujem,

ak by sa podarilo niečo vypátrať, mám aj záujem. Otázka: nie je možné meniť parametre priamo v kóde bez nastavovacieho prípravku? Alebo vytvoriť nejaký program na PC, Arduino...

Až po roku som sa dostal k dokončeniu stabilizátora a teraz cítim sklamanie :-(
2018-10-03 00:31:37
.:. J O.
Meniť parametre priamo v kóde je isto možné, ale je to veľké "sústo" aj pre dobrého programátora. Môžte sa o to pokúsiť, keď si vezmete kódy od Johna RB (autora programu) a pokúsite sa v tom vyznať. Držím palce!
Alebo vytvoriť nejaký program na PC, Arduino? To je v podstate ten istý problém. Ak sa vám to podarí, tak aj my budeme nesmierne radi.
2018-10-03 08:23:06
Pridaj komentár
Meno
Web
Mail
Kontrola Zadajte číslo päť
Text

:-)
:-D
:-(
|-/
:-[]
;-)
8-|
8-o
Tučné | Podrazené | Kurzíva  | zdroják | odkaz
  • Pre odoslanie správy môžete aj použiť klávesovoú skratku Alt+S. (Podporujú len niektoré prehliadače)
  • HTML znaky budú prevedené na entity.
  • Vyjadrujte sa tu ako doma, aby sme vedeli ako to u Vás vypadá.
  • Odkazy začínajúce http:// budú automaticky prevedené na odkazy , nepoužívajte však v jednom príspevku viac ako 3 - to robia len spam roboti:-)
správca | ICQ-Vaše ICQ | Podpora miniRS | Styl LazyDays | Sk preklad by beekeeper | Veľkosť databázy: 44388.52 kb