Aeroškola: Díl čtvrtý, RC soupravy (B)

Vzhľadom na veľkú rozsiahlosť štvrtého dielu Aeroškoly, rozhodli sme sa ju rozdeliť na časti, ktoré budú označené písmenami. Dnes časť: B.

..................................................................

Pokračujeme v naší škole létání s RC letadly letmým pohledem na RC soupravy.

Zjistíme, jak je to s počtem kanálů, ovládáním, různými funkcemi, které dokáží zjednodušit život a podobně. Pochopit, jak všechno funguje a jak různé věci spolu souvisí je docela těžké. Doufejme, že vám tato lekce alespoň trošku problematiku vysílaček osvětlí.

autor: Dr.LuckyLuke

pripravil: Janko O.

 

 

Web stránka Dr.LuckyLuke RC noviny.

Pôvodný článok na stránke Dr.LuckyLuke RC noviny. 

 

Modelářské frekvence

Jak jsme již psali, všechna rádiová ovládání pracují (přenášejí informace) na nějaké frekvenci. Pro účely naší aeroškoly jsou použitelné víceméně dvě, ale podívejme se nejprve na všechny, které jsou povolené. V ČR jsou pro modelářské použití povoleny frekvence 27MHz, 35MHz, 40MHz a 2,4GHz.

Soupravy na 27MHz je povoleno používat pro řízení jekýchkoliv modelů, bez ohledu na to, jestli jezdí, plují, nebo létají. Ovšem na 27MHz pracuje i většina hraček na dálkové ovládání, takže je možné, že vás při létání na této frekvenci někdo „zaruší“ a dojde ke ztrátě kontroly nad modelem. Aby toho nebylo málo, je dokonce možné na této frekvenci používat i jiné věci, než jen dálkové ovládání k modelům, například dětské chůvičky, hlasové vysílačky apod. Takže pokud máte na výběr, pásmu 27MHz se raději obloukem vyhněte.

Lepší to už je u frekvence 35MHz. Tato je ZE ZÁKONA vyhrazena jen pro ovládání LÉTAJÍCÍCH MODELŮ (letadel a vrtulníků)!! Pro ovládání jiných modelů je použití tohoto pásma nelegální a hlavně i dosti nebezpečné. Již jsou známy případy, kdy došlo i z bezvědomosti k velkým škodám. Příkladem může být tatínek, který svému synovi koupil na tržnici model autíčka. Protože o povolených frekvencích nic neznal, vůbec mu nedošlo, že by vysílač neměl používat, ikdyž na něm byla nálepka 35MHz. Když si pak vyšel se synem zajezdit před dům, zarušil o kousek dále létajícího modeláře a „shodil“ tak jeho letadlo. Naštěstí se nikomu nic nestalo, ale i ztráta letadla může být citelná. Na druhou stranu, pokud plánujete pouze létající modely (ne, vznášedlo mezi ně opravdu nepatří), pak je pro vás z MHz pásem frekvence 35MHz asi nejbezpečnější.

Na poslední povolené frekvenci, 40MHz, je povoleno ovládat opět jakékoliv modely, podobně jako na 27MHz. Situace je už ovšem o něco lepší v tom, že se zde nevyskytuje tolik ostatních zařízení, které nejsou RC vysílači. Proto je toto pásmo pro ovládání modelů o něco málo bezpečnější, než 27MHz.

Poslední zmiňovanou frekvencí je 2,4GHz. Jedná se o stejné pásmo, ve kterém pracuje například WiFi, nebo Bluetooth. Ze zákona není zakázáno používat tyto frekvence i pro ovládání modelů, protože se jedná o takzvané „volné“ pásmo. A co není zakázáno, to je povoleno. Existuje mnoho různých druhů souprav na 2,4GHz a v dnešní době jsou stále oblíbenější. Používají totiž chytřejší způsob přenosu řídících informací a je tak mnohem méně pravděpodobné, že dojde k jejich zarušení. Pro ilustraci si lze představit vysílání jako analogii s televizí. Staré analogové vysílání (na jednom kanále jedinný program) by odpovídalo MHz soupravám a nové, digitální vysílání (na jednom kanále více programů) by pak odpovídalo vysílačům na frekvenci 2,4GHz. U těchto souprav již nehrozí možnost vzájemného rušení (od dvou, nebo více vysílačů na stejné frekvenci a stejném kanále). O vše se stará inteligentní elektronika, která si „vybere“ jeden či několik kanálů vrámci všech dostupných a ty si zamkne pro sebe, nebo periodicky, několikrát za vteřinu, mění svou frekvenci a ikdyby byla nějaká zarušená, pilot tento výpadek nemusí ani zaregistrovat.

V různých (hlavně zahraničních) obchodech se můžete setkat i s jinými MHz frekvencemi, než jsou výše uvedené. Příkladem může být 41MHz, 70MHZ, nebo 71MHz. Jejich použití není v ČR povolené a jejich použití pro ovládání modelů může mít za následek finanční postih a jiné nepříjemnosti. Proto se jiným MHz frekvencím raději obloukem vyhněte.

Z výše uvedeného textu je asi již patrné, proč jsme na začátku psali, že pro nás použitelné budou dvě frekvence. Našim doporučením pro začátečníky je pořízení soupravy na 2,4GHz. Odpadne tak nutnost stále zkoumat, jestli je volný kanál a jestli nikoho jiného nezhodíme. O to více to platí, pokud chcete létat v nepřehledném terénu (mezi lesy, na okraji města, na horách apod.). Uvědomte si, že dosah vysílače může být i několik kilometrů a tak se může lehce stát, že na MHz frekvencích zhodíte někoho, na koho ani nevidíte. Ovšem, pokud jste si jistí, že budete VŽDY A DŮSLEDNĚ dodržovat pravidlo jednoho zapnutého vysílače na jednom kanálu a BUDETE POUZE LÍTAT S LETADLY NEBO VRTULNÍKY (kdo si tím ale může být jistý), tak druhou námi doporučovanou frekvencí je 35MHz.
 

Krystaly a kanály 

S RC soupravami na frekvencích v řádů MHz úzce souvisí pojem krystal. Krystal je malá elektronická součástka, která se používá u těchto souprav pro definici, na jaké přesné frekvenci bude provoz probíhat.

Ikdyž se o RC soupravě říká, že pracuje například na frekvenci 35 MHz, neznamená to, že opravdová frekvence je přesně 35,000 MHz. Každá modelářská frekvence je rozdělana na několik malých „kousků“, ve kterých probíhá přenos informací. Lepší představu o těchto kouscích si uděláte podle tabulky níže. V ní najdete, jak jsou jednotlivá modelářská MHz pásma rozdělena.

A právě pro určení, ve kterém malém „kousku“ bude právě vaše RC souprava fungovat slouží krystaly. Skoro vždy musejí být dva, jeden pro vysílač, druhý pro přijímač a oba dva krystaly musejí pracovat na úplně stejné frekvenci. Slovíčko skoro jsme použili proto, že existují jak přijímače, tak vysílače, které krystaly nepotřebují. Správná a přesná frekvence se u nich získává elektronicky díky tzv. syntéze a podle tohoto principu dostaly takto vybavené vysílače a přijímače své označení. Stačí u nich hledat slovo „syntéza“ v jakémkoliv pádu. Protože ještě však stále existují RC soupravy, které krystaly potřebují, je dobré se o nich zmínit.

Každý výrobce jak vysílačů, tak přijímačů využívá jiný druh krystalů. Může se tak stát, že krystal, který perfektně funguje v přijímači jednoho výrobce, v přijímači jiného výrobce může být naprosto nefunkční. Při nákupu se proto vždy musíte přesvědčit, že daný krystal je kompatibilní se zařízením, pro které jej chcete použít. To znamená buď kupovat značkové krystaly, nebo si nechat poradit od zkušenějších kolegů, který krystal mají pro co vyzkoušený.

Aby toho nebylo u krystalů málo, přijímačové se rozlišují ještě podle druhu směšování. To může být buď jednoduché, nebo dvojité. Vysvětleme to na příkladu přijímače a způsobu, kterým vybírá „ten správný signál“ pro zpracování. Pro lepší představu si ještě jednotlivé frekvence představte jako barvy duhy. Takže například frekvence 35,000 MHz bude fialová a 35,999 MHz bude červená. Prostě stejně, jako jsou barvy duhy. Úkolem přijímače je z této duhy vybrat jen jednu jedinnou konkrétní barvu (například zelenou).

Jednoduché směšování si lze představit jako jednoduchý laťkový plot, který je mezi vysílačem a obvody pro zpracování signálů v přijímači. Tento plot odpovídá vstupnímu filtru přijímače. Každá laťka v našem plotu má jinou barvu (stejně jako jsou barvy v duze) a mezi každými dvěmi laťkami jsou v pravidelných intervalech (většinou 455 KHz) malé díry, která žádná z nich nejde úplně odstranit (laťky v plotu prostě nemůžeme dát přesně k sobě). U té správně barevné laťky jsou dvě mezery. Jedna z těchto mezer je ta správná „díra“ pro náš signál a ta druhá je tzv. zrcadlový kmitočet, který je největší slabinou filtrů. Zbývající díry v plotu nejsou nejsou pro nás už tak zajímavé, protože čím dále jsou od správné „díry“, tím jsou menší a mají odlišnější barvu. Ale právě přes tyto díry se můžou protlačit nežádoucí signály, které způsobují rušení.

Dvojí směšování používá ploty dva. Jeden nám už známý, s rozestupy děr 455 KHz a druhý, který je přesně za prvním a rozestupy mezi dírami v tomto druhém plotu jsou například 10,7 MHz. Druhý plot je přitom postaven tak, že „díra“ mezi dvěmi laťkami v něm je přesně za správnou „dírou“ v prvním plotě. Jiné další díry se ale již nepřekrývají, alespoň ne v pásmu, ve kterém pracuje souprava. Tak se eliminuje možnost prostupu nežádoucích signálů mezi ploty a sníží se tak možnost rušení.

Pokud používáte krystaly, je dobré brát s sebou na letiště náhradní pár krystalů na jiné frekvenci. Nikdy nevíte, kdy se potkáte s někým, kdo používá stejnou frekvenci jako vy a pokud budete mít krystaly pro jiný kanál, nebudete se muset navzájem hlídat a budete moct s kolegou létat zároveň. Je také nepsaným pravidlem, že pokud je třeba změnit krystal, mění jej ten, kdo přišel později (pokud má samozřejmě možnost výměny).

Tabulka MHz frekvencí:  Tabulka je bez záruky ...
 

Módy vysílačů

Pokud se budeme bavit o módech vysílačů, bude to znamenat, že se bavíme o tom, který knipl ovládá kterou funkci na modelu. V základu existují čtyři různé módy vysílačů, ovšem na trhu se většinou setkáte jen s prvními dvěmi. Není to asi ani kvůli tomu, že další dva by se nepoužívaly, ale pro jejich vytvoření stačí přehodit výstupy v přijímači. Proto je jednoduché udělat z módu 1 mód 3 a taky ze dvojky čtverku.

Bavit se o módu vysílače má smysl jen u pákového s minimálně čtyřmi kanály, kdy se každý knipl pohybuje ve dvou osách. Pokud ještě nemáte žádný vysílač, pak nejste ve výběru módu nijak omezeni. Je třeba podotknout, že neexistují lepší a horší módy, je jen na pilotovi, co mu více sedne. Vždy ale existuje nějaké to doporučení, který mód vybrat. Pokud kupujete RTF sadu, pak většinou na výběr moc nemáte a musíte se spokojit s vysílačem, který je v sadě. A pokud už na výběr máte, pak je dobré si předem zjistit, jaké módy používají modeláři ve vašem okolí. Klidně se vydejte na „výzvědy“ na nějaké letiště, nebo se na různých diskuzních fórech poptejte, jestli není někdo kolem vašeho bydliště a ještě lépe, jestli by nebyl ochoten vám model zalétat a případně poradit v začátcích. V případě, že někoho takového najdete, bude lepší, když si pořídíte vysílač ve stejném módu, jako má on. Pak bude kolega opravdu schopný vzít řízení za vás a model zalétat. 

Mód 1 vysílače znamená, že levý knipl ovládá výškovku a směrovku a na pravou stranu zbývá plyn a křidélka.


Rozmístění ovládání v módu 1

 

Mód 2 vysílače znamená, že levý knipl ovládá plyn a směrovku a na pravou stranu zbývá výškovka a křidélka.


Rozmístění ovládání v módu 2

 

Mód 3 vysílače znamená, že levý knipl ovládá výškovku a křidélka a na pravou stranu zbývá plyn a směrovka.


Rozmístění ovládání v módu 3

 

Mód 4 vysílače znamená, že levý knipl ovládá plyn a křidélka a na pravou stranu zbývá výškovka a směrovka.


Rozmístění ovládání v módu 4

 

Dobrou zprávou je, že u většiny vysílačů jde mód změnit. Někdy jednoduše, jindy složitěji, ale není to neřešitelné. Téměř vždy je ale nutné vysílač otevřít a alespoň přehodit pružinku, která drží jeden knipl ve středu a plíšek, který udává odpor plynové páky. Někdy se dokonce neobejdete bez přeletování drátů, nebo bez prohození konektorů od potenciometrů. Tuto změnu ovšem nedoporučujeme, pokud přesně nevíte, co a jak vlastně budete dělat. A samozřejmě je možné, že změna módu bude znamenat předčasnou ztrátu záruky na vysílač.

 

Závěrem dnešní lekce si ještě zopakujme naše doporučení ohledně vysílače pro začátky létání s RC letadly. Těmi jsou:

Proporcionální vysílač s nejméně čtyřmi kanály.

Frekvenci nejlépe 2,4GHz, případně 35 MHz.

Pokud zvolíte MHz frekvenci, zvolte takový kanál, na kterém ve vašem okolí nikdo nelétá, případně si rovnou pořiďte náhradní krystaly.

Pokud už ze začátku víte, že letadla jsou pro vás to pravé, pak raději volte počítačový vysílač s více kanály a s možností nastavení dvojích výchylek, s omezením dráhy serv a s několika volnými mixy. Vše se může v budoucnu hodit.

Mód vysílače volte podle sebe, případně podle toho, jaký mód lítá ve vašem okolí většina pilotů (nikdy nevíte, kdy se bude hodit jejich pomoc).

Napájení vysílače buď LiPol baterií, nebo bateriovou sadou, snažte se vyhnout napájení jednotlivými články (ikdyž to nečiní velké problémy).

Vysílač by měl být schopen připojení k simulátoru, dejte si pozor, ať má příslušný konektor. 

To je pro dnešek vše a příšte se podíváme na to, jak naše první letadlo vlastně sestavit a konečně už nastane vhodný čas pro první nabití baterie.

 

 

 


<Staršie | tento článok | Novšie>

Napísané: 1. 2. 2021, 07:53 | Prečítané: 9299x | Kategórie: Iné | Napísal: admin |
Komentáre: 1
Super články, těším se na pokračování :-)
Odpoveď | 2017-10-21 15:57:46
Pridaj komentár
Meno
Web
Mail
Kontrola Zadajte číslo päť
Text

:-)
:-D
:-(
|-/
:-[]
;-)
8-|
8-o
Tučné | Podrazené | Kurzíva  | zdroják | odkaz
  • Pre odoslanie správy môžete aj použiť klávesovoú skratku Alt+S. (Podporujú len niektoré prehliadače)
  • HTML znaky budú prevedené na entity.
  • Vyjadrujte sa tu ako doma, aby sme vedeli ako to u Vás vypadá.
  • Odkazy začínajúce http:// budú automaticky prevedené na odkazy , nepoužívajte však v jednom príspevku viac ako 3 - to robia len spam roboti:-)
správca | ICQ-Vaše ICQ | Podpora miniRS | Styl LazyDays | Sk preklad by beekeeper | Veľkosť databázy: 44316.98 kb