Aby sa LiPolky nenafukovali ...

Občas sa to stane každému.

Aj mne sa to už stalo! A to som pri zaobchádzaní s LiPolkami mimoriadne opatrný.

Takže, čo robiť, keď LiPolka spuchne?

Mnohí hneď navrhujú „konečné riešenie“ v slanom kúpeli.

….......................

Mne sa však podarilo moje mierne spuchnuté LiPolky vrátiť do „štíhlej podoby“.

….......................

Cez to všetko by som radšej pozornosť sústredil na otázku: „Čo robiť, aby sa LiPolky nenafukovali?“

autor: Janko O.

 

Za posledných snáď desať rokov sme sa snažili LiPolkám porozumieť: jednak v teoretickej rovine – zháňali sme všetky relevantné informácie o nich, ktoré napokon vyústili do tejto dvojice článkov:

Predĺženie životnosti LiPol batérií - 1.časť

Predĺženie životnosti LiPol batérií - 2.časť

No a potom sme sa snažili získať s LiPolkami aj praktické skúsenosti, či už v podobe rôznych meraní, alebo zbieraním skúseností z ich používania v modeloch. Pričom týchto „praktických“ článkov je na našej web-stránke oveľa-oveľa viac ako tých „teoretických“.

Našimi rukami (mám na mysli Miroslavovými, Milanovými a mojimi) „prešlo“ (tým myslím, že sme ich vlastnili, nabíjali, vybíjali, používali, merali ...) mnoho LiPoliek: tipujem, že vyše 300. Neveríte?

No nevadí. Pred časom (pár rokmi) som niekde uvádzal, že „opatrujem“ nejakých 53 LiPoliek, no a pred chvíľou som zbehol do pivnice (sklepa) a spočítal som ich: vyše 100 (110, či 120 (ku koncu už ma to počítanie nebavilo)).

No a Miroslav na tom nebude horšie a „niečo málo“ má aj Milan .

Poväčšine sú to „klasické“ LiPolky, ale máme aj „Grafeny“ a aj nejaké „Haj-Voltydži“.

1-článkové, 2-článkové, 3-článkové (tých je najviac), ….. 6-článkové. Viac ako 6-článkové LiPolky nemáme.

Spolu s Miroslavom sa snažíme k LiPolkám správať ohľaduplne a robiť opatrenia, ktoré čo najviac zachovávajú ich životaschopnosť – použiteľnosť. Veď práve preto sme pred rokmi vyvinuli našu PC Telemetriu a tiež náš Merač vnútorného odporu.

Cez to všetko sa Miroslav ku svojim LiPolkám správa trochu inak, ako ja a práve na týchto rozdieloch by som postavil porovnanie toho, čo nafukovanie LiPoliek spôsobuje a čo nie, pretože mne LiPolky „nepuchnú“, kdežto Miroslavovi občas áno. Pričom obaja máme niektoré modely rovnaké a rovnaké máme aj LiPolky, ktoré ich poháňajú.

Pravdu povediac, ak by teraz niekto skontroloval tých mojich 102 (či 103) LiPoliek, tak by nejaké „spuchnuté“ našiel, fakt je však ten, že tieto „spuchliny“ sa ku mne dostali už v tomto „požehnanom“ stave. Ak som mal nejaké LiPolky tak-povediac „od nova“, tak tie spuchnuté nie sú, s výnimkou jedinej. Tú sme z HK dostali s jedným (ako naschvál prostredným) článkom vadným: nie že by článok nemal správne napätie, on mal asi 7-násobne vyšší vnútorný odpor ako zdravé články.

Práve táto „nešťastná“ LiPolka si prešla peklom našich devastačných testov a meraní, tak ako je to popísané napr. v článku: Vplyv nedovoleného vybitia LiPol batérie na jej vlastnosti

Viaceré takéto testy sa na tejto „nešťastnici“ podpísali v podobe miernej obezity. Skrátka: je trochu nafúknutá (asi tak 1 až 1,5mm na jednom a rovnako aj druhom boku), ale v porovnaní s niektorými LiPolkami mojich kolegov je štíhla ako Twiggy.


 


 

Skôr ako si povieme, že čo treba robiť (vlastne skôr čo nerobiť), aby sa LiPolky nenafukovali, povedzme si, čo robiť, keď už je LiPolka nafúknutá.

To veľmi závisí od niekoľkých faktorov:

. Je LiPolka nafúknutá veľmi alebo len málo? Ak je nafúknutá viac ako 2 – 3mm na každom boku, úplne štíhla už asi nikdy nebude.

. Je nafúknutá už dlho (dávno), alebo sa to stalo teraz pred chvíľou? Čím skôr zahájite zoštíhlovaciu procedúru, tým lepšie. Do niekoľkých minút, maximálne hodín! Ak je batéria spuchnutá niekoľko dní alebo týždňov, už sa potupného označenia „bacuľka“ asi nikdy nezbaví.

. Je nafúknutá prvý krát, alebo ju takto „týrate“ pravidelne (opakovane)? Ak je nafúknutá prvý krát a len málo, je veľká šanca, že sa vráti do pôvodnej podoby. Ak ste ju „napumpovali“ už veľakrát (a navyše veľmi), tak vám veľkú nádej nedávam.

. Samozrejme, veľmi záleží od toho, čo bolo príčinou „spuchnutia“. Ale to bude spomenuté neskôr, kedy si uvedieme situácie, ktorým sa treba vyhýbať.


 


 

Teraz si poďme konkrétne povedať, čo naozaj robiť, ak sa nám LiPolka (nie veľmi) nafúkla:

. Čo najrýchlejšie eliminovať príčinu spuchnutia (vysoká teplota batérie, hlboké podvybitie článkov …) a čo najskôr (minúty, maximálne (1 - 2) hodiny) LiPolku uviesť do STORE stavu: napätie cca 3,8 Voltu na článok a skladovacia teplota cca 15 stupňov.

. Takúto batériu niekoľko dní nepoužívať a nechať ju, aby sa z toho šoku spamätala. Podarilo sa mi po pár dňoch takúto LiPolku vrátiť do stavu štíhlosti bez zjavných následkov na jej elektrické vlastnosti – hlavne na vnútorný odpor.

. Po prvotnej „stabilizácii zdravotného stavu“ (prvý bod), môže pomôcť pomalé nabitie nízkym prúdom (napr. 0,1 až 0,3C), avšak len do napätia asi 3,9 až 4,0 Voltu na článok.

. Hneď potom zahájiť pomalé vybíjanie ešte menším prúdom: cca 0,05 až 0,1C až do STORE napätia: 3,8 Voltu na článok. Na tieto účely sa mi veľmi osvedčil tento Battery Medic System a mám pocit, že impulzný priebeh jeho neveľkého vybíjacieho prúdu si LiPolky celkom pochvaľujú.

. Ak ani po pár dňoch nie sú vidieť výsledky spomínanej „odtučňovacej kúry“, môžete toto pomalé a plytké nabíjanie a vybíjanie zopakovať. Aj niekoľkokrát a s odstupom času (napr. 1 deň). Treba byť trpezlivý!

. Ak ani po mnohých dňoch nie je vidieť žiadúci efekt, ….. Je mi ľúto. LiPolka už asi zostane napuchnutá. To však neznamená, že je úplne nepoužiteľná. Avšak už ju radšej nezaťažujte takými vysokými odbermi (ako pred spuchnutím), lebo ak už je batéria takto „načatá“, tak to znamená, že špirála („LiPolkovej“) smrti už je roztočená a vy by ste nemali jej otáčky ešte zvyšovať.


 


 

Ak na vás predchádzajúci bod zapôsobil trochu depresívne, je to dôvod, aby ste sa o to viac snažili LiPolky pred „zhubnými“ vplyvmi chrániť. Takže aké sú to vplyvy a ako na to?

. Zabrániť nadmernému vybitiu batérie. My počas letu z batérie odčerpáme asi 60 až 65% energie. Odobraný náboj nám meria a vypočítava telemetria a hlasovo upozorní pri určitom zostatku: Miroslav má nastavený 40%-ný zostatok, ja 35%-ný. Niektorí modelári nechávajú zostatok len 20%, ale podľa našich meraní vtedy začína prudko narastať vnútorný odpor, čo má za následok rýchle zvyšovanie vnútornej teploty článkov a na základe našich skúseností práve vtedy dostávajú LiPolky najväčší „záhul“.

. Zabrániť tomu, aby nadmerne stúpla vnútorná teplota LiPol článkov. To samozrejme súvisí aj s predchádzajúcim bodom, ale aj s ďalšími skutočnosťami: zlým chladením batérie a s nadmerným prúdovým zaťažovaním batérie.

Dobré chladenie LiPol batérie má zásadný vplyv na jej životnosť a aj na jej (ne)nafukovanie. V každom modeli sa snažíme venovať tomu patričnú pozornosť, v niektorých modeloch sme dokonca museli použiť nútenú ventiláciu malým elektrickým ventilátorom.

Nadmerné prúdové zaťažovanie batérie … Čo to je? Koľko to je?

Ak si myslíte, že to je väčší odber ako ten, zodpovedajúci vyznačeným „Céčkam“, tak pozor-pozor! Jednak, vyznačené Céčka sú jedno a reálne Céčka sú druhé. A Céčka, pri ktorých sa LiPolky nezačnú nafukovať, to je tretie .

Podľa (nie len) našich skúseností, dlhodobé prúdové odbery (napr. našich konvertoplánov) nepresahujúce 10C spravidla nespôsobujú nafukovanie LiPoliek. Ešte tak 12 až 15C, môže byť niekedy OK. Krátkodobé odbery (rádovo sekundy) aj niečo nad 20C nemusia byť „spuchlino-tvorné“. Samozrejme, stále predpokladáme dobré chladenie batérií.

Ide o to, že krátkodobé vyššie odbery, nasledované dlhšie-trvajúcimi nižšími odbermi, nestihnú „vyhnať“ vnútornú teplotu článkov nad kritickú „nafukujúcu“ hodnotu.

Ak teraz v duchu argumentujete, že to „oblafnete“ LiPolkami s vyššími Céčkami, tak vás odkážem na článok „(Čo sa „Céčok“ LiPoliek týka, tak) Menej je niekedy Viac“. Zo začiatku (krátko po zakúpení) sa vysoko-Céčkové LiPolky môžu javiť naozaj sľubne, ale po nejakom čase sa situácia obráti a LiPolky s Céčkami 25 – 30 budú štíhle, a iné s Céčkami 40 – 50 budú nafúknuté ako reklama od Michelinu. Pritom jedny aj druhé boli používané v rovnakom type modelu. (Tento príklad som si nevymyslel, to je opis skutočnosti.)

. Zabrániť tomu, aby boli LiPolky dlhodobo držané v plne nabitom stave. Ale koľko je to „dlho“?

Šéf renomovanej firmy Hyperion radí, že je to deň, či dva. Tak isto odporúča nenabíjať LiPolky naplno, ale len na 90 až 95% kapacity.

Ja osobne som k tomuto konkrétnemu problému pristúpil tak, že aby som bol na „nečakané“ lietanie pripravený, tak si s istým časovým predstihom konkrétne batérie nabijem do Pohotovostného stavu – teda na napätie 4,0 Volty na článok. Potom, keď je jasné, že sa lietať ide, tak ich „dolejem“ doplna (4,2 V/čl.) a zatiaľ si balím a pripravujem veci na lietanie. Ako na to, je spomenuté v článku Pohotovostný stav: 4,0 V na článok. Ako na to?

Ak sa lietanie neuskutoční, tak hneď LiPolky uvediem do STORE stavu pomocou už spomínaného prístroja (Battery Medic System) – mám ich štyri kusy .

Ak som nedopatrením a v modelárskom nadšení nabil batérie naplno a potom som ich nevylietal, tak HNEĎ po návrate domov ich pripájam na Battery Medic System a až potom odkladám model „do hangáru“. Skrátka, mojou snahou je, aby LiPolky boli v plne nabitom stave čo najkratšie.

. Hoci súčasné LiPolky umožňujú aj pomerne rýchle nabíjanie (2C, 5C, niektoré dokonca až 8C), tak ja sa držím starého známeho: „Pomaly (nespuchnutý) ďalej zájdeš“. Väčšinou nabíjam „staromódne“ - teda 1C, ale dosť často aj menším prúdom. To vtedy, keď chcem nabiť viacero LiPoliek (pred lietaním s TransTolom si nabijem až 10 batérií), tak ich pripojím paralelne k nabíjaču Reaktor. Takto ich nabíjam všetky naraz: pomaly a dlho. U väčších kapacít niekedy nabíjací prúd nedosahuje ani 0,5C.

Samozrejme, takýto spôsob nabíjania vyžaduje obsluhu, ktorá vie, čo robí a taktiež maximálne sústredenie (pri zapájaní batérií a pri nastavovaní nabíjača) a primeranú opatrnosť.

Obzvlášť ak uvážime, že nenabíjam režimom Balance, ale „len“ režimom Charge. Teda nepripájam servisný konektor nabíjanej batérie do nabíjača, ale balancujem (len ak je to treba) pomocou prístroja Battery Medic System. Aj to len v záverečnej fáze nabíjania (nad 4,0 V/čl.).

Ak je „rozhodená“ len jedna baréria, balancujem ju samostatne. Ak je (pri paralelnom nabíjaní) rozhodených viac batérií, tak pomocou špeciálneho prípravku prepojím (paralelne) aj ich servisné konektory a balancujem ich ako celok. Často-krát je to aj rýchlejšie, pretože u jednotlivých batérií sú články rozhodené inak a tak už len ich paralelné prepojenie spôsobí, že tie nabitejšie články jednej batérie „prelejú“ časť svojej energie tým menej nabitým inej batérie. A balancér to už len „dožehlí“.


 


 

Ak by som mal urobiť to v úvode avizované porovnanie, že ako sa k LiPolkám správa Miroslav, že mu občas niektoré spuchnú a ako sa k LiPolkám správam ja, že mi nepuchnú, tak tie rozdiely vidím takto:

. V niektorých modeloch je (bolo) chladenie pohonnej batérie vyriešené nedostatočne. A tak sa stalo, že sa niektoré Miroslavove LiPolky prehriali a následne nafúkli, niektoré aj opakovane. Ja poučený Miroslavovou skúsenosťou som na svojom modeli (rovnakom ako je ten Miroslavov) chladenie následne vyriešil a tak sa moje batérie neprehriali a nenafúkli.

. Miroslav svoje LiPolky občas nabíja aj s dosť veľkým časovým predstihom (aj niekoľko dní) a tak sú v plne nabitom stave pomerne dlhý čas.

. Ak sa lietanie neuskutoční, alebo Miroslav nevylieta všetky nabité batérie, tak ich hneď po návrate domov nevybíja ale nechá ich tak (v plne nabitom stave) do ďalšieho lietania. A to môže byť aj o niekoľko dní a niekedy aj o dosť dní.

. Miroslavove batérie teda nepoznajú to pomalé (nízko-prúdovo-impulzné) vybíjanie pomocou prístroja Battery Medic System.

. Miroslav, vzhľadom na svoju väčšiu časovú vyťaženosť, väčšinou LiPolky nabíja vyššími prúdmi ako ja.


 


 

Ak by som to mal teda zhrnúť, tak podľa môjho názoru sa pod spuchnutie niektorých Miroslavových LiPoliek „podpísala“ kombinácia (súčasné pôsobenie) niekoľkých faktorov. Pričom medzi najvýznamnejšie považujem:

. Prehriatie batérií, či už vplyvom vysokého prúdového odberu, alebo ich zlého chladenia

. Dlhodobé (niekoľko-dňové) udržiavanie batérií v plne nabitom stave


 


 


 

 

 

 


<Staršie | tento článok | Novšie>

Napísané: 21. 3. 2021, 07:50 | Prečítané: 7510x | Kategórie: Pohony | Napísal: admin |
Komentáre: 2
.:. B-O | mail
Súhlasím, tých 30 až 40% zbytkovej kapacity je OK. Ešte by som dodal, že vypínacie napätie regulátora je potrebné nastaviť dosť vysoko z toho dôvodu, že moderné LiPol - ky majú veľmi plochú vybíjaciu krivku do poslednej chvíle. Ale ak sa pri vybíjaní dostanete až k jej zlomu, kde sa prudko zvažuje, už v nich moc kapacity nezostáva.

Doporučujem čítať www.batteryuniversity.com;-)
Odpoveď | 2019-05-13 20:02:31
.:. J O.
Súhlas.
Odpoveď | 2019-05-14 08:42:18
Pridaj komentár
Meno
Web
Mail
Kontrola Zadajte číslo päť
Text

:-)
:-D
:-(
|-/
:-[]
;-)
8-|
8-o
Tučné | Podrazené | Kurzíva  | zdroják | odkaz
  • Pre odoslanie správy môžete aj použiť klávesovoú skratku Alt+S. (Podporujú len niektoré prehliadače)
  • HTML znaky budú prevedené na entity.
  • Vyjadrujte sa tu ako doma, aby sme vedeli ako to u Vás vypadá.
  • Odkazy začínajúce http:// budú automaticky prevedené na odkazy , nepoužívajte však v jednom príspevku viac ako 3 - to robia len spam roboti:-)
správca | ICQ-Vaše ICQ | Podpora miniRS | Styl LazyDays | Sk preklad by beekeeper | Veľkosť databázy: 44220.65 kb