Elektroinštalácia viacmotorových modelov - 1.časť

Mnohí modelári túžia postaviť si viacmotorový model, či už vrtuľový alebo dúchadlový.

Vyvstáva tu však problém silového rozvodu - elektroinštalácie, pretože je síce isté, že motor nebude len jeden, ale môže byť len jeden regulátor alebo len jedna pohonná batéria?

A keď nebude jedna, ako ich zapojiť, alebo dokonca, ako ich prepojiť?

autor: Janko O.

 

Pre lepšiu orientáciu v problematike, poďme si situáciu trochu zjednodušiť: Namiesto pojmu viacmotorový, zaveďme pojem   dvojmotorový  model. To, či je model vrtuľový alebo dúchadlový, nie je vôbec podstatné, pretože novovzniknuté problémy sú rovnaké. Čo však je podstatné, je to, či budú použité motory  jednosmerné alebo striedavé.

Pri jednosmerných motoroch je situácia jednoduchšia, pretože na jeden (jednosmerný)  regulátor je možné pripojiť niekoľko motorov. Motory môžu byť radené  paralelne alebo sériovo .

Je zrejmé, že pri paralelnom zapojení, sú obidva motory dimenzované na rovnaké napätie, ako je napätie pohonnej batérie a regulátorom môže tiecť až dvojnásobný prúd, ako je maximálny prúd jedného motora.

Pri sériovom zapojení, musí mať pohonná batéria dvojnásobné napätie, ako je menovité napätie jedného motora, ale regulátorom potečie len prúd, zodpovedajúci maximálnemu prúdu jedného motora.

Cez to všetko je možné aj jednosmerné motory ovládať samostatnými regulátormi, čo síce zvyšuje cenu zariadenia, ale otvára niektoré nové možnosti.

Takto sme to urobili na našom dvojmotorovom Twin Starovi, ktorý je poháňaný dvomi jednosmernými motormi Permax 400.

Prvotným dôvodom, prečo sme tu použili dva regulátory, bol fakt, že BEC (Battery Eliminating Circuit)  len jedného regulátora "neutiahol" štyri servá, ktorými bol model osadený.

Počas jedného kritického letu, keď sme "bojovali" s vetrom, došlo k preťaženiu regulátora a neriadený model z výšky asi 4 metre havaroval. Uvažovali sme o použití silnejšieho BECu, ale keďže sme model dovybavili ďalšími dvomi servami na ovládanie vztlakových klapiek, rozhodli sme sa použiť regulátory dva.

Ako sú zapojené ich BECy, je popísané v článku "Paralelné zapojenie BECov". Keďže sme mali každý motor ovládaný samostatným regulátorom, rozhodli sme sa urobiť "z núdze cnosť" a na RC vysielači sme si nastavili také mixy, že pri pojazdoch na zemi (ale je to možné aj počas letu)  sa menia otáčky motorov podľa zatáčania.

Pri zatáčaní doľava, ľavý motor zníži otáčky a pravý motor ich zvýši a pochopiteľne aj naopak. Čím ostrejšie zatáčanie, tým väčší je rozdiel otáčok motorov. Zároveň samozrejme motory plynule reagujú na polohu páky plynu.

Pri striedavých motoroch je situácia jednoznačná, pretože každý motor musí mať samostatný regulátor. Tieto motory nie je možné zapojiť sériovo a ak sa aj náhodou  niekomu podarilo "rozchodiť" paralelne zapojené striedavé motory na jeden regulátor, tak mu zaručujeme, že raz sa mu to isto nepodarí a niečo "zadymí".

Poďme sa pozrieť na problematiku pohonnej batérie (pohonných batérií), pretože tu sa názory modelárov najčastejšie rozchádzajú.

Ideálnym riešením je použiť jednu pohonnú batériu s energetickou kapacitou zodpovedajúcou počtu motorov. To znamená, že pri použití dvoch striedavých motorov (alebo dvoch paralelne zapojených jednosmerných motorov) treba použiť batériu rovnakého napätia, ale dvojnásobnej kapacity, ako pri jednom motore.

Niekedy je však výhodné použiť pohonné batérie dve (alebo viac), ktoré by v každom prípade mali byť nejakým spôsobom prepojené.

Ak batérie nebudú prepojené, tak v závere letu sa jedna z nich vybije o chvíľu skôr (stačí aj niekoľko sekúnd)  ako tá druhá a následný pokles ťahu alebo úplný výpadok jedného z motorov znamená pre viacmotorový model spravidla pád po krídle.

Máloktorý viacmotorový model sa dá "uriadiť" so zastaveným jedným motorom a ak aj dá, tak máloktorý pilot to bez tréningu dokáže a ak aj dokáže, tak naozaj málokto dokáže v nečakanej situácii zachovať chladnú hlavu a "nezblbnúť". Vzájomné prepojenie batérií zaručí, že pri náhlom vybití batérií obidva motory "zvädnú" súčasne.

Najčastejšie sa dve batérie a dva regulátory prepájajú do H (alebo dvojitého X), ktoré je znázornené na schéme, ale aj na na fotografii elektroištalácie modelu Twin Star. Hrúbky čiar na schéme by mali naznačovať zodpovedajúce rozdielne prierezy reálnych vodičov.

Napájanie dvoch motorov dvomi batériami prepojenými do T (alebo ležatého H) je možné využiť v modeloch, v ktorých sú pohonné batérie umiestnené priamo v motorových gondolách (aj s regulátormi). Vzájomné prepojenie batérií môže byť urobené aj tenšími vodičmi (asi polovičného prierezu, ako hlavné silové vodiče), pretože nimi tečú len vyrovnávacie prúdy. Inak povedané, tá lepšia batéria v závere letu mierne "prikrmuje" tú slabšiu, až nakoniec (v tom najhoršom prípade) skolabujú obidve súčasne.

Spomínali sme síce dvojmotorové modely, ale na základe spomínaných zásad je možné realizovať elektroinštaláciu aj v modeloch skutočne viacmotorových (najčastejšie štvormotorových).

 

Súvisiace články:

Snímanie otáčok elektromotorov

správca | ICQ-Vaše ICQ | Podpora miniRS | Styl LazyDays | Sk preklad by beekeeper | Veľkosť databázy: 40792.1 kb