Vplyv odberu serv na rušenie

Už dávnejšie vypukla vášnivá diskusia o vplyve odberu serv na rušenie prijímača.

Teraz máme na mysli skôr rušenie šírené napájaním palubného systému a nie klasické rušenie do antény RC prijímača. K tejto problematike máme niektoré, možno aj prekvapivé poznatky.

Asi pred siedmimi rokmi sme uskutočnili sadu meraní tohoto zamerania ako reakciu na článok v RCR.

Nebudeme popisovať všetky merania, spomenieme len tie, ktoré priniesli kladné výsledky:

autor: Janko O.

 

 

- vplyvom plynulého rozbehu alebo spomalovania serv (bežná činnosť serv v modeli počas letu) sme na osciloskope nezaznamenali príliš výrazné špičky v zmysle prekročenia napájacieho napätia 5V (z BECu, pretože ten väčšinou používame, ale merali sme aj na samostatnom napájaní prijímača z NiMh).  Napätie  malo tendenciu skôr špičkovo  poklesávať  (teda pod 5V) a to dosť výrazne. Záviselo to od veľkosti, typu serv aj od výrobcu. Najväčšie poklesy vykazovali veľké servá a to až 2,3 Voltu pod normál, a to len jedno servo. Takýto pokles by už mohol resetnúť mikrokontrolér v prijímači.

- odstránenie týchto poklesov pomocou feritových toroidov sa ukázalo ako totálne neúčinné. Zbytočná hmotnosť navyše.

- pomohli  elektrolytické kondenzátory  veľkých hodnôt. Skúšali sme aj kondenzátory LOW ESR. Žiadna merateľná zmena oproti klasickým elektrolytom, čiže vyhodené peniaze.

Rovnakú "fintu" používajú automobiloví milovníci silného zvuku, keď k napájacím svorkám svojich mnoho-stowattových zosilňovačov (subwooferov) pripájajú niekoľko-Faradové kondenzátory (rozmerov veľkej konzervy pre psy), aby tak kompenzovali odpor prívodných vodičov a vnútorný odpor akumulátora.

- Rozhodujúci vplyv má  kapacita  kondenzátora  a spôsob zapojenia.

- Čím vyššia kapacita, tým lepšie. Kapacita nižšia ako 1000uF nemá význam. Stačia kondenzátory na 6,3Voltu. Je možné, že extrémne vysoké kapacity by mohli spôsobiť pomalý nábeh napájacieho napätia pre prijímač a mikrokontrolér by sa nemusel inicializovať (rozbehnúť). Špeciálne zálohovacie kondenzátory - 1Farad / 5,5 V nie sú vhodné: májú veľký vnútorný odpor (okolo 30 Ohmov). 

- Aj pri použití vhodného kondenzátora sa dá všetko pokaziť jeho nesprávnym zapojením. Dlhé vývody kondenzátora podstatným spôsobom degradujú jeho vplyv na potlačenie rušivých špičiek.

- Najlepšie výsledky boli dosiahnuté, keď bol  kondenzátor zapojený pri každom serve, a to  čo najtesnešie k servu  s čo  najkratšími vývodmi. Ideálny by bol kondenzátor priamo v serve, ale tam sa nevojde.

Skvelé výsledky priniesol kondenzátor pripojený síce mimo serva, ale čo najbližšie tak, že napájacie vývody serva (čierny a červený) boli 3mm oblankované, pocínované, neprerušené a tak natesno priletované k maximálne skráteným vývodom kondenzátora.

Vzniklo akési dvojité "T" zapojenie (jedno na plusovom a druhé na mínusovom vývode). Ak boli vývody ku kondenzátoru dlhšie ako 1cm, už bolo na prístrojoch vidno zhoršenie.

- Avšak ešte lepším - komplikovanejším riešením, by bolo zablokovanie špičiek napájacieho napätia kondenzátorom 1 Farad / 5,5 V čo najtesnejšie k prijímaču a jeho napájanie z BECu cez oddelovací obvod. Samozrejme rozvod napájania pre servá by bol mimo prijímača, na akejsi pomocnej doštičke. Ale to už silno zaváňa  Power Boxom  z veľkých modelov. Blokovanie každého serva kondenzátorom je nevyhnutné aj v tejto verzii. 

Zdá sa Vám to zložité? Chápeme. V jednoduchosti je krása, v zložitosti dokonalosť.

Aký je  vplyv dĺžky vývodov  kondenzátora (alebo prívodného káblika)? S narastajúcou dĺžkou vývodov narastá aj amplitúda (veľkosť) poklesajúcich špičiek. Ale hlavne sa mení ich tvar. Dlhé prívody blokovacieho kondenzátora (desiatky cm) spôsobujú špičky väčšie a dlhšie. Krátke vývody obmedzujú veľkosť aj trvanie špičiek. A keďže signálové a dekódovacie obvody (mikrokontrolér) prijímača sú napájané cez filtračný RC člen, kratšie a menšie špičky majú menšiu šancu "zblbnúť" prijímač. Takže, aj kondenzátor na 20 cm kábliku situáciu trochu vylepší. Ale ak ho môžeme skrátiť, skráťme.

Ale aj kondenzátor na 20 cm drôte je lepší ako nič. Lepší je elektrolyt s čo najkratšími vývodmi. Stále predpokladáme, že je zapojený do voľného kanálového konektora na prijímači. Ale najlepšie sú  kondenzátory s čo najkratšími vývodmi pri každom serve.  Efekt je taký, že rozbiehajúce servo si "cucne" nadmernú spotrebu prúdu z kondenzátora, ktorý má najbližšie a nie z kondenzátora "pichnutého" do konektora v prijímači. Súčasne sa tým zvýši rýchlosť rozbehu serva - jeho akcelerácia.

Tento článok popisuje rušenie od serv šírené napájaním a nie klasické vysokofekvenčné rušenie do antény prijímača. Dôvod? Rušenie šírené napájaním je aktuálne aj pre prijímače pracujúce v pásme 2,4 GHz. A problematika rušenia prijímačov v pásmach 35 a 40 MHz je úplne "iná káva", ktorej sa teraz nebudeme venovať.

 

Súvisiace články:

Vplyv dlhých prívodných káblov na činnosť serv.

Tak toto si (Jožko) rozhodne prečítaj

Oprava serva - 1.časť - vybehané servo

Oprava serva - 2.časť - spálené servo

180 - stupňové servo: Ako funguje a na čo je?

Vôla serv - a čo s ňou?

Aké silné servá dať do modelu?

(Slovenský) Program na výpočet sily serva do modelu

Rušenie spôsobené regulátorom (ESC)

správca | ICQ-Vaše ICQ | Podpora miniRS | Styl LazyDays | Sk preklad by beekeeper | Veľkosť databázy: 40787.69 kb