Použitie gýr v modeloch lietadiel - 1.časť

Keď sme pred takmer dvomi rokmi uviedli sériu článkov o použití gýr v modeloch lietadiel, nekonala sa síce žiadna mediálna roztržka (ako o paralelnom zapojení LiPol batérií), ale po krátkom čase sa spustila lavína.

Po prvých nesmelých dotazoch si mnohí modelári vyžiadali praktické ukážky, niektorí si skúsili "siahnuť na naše kniple" a mnohí sa rozhodli, že to chcú mať tiež.

O gyrá v "krídlatých" modeloch začal byť medzi českými a slovenskými modelármi záujem.

Hoci sme postupne pridávali ďalšie články s touto tématikou, teraz v tom chceme urobiť poriadok, aby jednotlivé časti neboli príliš "roztatárené".

autor: Janko O.

 

Využitie gýr v modeloch vrtulníkov je bežné už niekoľko rokov, ale v krídlatých modeloch nie a tak nás prekvapilo, keď sa asi pred dvomi rokmi na HobbyCity v ponuke obavila novinka: MKS380 - Gyro for Aeroplanes. Nejaký čas sme zvažoval efekt, ktorý by to prinieslo do našich modelov, ale keďže cena bola nízka, vtedy asi 28 Dolárov a zvedavosť veľká, nakoniec sme sa rozhodli. Veď keď nič iné, aspoň to bude skúsenosť a ako hovoria experimentátori: Aj záporná skúsenosť je skúsenosť.

Požiadal som brata Miroslava, aby mi dve objednal. Asi po troch týždňoch to bolo tu. Medzitým sme z internetu posťahoval potrebnú dokumentáciu a eventuálne skúsenosti tých, čo už "slasti" gyro-stabilizácie ochutnali. Ohlasy boli väčšinou pozitívne, ale zvykli sme si, že ľudia niekedy preháňajú a o to intenzívnejšie boli očakávania reality.

Prvé pokusy sme zrealizovali na "stole" zapojením reťazca: Servotester - Gyro - Servo. Chvíľu sme laborovali nad správnou orientáciou gyra, tak aby jeho reakcia nežiadúce vychýlenie modelu zmenšovala a nie zväčšovala. Konkrétne: V prípade výškovej stabilizácie, pri sklonení modelu nosom dole, musí gyro zaúčinkovať tak, aby výškovka išla hore a samozrejme, aj naopak. V prípade smerovej stabilizácie, pri pootočení modelu nosom doprava, musí gyro zaúčinkovať tak, aby smerovka išla doľava. V prípade náklonovej stabilizácie, ak ľavé krídlo ide hore a pravé dole, musí gyro zaúčinkovať tak, aby ľavé krídielko išlo hore a pravé dole. Správnej orientáýcii gýr v modeli lietadla je venovaný celý článok s množstvom názorných obrázkov:  Ako umiestniť gyrá v modeli lietadla?

Prvý model, ktorý mal otestovať účinnosť a celkový význam gýr v krídlatých modeloch, bol už legendárny Easy Star. Dôvod bol jednoduchý, tento model je absolútne nezáludný, takže by nás tu nemali zaskočiť žiadne prekvapenia a okrem toho sme mali Easy Stara tak povediac "v rukách", čo znamená, že sme mohli pomerne presne posúdiť letové vlastnosti a správanie sa modelu bez gýr a s gyrami. Navyše v ňom neboli funkčné krídielká, takže stačili gyrá dve: jedno na smerovú a druhé na výškovú stabilizáciu.

Oproti dokumentácii, dodané gyrá mali akýsi "drôtik" navyše. Skúškami sme zistili, že po zapojení tohoto vývodu do niektorého voľného kanálu, bolo možné diaľkovo účinok gýr nielen zapínať a vypínať, ale aj plynule meniť ich citlivosť od nuly do maxima.

To sa nám náramne hodilo, pretože prvotný strach "z neznámeho" bol veľký a model sme do vzduchu hádzali s gyrami s nulovou citlivosťou a až potom - vo výške sme gyrám "popustili uzdu". Neskôr, keď sme sa zbavili strachu, sme zistili, že práve pri štarte stabilizácia gyrami zohráva maximálne pozitívnu úlohu (s výnimkou situácie, keď si model hodíte zle a gyrá tvrdohlavo trvajú na tom, že to tak má byť  ).

Riadiaci signál do gyra (konektor s tromi vývodmi) a signál nastavenia účinnosti gyra (konektor s jedným vývodom) nesmú byť pripojené do takého RC prijímača, kde sa tieto dva signály vyskytujú v rovnakom čase, ale je treba použiť taký prijímač, kde sa tieto signály objavujú postupne. Táto problematika je podrobne popísaná (vrátane grafického znázornenia priebehov) v článku "Výstup kanálových impulzov z rôznych RC prijímačov" alebo "Ako pripojiť a nastaviť gyro v lietadle? na tejto Web stránke. Ak by sme sa rozhodli nepoužívať diaľkové nastavovanie účinnosti gýr, je možné ju nastaviť mechanicky, pootáčaním trimríka na gyre.

Aké boli teda výsledky? Z nášho pohľadu fantastické. Easy Star počúval ako vojak: jeho reakcie na riadenie vyzerali ako pohyby vykonávané na doby. Pri vychýlení páky smerovky začal zatáčať, po vrátení páky do neutrálu okamžite prestal. Nezvyknutí na tento štýl riadenia, model nami riadený svojimi pohybmi pripomínal speváka alebo herca napodobňujúceho robota. Po určitom privykaní sme pochopili, že ak chceme, aby model vykonával ladné plynulé pohyby, tak musíme aj my kniplom robiť ladné plynulé pohyby.

Taktiež sme zaregistrovali oveľa nižšiu citlivosť Easy Stara na mierne poryvy vetra. Začali sme si "dovoľovať" to, čo sme sa pred tým neodvážili. Veľmi nízke (rádovo jednotky až desiatky centimetrov)  prelety nad zemou a tiež veľmi tesné prelety okolo seba. Nevylučujeme, že tu zohral svoju úlohu aj tzv. "Placebo Efekt". Naša dôvera v model stabilizovaný gyrami nás posmelovala vo vyvádzaní ďalších "psích kusov", na ktoré sme predtým ani len nepomysleli.

Treba podotknúť, že zaradenie gýr do riadiaceho reťazca pôsobí ako záporná spätná väzba, ktorá zmenšuje účinok pohybov kniplov na reakcie modelu. Preto je nutné zväčšiť výchylky ovládacích plôch modelu a to buď elektronicky - programovo na strane vysielača, alebo mechanicky priamo na modeli.

Nadšení z dosiahnutých výsledkov sme sa rozhodli, že gyrami bude vybavený vtedy tesne dokončený motorizovaný vetroň Harmony s rozpätím 278 cm od firmy Hacker Model. Keďže tento model má ovládané aj krídielká, bolo rozhodnuté, že okrem výškovky budú gyrom vybavené aj krídielká. Smerovka stabilizovaná nebude. Teraz zvažujeme, že by sme gyrom vybavili aj ovládanie smerovky.

Gyro pre krídielká je len jedno a signál z neho je Y-zapojením rozvedený do obidvoch serv ovládajúcich krídielká. Keďže toto riešenie neumožňuje urobiť diferenciáciu krídeliek elektronicky - programovo na vysielači, diferenciácia je realizovaná mechanicky na servách. Kto by chcel využiť prednosti programovej diferenciácie a prípadne použiť krídielká aj ako flaperony, musel by použiť na každé krídielko samostatné gyro. Navyše by bolo dobré, aby tieto gyrá boli tzv. párované, čiže z viacerých kusov vybrané dva parametrovo takmer úplne rovnaké kusy. V snahe vyhnúť sa komplikáciám a keďže flaperony nepoužívame, použili sme riešenie s jedným gyrom.

Pokračovanie ->
  
 

Súvisiace články:

Použitie gýr v modeloch lietadiel - 2.časť

Ako funguje Piezo-Gyro?

Dynamické riadenie gýr v modeloch lietadiel

Nastavenie účinnosti gyra - trimrom alebo diaľkovo?

Ako pripojiť a nastaviť gyro v lietadle?

Ako umiestniť gyrá v modeli lietadla?

 

Gyro in the model of aircraft airplane Gyro nel modello di aereo  Gyro i modellen av flygplan  Gyro en el modelo de avión aviones Gyro в модели самолет  Gyro no modelo de avião aeronave Żyroskopu w modelu samolotu  Gyro i modellen av flyet fly Gyro im Modell des Flugzeug Giroszkóp a modell repülőgép Giro dalam model pesawat Gyro in het model van het vliegtuig vliegtuigen Gyro dans le modèle d'avion d'aéronefs Gyro mallin lentokoneen ilma Gyro i modellen af flyvemaskine fly الدوران في نموذج من طائرة طائرة Gyro בדגם של מטוס מטוסים

správca | ICQ-Vaše ICQ | Podpora miniRS | Styl LazyDays | Sk preklad by beekeeper | Veľkosť databázy: 44220.59 kb