Predĺženie životnosti LiPol batérií - 2.časť

Pokračovanie článku o životnosti LiPo.

autor: Janko O.

Ale poďme k životnosti LiPoliek. To je totiž achilova päta LiPol batérií. "Kadečo" neznášajú, na "kadečo" sú citlivé a "kadečo" na ne nepriaznovo pôsobí:


- počas prevádzky neznášajú príliš nízku a ani príliš vysokú teplotu. Sú skoro ako batoľatá, najradšej to majú tak akurát - medzi 20 a 25 stupňov Celzia. Nízka teplota, pod +10 stupňov zväčšuje ich vnútorný odpor Ri, znižuje využiteľnú kapacitu a môže spôsobovať ich neskoršie "nafukovanie", vysoká teplota, už nad 40 stupňov  výrazne  skracuje ich životnosť. Každý stupeň nad 30 tu zanechá svoje neblahé dedičstvo.

 

- počas prevádzky aj počas skladovania neznášajú príliš nízke napätie: - počas prevádzky (pri odbere prúdu) pod 3,2 Voltu na článok (hraničná hodnota je 3,0 V/čl.), - počas skladovania by to nemalo byť menej ako 3,8 Voltu na článok. To znamená, že ak ste napr. prišli z lietania a vaše články majú pod 3,8 Voltu (a to väčšinou majú), nenechávajte ich tak, ale trochu ich "občerstvite", najlepšie na tých spomínaných 3,8 V.

 

- v akejkoľvek situácii neznášajú napätie vyššie ako 4,2 Voltu na článok, ktorého prekročenie (o niekoľko desatín Voltu) môže mať za následok neriadené dymové a pyrotechnické efekty s následným sťahovaním sa do dočasných obytných priestorov.

 

- sú citlivé na vybíjanie vyššími prúdmi, ako je vyznačené hodnotou "Céčok". Niekedy sú Céčka dve, napr. 25-35, kde to vyššie vyjadruje krátkodobé (do 10 sekúnd) zaťažovanie a druhé trvalé zaťažovanie prúdom, ktorého hodnota je Céčka krát Kapacita. Treba podotknúť, že výrobcovia vyznačujú hodnoty Céčok "silno optimisticky", navyše pre novú LiPolku. Čo sa postupom času a vplyvom zaťažovania s batériou deje sa môžete dočítať v článku pojednávajúcom o vnútornom odpore a kapacite LiPol batérií, uvedenom na tejto Web stránke:  Céčka a vnútorný odpor LiPo akumulátorov .

 

- sú citlivé na nabíjanie vyššími prúdmi ako predpisuje výrobca. Vačšinou je to 1 C, niekedy 2 C a LiPolky G3 generácie je možné nabíjať prúdom až 5 C (niektoré aj viac).

 

- životnosť im skracuje nabíjanie vyššími prúdmi a pritom nemáme na mysli prúdy prekračujúce dovolený limit, spomínaný o dva riadky vyššie. Ak sa neponáhľate, nabíjajte pomaly; extrémne populárne povedané, elektróny sa tak lepšie poukladajú na svoje skladové pozície. Aj batérie dovoľujúce nabíjací prúd napr. 2 C kľudne nabíjajte 0,5 C. Samozrejme, v časovej tiesni, keď kamaráti vyvolávajú a nervózne búchajú na dvere, aby ste už išli lietať - však je ideálne počasie, môžete nabíjať maximálnym dovoleným prúdom. To, že si nevymýšľame, dokazuje článok Ing. Michala Černého "Dôsledky rýchleho nabíjania akumulátorov", uverejnený v časopise RC-Revue 2/2010.

 

- nepriaznivo na ne pôsobí dlhodobé skladovanie v plne nabitom stave (4,2 V/čl.). To, že pojem "dlhodobé" je dosť relatívny, dokazuje aj to, že ja osobne uvádzam LiPolky do stavu  STORE  buď hneď, ak viem, že najbližší týždeň nepôjdem lietať, alebo po troch - štyroch dňoch, ak som plánovali ísť lietať na druhý deň, ale počasie mi to medzitým prekazilo. A to ma všetci kolegovia a dokonca aj môj brat Miroslav považujú za paranoika, pretože mnohí batérie do stavu Store neuvádzajú nikdy, alebo len na obdobie dlhšie ako niekoľko mesiacov, tzv. zazimovanie. Na svoju obhajobu opäť použijem názory tých najkompetentnejších: Šéf známej a renomovanej firmy Hyperion uviedol, že  určite  treba uviesť batérie do stavu Store aj vtedy, keď ju odkladáme na deň či dva. Režimom Store (skladovanie) je vybavená drvivá väčšina inteligentnejších nabíjačov a nabijú či vybijú LiPolku tak, aby každý článok mal 3,8 Voltu.

 

- nepriaznivo na ne pôsobí dlhodobé skladovanie pri nevhodných teplotách, najmä vyšších. Optimálnou sa javí teplota okolo +10 stupňov Celzia, ktorá je bežne "k dispozícii" v chladničkách, pri ktorej sú chemické procesy v batérii a tým aj jej starnutie spomalené, bez negatívnych vplyvov na jej parametre.

 

- životnosť im skracuje udržiavanie plného napätia (4,2 V/čl.) trvajúce aj niekoľko málo hodín. Už spomínaný šéf firmy Hyperion odporúča na dosiahnutie maximálnej životnosti LiPol batérií, nabíjať ich len na 90 až 95 % kapacity. Po "prešmátraní" rôznych zákutí internetu nám vyšlo, že po vylietaní (ak druhý deň opäť pôjdeme lietať) je dobré LiPolku nabiť do tzv. Pohotovostného stavu tak, aby napätie jednotlivých článkov bolo v rozmedzí 4,00 až 4,10 Voltu a neskôr, tesne pred odchodom "do terénu" ju nabiť naplno. Ideálne by bolo, prísť na kopec alebo lúku s LiPolkou v tomto Pohotovostnom stave, tam ju "doliať" do plna a hneď vyštartovať. To by batéria vo Full režime bola len niekoľko minút alebo dokonca sekúnd. Túto procedúru je možné bez problémov realizovať, ak na miesto lietania chodíme autom. Ja na sásovský kopec alebo na ďatelinu chodím väčšinou peši a predstava, že okrem RC vysielača, rozloženého modelu a "súpravy prvej pomoci" som opásaný ešte aj akumulátorom z auta a dosť rozmerným nabíjačom HobbyKing Quattro 4x6 s káblami, je pomerne komická.

V našich úvahách alebo výpočtoch sme predpokladali, že batérie majú stále také Céčka, ako je na nich napísané. Ale že to tak nie je, o tom pojednáva článok Céčka a vnútorný odpor LiPo akumulátorov. Aké Céčka vaše LiPol batérie skutočne majú môžete bez aj bez špeciálnych meracích prístrojov jednoducho zistiť, tak ako to popisuje článok Zistenie skutočných Céčok batérie bez špeciálnych prístrojov. Pre bežného modelára je toto zrejme najlacnejšia a najschodnejšia cesta, ako zistiť "kondíciu" pohonných batérií, ačkoľvek na našej Web stránke uvádzame aj návod na výrobu Merača vnútorného odporu LiPol batérií.

 

 Súvisiace články:

Predĺženie životnosti LiPol batérií - 1.časť

Céčka a vnútorný odpor LiPo akumulátorov

Zistenie skutočných Céčok batérie bez špeciálnych prístrojov

Zazimovanie (dlhodobé skladovanie) LiPol batérií

Zmena vnútorného odporu LiPol článkov pri zmene teploty

 

Google Keywords Search:

provoz LiPol baterií, vnitřní odpor, skladování, pokles kapacity, nabíjení vyššími proudy, dlouhodobé zatěžování, maximální dovolený proud, nabíjecí, vybíjecí, inteligentní nabíječ, prodloužení životnosti, konzervační režim, Розширення - збільшення клітин життя ЛІПОЛ, акумулятори, батарейки. Extension - aumentare le cellule LiPol vita, batterie, pile. Utvidgning - öka cellernas liv LiPol, batterier, batterier. Extensión - aumento de las células LiPol vida, pilas, baterías. Продужење - повећање живот ЛиПол ћелије, батерије, батерије. Podaljšanje - povečanje celice LiPol življenja, baterije, baterije. Расширение - увеличение клеток жизни ЛИПОЛ, аккумуляторы, батарейки. Prelungire - creşterea celulelor LiPol viaţă, baterii, acumulatori. Extensão - aumento das células Lipol vida, pilhas, baterias. Rozszerzenie - wzrost komórek LiPol życia, baterie, akumulatory. Extension - øker levetid LiPol cellene, primære batterier, batteri. Extension - Steigerung der Lebensqualität LiPol Zellen, Batterien, Akkus. Kiterjesztés - növeli a sejtek életben LiPol, elemek, akkumulátorok. Extension - palielināt dzīves LiPol šūnām, baterijas, baterijas. Pratęsimas - didinti gyvenimo LiPol elementai, akumuliatoriai,. Extension - povećanje stanice život LiPol, baterije, baterije. Uitbreiding - verhoging van het leven LiPol cellen, batterijen, accu's. Extension - en augmentant les cellules LiPol vie, piles, batteries. Laajennus - lisää elämää LiPol soluja, akut, paristot. Udvidelse - forbedring af livet LiPol celler, batterier, batterier. Разширяване - увеличаване на клетките живот LiPol, батерии, акумулатори. Extension - increasing the life LiPol cells, batteries, batteries. הרחבה - הגדלת החיים של תאים, סוללות, סוללות.ملحق -- زيادة عمر الخلايا والبطاريات والبطاريات.
 

správca | ICQ-Vaše ICQ | Podpora miniRS | Styl LazyDays | Sk preklad by beekeeper | Veľkosť databázy: 44222.15 kb