Zapojenie batérií - paralelne či sériovo? - 4.časť

Čo sa však stane, ak paralelne zapojíme LiPolky s nerovnakými Céčkami?

Tzv. CÉČKA v zjednodušenej forme uľahčujú určiť, aký maximálny prúd je možné z batérie odoberať, ale v skutočnosti vyjadrujú, aký vnútorný odpor (Ri) batéria má.

Ale výpočet maximálnych odoberateľných prúdov pomocou vnútorného odporu by bol komplikovaný, preto výrobcovia "vymysleli" Céčka, kde je výpočet triviálny.

autor: Janko O.

 

 

Rôzne Céčka  a nebodaj  rôzne kapacity  batérií zapojených paralelne situáciu "trochu" zamotávajú. Preto ponúkame programovú utilitu, ktorá môže pomôcť pri rozhodovaní o takomto zapojení LiPol. Tento "prográmek "  zjednodušene  rieši problematiku paralelného zapojenia dvoch LiPol batérií, 


alebo po prepnutí tlačidla (vpravo dole) troch LiPol batérií. 


Dôležité je upozorniť, že paralelné zapojenie batérií s rôznymi Céčkami  nie je vhodné na veľké prúdové odbery.

Dochádzalo by totiž k tomu, že batéria s vyššími Céčkami by bola neúmerne preťažovaná na úkor tej druhej "slabšej" batérie. Je zaujímavé, že tu platí podobné pravidlo ako vo vzťahoch medzi ľuďmi, keď čím ďalej tým viac úloh (záťaže) je smerovaných na tých lepších, ktorí, súc prepracovaní, sa na záver zdravotne zosypú. A tí slabší sa šetria a pri plnom zdraví a s úsmevom na tvári sa dožívajú vysokého veku.

Takáto kombinácia je vhodná skôr na nie príliš vysoké prúdové odbery, kde často dochádza k značnému zníženiu alebo dokonca prerušeniu odberu.

Názorným príkladom sú motorizované vetrone (táto problematika je podrobne rozoberaná v 2. pokračovaní článkov o sériovom, či paralelnom zapojení batérií). Počas vysokého odberu je väčší prúd odoberaný z batérie s vyššími Céčkami a táto sa preto viac vybíja ako batéria s nižšími Céčkami. Počas nízkeho alebo nulového odberu, menej vybitá LiPolka s nižšími Céčkami nabíja prvú - viac vybitú Lipolku. Tento vyrovnávací prúd nie je príliš veľký, pretože rozdiel napätí obidvoch batérií nie je vysoký, a je obmedzený súčtom vnútorných odporov batérií (pričom ten druhý je relatívne veľký).

Ak sú vnútorné odpory málo rozdielne (majú takmer rovnaké Céčka), rozdiel napätí batérií je malý (pretože sa vybíjajú rovnomerne) a tým pádom aj vyrovnávací prúd je malý. Ak sú vnútorné odpory veľmi rozdielne (majú nerovnaké Céčka), rozdiel napätí je síce väčší (pretože sa vybíjajú nerovnomerne), ale vyrovnávací prúd je malý, lebo je obmedzený vysokou hodnotou súčtu vnútorných odporov (Ri1 + Ri2). Ohmov zákon "nepustí". 


Na záver musíme zdôrazniť, že paralelné zapojovanie batérií vyžaduje  maximálnu opatrnosť  a každá chyba môže mať fatálne následky. Nerovnako nabité batérie, nesprávne zapojené konektory, nesprávne zapojenie pakov alebo aj krátko trvajúci skrat môže viesť k požiaru, výbuchu alebo poraneniam. Ak sa teda hovorí, že opatrnosti nikdy nie je nazvyš, tak tu to platí naozaj mnohonásobne.

To isté však platí aj o sériovom spájaní LiPol batérií. Pravdu povediac, na rôznych modelárskych fórach sa môžete pomerne často dočítať, ako niekto do série spojil dve batérie (napr. ak je jeho model poháňaný viac ako 6-článkom) vybavené konektormi typu dutinka-kolík (napr. MP JET) a potom omylom spojil zostávajúce vodiče. Toto sa pri paralelnom spájaní batérií stať nemôže.

Program ParalBat.exe si môžete stiahnúť v sekcii Download alebo stačí kliknúť sem.

 


V našich úvahách alebo výpočtoch sme predpokladali, že batérie majú stále také Céčka, ako je na nich napísané. Ale že to tak nie je, o tom pojednáva článok Céčka a vnútorný odpor LiPo akumulátorov. Aké Céčka vaše LiPol batérie skutočne majú môžete bez aj bez špeciálnych meracích prístrojov jednoducho zistiť, tak ako to popisuje článok Zistenie skutočných Céčok batérie bez špeciálnych prístrojov.
 

Súvisiace články:

 

Zapojenie batérií - paralelne či sériovo? - 5.časť

Zapojenie batérií - paralelne či sériovo? - 3.časť

Zapojenie batérií - paralelne či sériovo? - 2.časť

Zapojenie batérií - paralelne či sériovo? - 1.časť

Zistenie skutočných Céčok batérie bez špeciálnych prístrojov

 

 

Google Keywords Search:

Paralelní zapojení baterií, rúzné kapacity, proudové přetížení, přetěžování, veliký proudový odběr, 

správca | ICQ-Vaše ICQ | Podpora miniRS | Styl LazyDays | Sk preklad by beekeeper | Veľkosť databázy: 48409.93 kb