Zapojenie batérií - paralelne či sériovo? - 3.časť

Po zverejnení prvých dvoch článkov o sériovom či paralelnom zapojení batérií vznikla na istom modelárskom fóre búrlivá diskusia, kde bolo paralené spájanie batérií poväčšinou kritizované a dokonca označené za "choré".

My sme však o správnosti paralelného spájania "pakov" naďalej presvedčení, zrejme preto, že neboli predložené žiadne presvedčivé protiargumenty.

To však neznamená, že odsudzujeme sériové zapojenie, veď jedno i druhé má svoje výhody aj nevýhody. Je vecou každého, čo kto preferuje.

Čo je pre jedného nedostatok, iný chápe ako prednosť.

autor: Janko O.

 

 

Snažíme sa vyvrátiť vžité predstavy modelárov o paralelnom zapojení, ktoré nám trochu pripomínajú mýty o tom, že hady sú slizké.


Predstavme si  hypotetickú  situáciu: máme 3-článok LiPol o kapacite 3000 mAh / 20C. Tento v polovici rozrežeme, na tej "bezvývodovej" časti pripojíme silové vývody a tiež servisný konektor a oba takto vzniknuté "paky" aj ich jednotlivé články hermeticky uzavrieme. Vyrobili sme si dve rovnaké LiPolky: 3-články 1500 mAh / 20C.

Pôvodná "veľká" batéria bola schopná dodávať maximálny prúd 60 Ampérov (3000 mA x 20C). Novovzniknuté "dvojičky": každá je schopná dodávať 30 Ampérov (1500 mA x 20C). Ak ich teraz zapojíme paralelne, maximálne dodávané prúdy sa sčítajú a dostaneme 30 Ampérov + 30 Ampérov = 60 Ampérov. Ale veď ten istý prúd bola predsa schopná dodávať pôvodná "veľká" batéria. Nečudo, veď sme v podstate z dvoch "dcér" zase vyrobili jednu pôvodnú "matku", len v dvoch samostatných obaloch.

Veríme, že nikto nenamieta nič proti tomu, že analogicky: paralelným spojením dvoch skutočných "nehypotetických" LiPoliek 1500 mAh / 20C získame vlastnosti, ktoré by mala jedna LiPolka 3000 mAh / 20C. Taktiež veríme, že nikto nenamieta nič proti tomu, keby sme "hypotetickú" LiPolku "hypoteticky" rozdelili na tri rovnaké časti, a sám si každý zráta, aké výsledky by sme dostali. 

Vráťme sa opäť k hypotetickej situácii, a pôvodnú LoPolku 3000 mAh / 20C rozdelme nerovnomerne. Dostaneme dve nerovnaké batérie, jedna napr. 1800 mAh / 20C, druhá potom samozrejme 1200 mAh / 20C. Prvá je schopná dodávať maximálny odoberateľný prúd 36 Ampérov (1800 mA x 20C) a druhá 24 Ampérov (1200 mA x 20C). Keď ich teraz spojíme paralelne, maximálne dodávané prúdy sa sčítajú a dostaneme 36 Ampérov + 24 Ampérov = 60 Ampérov. Ale veď ten istý prúd bola predsa schopná dodávať pôvodná "veľká" batéria. Nečudo, veď sme v podstate z dvoch  nerovnako veľkých "dcér" zase vyrobili jednu pôvodnú "matku", len v dvoch samostatných obaloch.

Veríme, že nikto nenamieta nič proti tomu, že analogicky: paralelným spojením dvoch skutočných "nehypotetických" LiPoliek 1800 mAh / 20C a 1200 mAh / 20C získame vlastnosti, ktoré by mala jedna LiPolka 3000 mAh / 20C. Vidí v tom niekto niečo "choré" (teda okrem toho rozrezávania LiPolky)?


V našich úvahách alebo výpočtoch sme predpokladali, že batérie majú stále také Céčka, ako je na nich napísané. Ale že to tak nie je, o tom pojednáva článok Céčka a vnútorný odpor LiPo akumulátorov. Aké Céčka vaše LiPol batérie skutočne majú môžete bez aj bez špeciálnych meracích prístrojov jednoducho zistiť, tak ako to popisuje článok Zistenie skutočných Céčok batérie bez špeciálnych prístrojov.

 

Súvisiace články:
 

Zapojenie batérií - paralelne či sériovo? - 5.časť

Zapojenie batérií - paralelne či sériovo? - 4.časť

Zapojenie batérií - paralelne či sériovo? - 2.časť

Zapojenie batérií - paralelne či sériovo? - 1.časť

Zistenie skutočných Céčok batérie bez špeciálnych prístrojov

 

správca | ICQ-Vaše ICQ | Podpora miniRS | Styl LazyDays | Sk preklad by beekeeper | Veľkosť databázy: 44388.48 kb