(Modelársky) Logický Analyzátor za cenu prívodného kábla

V článku "Výstup kanálových impulzov z rôznych RC prijímačov" sú priebehy zobrazené pomocou logického analyzátora.

Pre bežného modelára je cena takéhoto prístroja závratná. Ale tento náš analyzátor nie je prístroj, je to vlastne len program v bežnom počítači a prívodný kábel.

Program ponúkame zadarmo, kábel (napr. Centronics, LPT -> tlačiareň) je treba si v prípade záujmu kúpiť alebo inak zohnať.

autor: Janko O.

 

 

Odkaz na článok Výstup kanálových impulzov z rôznych RC prijímačov

 

Pôvodne sme logický analyzátor, čoby programovú utilitu, naprogramovali za účelom uľahčenia práce pri vývoji zariadení s mikrokontrolérom. Neskôr, po niekoľkých drobných úpravách, sa z neho stal modelársky logický analyzátor. Základom je samozrejme samotný program a počítač.

Tu je ale jedno ALE:

Počítač (PC) musí mať sériový, alebo paralelný port.

A najlepšie, keď má oba. Sledované signály sa privádzajú práve na niektorý z nich. Sériový port (COM1) umožňuje sledovať 4 vstupné signály, paralelný port (LPT) až 8. Je zrejmé, že ako hardvér sa tu výborne uplatnia staré "šunky", pretože súčasné moderné stroje týmito portami už nedisponujú.

Nám sa osvedčil síce pomalší ale spoľahlivý notebook IBM ThinkPad 600E, taktovaný 400 (300) megahertzami.

Analyzátor môže fungovať aj na stolných počítačoch (desktopoch).

Možno neštandardné programovacie techniky spôsobili, že na niektorých počítačoch je zobrazenie "čelného panela" prístroja neúplné. Žiaľ ani viaceré rýchle pokusy o nápravu nepriniesli úspech a zrejme by bolo nutné celý analyzátor naprogarmovať znova, čo je ale z časových dôvodov nerealizovateľné. Preto je potrebné, aby vážni záujemcovia o prácu s týmto prístrojom metódou pokus-omyl našli ten správny počítač, na ktorom bude zobrazenie úplné. Dnes sa takéto staršie počítače dajú zohnať za veľmi smiešny peniaz, niekedy ho môžete získať aj úplne zadarmo. Stačí mať na USB kľúči alebo na diskete spomínaný exe súbor (LogAnalLapTop.exe) a na vytipovaných starších strojoch ho spustiť a vybrať ten, kde je zobrazenie v poriadku:

Pretože sa nepovažujeme za nijako zvlášť výnimočných programátorov a nedokázali sme to vyriešiť iným spôsobom, je nutné pri používaní tohoto logického analyzátora, kvôli dosiahnutiu vyššej rýchlosti spomínaných portov, použiť programovú utilitu UserPort, bežne stiahnuteľnú z Internetu, alebo priamo na tejto Web stránke v sekcii Download. Má dva súbory: UserPort.sys, ktorý je treba prekopírovať do adresára: Windows\System32\Drivers a UserPort.exe, ktorý slúži na nastavenie adresy používaného portu a aktiváciu utility.

Nastavenie adresy portu sa robí tak, že v pravom hornom okienku sa vyplní rozsah adries (viď obrázok) a tlačidlom Add zaradí do zoznamu. Tlačidlom Start sa utilita aktivuje, ale funguje až po reštarte operačného systému (Windows 2000, Windows XP). Keďže týmto spôsobom si táto utilita "uchmatne" daný port len pre seba, pri použití portu na iné účely treba utilitu deaktivovať tlačidlom Stop a opätovne reštartovať operačný systém. Vynikajúca rýchlosť portov pri použití UserPortu je daná tým, že využíva assemblerovské rutiny.

Čo sa týka adresy sériového portu COM1, tá je na notebookoch aj stolných počítačoch spravidla rovnaká: 3F8. Rozdielna však je adresa paralelného portu LPT1, na notebookoch to býva 3BC, na stolných počítačoch skôr 378. Keďže nám čas (a lenivosť) nedovolí upraviť program na prepínanie adries LPT1, ponúkame dve verzie analyzátora, jedna pre notebooky a druhá pre stolné počítače. 

Cekový vzhľad logického analyzátora aj so zachytenými priebehmi z RC prijímača je na nasledujúcom obrázku (už trochu novšia verzia analyzátora, kde kanály niesú číslované od 0 do 7, ale od 1 do 8):

Snažili sme sa, aby rozmiestnenie a funkcia ovládacích prvkov aspoň trochu pripomínali skutočný hardvérový analyzátor. Preto program neponúka žiadne menu, všetky ovládacie prvky sú dosiahnuteľné jediným klikom. Ovládanie je intuitívne, funkcia väčšiny ovládacích prvkov je zrejmá, alebo po krátkom skúšaní pochopiteľná: 

- Rýchlosť snímania je presná s výnimkou poslednej polohy, kedu zohráva svoju úlohu už aj rýchlosť procesora počítača. 

 

- Časový posun umožňuje sledovať zosnímané priebehy aj za hranicu "obrazovky". Koľko sa zosníma, určuje Veľkosť Buffra. Časové mierky sa aktualizujú automaticky.

- Špeciálne "modelárske" funkcie sú zoskupené v rámčeku vpravo dole. Tlačidlo Synchro štart zaháji snímanie priebehov, len v prípade, že sa na vstupe 0 (alebo 1) objaví impulz po medzere dlhšej, ako je nastavené posuvníkom Dĺžka synchronizačnej medzery. Ak sa zobrazené priebehy nachádzajú mimo "záujmovú" zónu, je možné ich oneskoriť posuvníkom Oneskorenie od zasynchronizovania. V prípade, že na vstup 0 neprichádzajú žiadne impulzy, môže stlačenie Synchro štart-u znamenať zdanlivé "zamrznutie" počítača. V skutočnosti len dlho a márne čaká na príchod signálu. Po definovanom čase sa čakanie samo ukončí. 

- Tlačidlo Načítaj a zobraz spúšťa záznam priebehov okamžite, nezávisle od čohokoľvek. 

 

Spôsob pripojenia a čísla použitých vývodov pri použití sériového portu ukazuje nasledovný obrázok.

Tento port je pomerne "blbovzdorný" a v podstate nie je nutné použiť ani ochranné rezistory 4k7. 

Spôsob pripojenia a čísla použitých vývodov pri použití paralelného portu zobrazuje ďalší obrázok. Paralelný port je ale oveľa citlivejší na "slušné" zaobchádzanie, preto je použitie ochranných rezistorov vrelo odporúčané a vôbec celková opatrnosť je v tomto prípade na mieste.

Predpokladáme, že spôsob pripojenia vstupu logického analyzátora na kanálové výstupy RC prijímača by nemal nikomu spôsobovať výraznejšie problémy. Ale pre istotu: 

- spodný vývod analyzátora označený ako kostra _|_, pripojiť na mínus-pól ľubovoľného kanálového konektora RC prijímača. 

 

- 0. kanál analyzátora pripojiť na signálový výstup 1. kanálu RC prijímača 

- 1. kanál analyzátora pripojiť na signálový výstup 2- kanálu RC prijímača 

 

- analogicky pokračovať v pripojovaní ostatných kanálov. 

 

Je možné vynechať pripojenie 0-tého kanálu logického analyzátora a poprepájať: jedničku s jedničkou, dvojku s dvojkou atď., ale potom nebude fungovať Synchro štart, ktorého funkcia je pre modelárske účely veľmi užitočná.

 

Súvisiace články:

Výstup kanálových impulzov z rôznych RC prijímačov 

 

 

 

 Software analizzatore logico dalla porta seriale o parallela della modellazione al computer per l'uso. Programvara logikanalysator från seriella eller parallella porten för tillämpningar datamodellering. Software analizador lógico desde el puerto serie o paralelo de las modelos por ordenador para su uso. Логический анализатор программного обеспечения последовательного или параллельного порта компьютерного моделирования для использования. Software analisador lógico da porta serial ou paralela de modelos de computador para uso. Oprogramowanie analizatora logicznego z portu szeregowego lub równoległego modelowania komputerowego do użycia. Software logikk analysator av serie-og parallellport på datamaskinen modellering for bruk. Software Logic Analyzer aus dem seriellen oder parallelen Port des Computers Modellierung für den Einsatz. Szoftver logikai analizátor akár soros vagy párhuzamos port a számítógépes modellezés használata. Software logic analyser van de seriële of parallelle poort van de computer modellering voor gebruik. logiciel de l'analyseur logique à partir du port série ou parallèle de la modélisation informatique pour l'utilisation. Ohjelmistot logiikka-analysaattorin peräisin sarja-tai rinnakkaisportin porttiin mallintamista käyttöön. Software logik analysator fra den serielle eller parallelle port på computeren modellering til brug. Software logic analyzer from the serial or parallel port of the computer modeling for use. برنامج المحلل منطق من المنفذ التسلسلي أو موازية للنمذجة الكمبيوتر للاستخدام. תוכנה מנתח ההיגיון מנמל סדרתי או מקביל של מידול את המחשב לשימוש.

správca | ICQ-Vaše ICQ | Podpora miniRS | Styl LazyDays | Sk preklad by beekeeper | Veľkosť databázy: 44220.65 kb