Stabilita kľudovej polohy serva v závislosti od teploty – 3.časť

V závere predchádzajúcej časti sme sľúbili, že sa chystáme zmerať teplotnú stabilitu kľudovej polohy aj serv „lepších“, slávnejších, eventuálne väčších a aj niektorých digitálnych.

Dúfame, že sme splnili všetky naše sľuby, ačkoľvek niekto môže oprávnene namietať, že pod pojmom „lepšie“ servo si predstavuje niečo úplne iné.

A má zrejme pravdu, ale „vzorka“ zmeraných serv reprezentuje naše reálne možnosti.

autor: Janko O.


 

Aby bolo možné porovnávať s výsledkami predchádzajúcich meraní, tak sme merania realizovali tou istou metódou, ako prvých šesť serv pred piatimi mesiacmi a ďalších osem serv pred týždňom:

Na výstupnú páku každého testovaného serva sme pripevnili 10 cm dlhé rameno. To preto, aby aj malé výchylky boli merateľné voľne dostupnou "meracou technikou", čiže školským pravítkom. Servá sme vždy upevnili do opakovane definovateľnej polohy a zaznamenali sme si vzdialenosť hrotu ramena od zámerného bodu. Potom sme všetky servá vystavili piatim rôznym teplotám, ktoré sme boli schopní v domácich podmienkach dosiahnuť a o ktorých sme predpokladali, že by mohli (aj s rezervou) pokryť rozsah reálnych "modelárskych" teplotných situácií. To, čo sme namerali, môžete vidieť v tabuľke (vzťažnou teplotou je "izbová" teplota 22 stupňov Celzia).


Tabuľku sme v záujme prehľadnosti opäť popreskupovali tak, aby vľavo začínali tí najslabší a vpravo boli tí najlepší.

Aby nenastal chaos v grafoch, tak sme aj túto 8-člennú skupinu rozdelili, a to na servá analógové a servá digitálne (oddelené dvojitou čiarou). Grafické porovnanie analógových serv je tu:


a grafické znázornenie výsledkov digitálnych serv je tu:


 Pretože máloktoré servá majú predpokladaný pracovný rozsah teplôt do +62 stupňov Celzia, tak sme rozsah „uvažovaných“ teplôt o túto hodnotu zúžili a tomu sme prispôsobili aj celkové hodnotenie.

Zreteľne sa ukázalo, že v tomto pracovnom rozsahu majú absolútnu prevahu servá digitálne. Jasným víťazom je „veľké“ servo HexTronik HXT 12K a tesne za ním menšie servo HD-1810MG.

Servo HXT D-MG16 stratilo cenné body svojim nepravideľným pohybom (tzv. „kvantovanie“), čo ho urobilo takmer nepoužiteľným a preto sa pekne hlboko prepadlo.

Do tejto "lepšej" kategórie by sme ešte mali zahrnúť aj v 2. časti medzi analógové servá omylom zaradené  digitálne servo HD-2216HB, ktoré tiež dosiahlo dobré výsledky.

Avšak aj niektoré analógové servá si neviedli zle („slávne“ Hitec HS-81). Slušné výsledky podávalo ďalšie „veľké“ servo HexTronik HX 5010.

Ako-tak použiteľné je už dnes nevyrábané servo HexTronik zo série HXT-93?? (kedysi asi HXT-9315).

Sklamaním bolo Metal Gear servo Hitec HS-82MG.

Na záver by sme chceli opäť niečo prisľúbiť. A to 4. časť, kde bude akési zhrnutie s odôvodnením, čo spôsobuje teplotnú nestabilitu kľudovej polohy analógových serv a prečo sú teda digitálne servá také „úžasné“.

 

Súvisiace články:

Stabilita kľudovej polohy serva v závislosti od teploty – 2.časť

Stabilita kľudovej polohy serva v závislosti od teploty

 

 

Stability of resting position servos depending on the temperature Stabilità dei servi posizione di riposo a seconda della temperatura Stabilitet i viloläget servon beroende på temperaturen Estabilidad de los servos posición de reposo en función de la temperatura Устойчивость отдыха сервоприводы положение в зависимости от температуры Estabilidade dos servos posição de repouso, dependendo da temperatura Stabilność serwa spoczynku w zależności od temperatury Stabilitet av hvileposisjon servoer avhengig av temperaturen Die Stabilität der Ruhelage Servos in Abhängigkeit von der Temperatur Stabilitása nyugalmi helyzetben szervó hőmérséklet függvényében Stabiliteit van de ruststand servo's afhankelijk van de temperatuur Stabilité des servos position de repos en fonction de la température Vakaus lepoasentoon servot lämpötilasta riippuen Stabilitet af hvileposition servoer afhængigt af temperaturen استقرار الماكينات ضعا مريحا تبعا لدرجة الحرارة 

správca | ICQ-Vaše ICQ | Podpora miniRS | Styl LazyDays | Sk preklad by beekeeper | Veľkosť databázy: 44410.83 kb