Stabilita kľudovej polohy serva v závislosti od teploty – 2.časť

Keď sme uviedli prvú časť výsledkov skúšok stability kľudovej polohy serv v závislosti od teploty, chápali sme to ako náhodný test a neplánovali sme žiadne pokračovanie.

Neverili sme, že by si návštevníci našej Web stránky mohli vyžiadať pokračovanie. Nuž, vyžiadali. Povedali sme si: „Veď ich to prejde, zabudnú.“ Nuž, neprešlo a nezabudli. A tak, keď sa na RC Mánii rozbehla živá debata na túto tému a bol tam „pertraktovaný“ aj náš článok, bolo jasné, že sa z toho nevyvlečieme.

A tak mi pri jednej návšteve v BB môj brat Miroslav (mior) do náručia „nasypal“ za dve hrste rôznorodých serv a len tak, akoby nič, utrúsil: „Pomeraj to“. Akoby to bola záležitosť desiatich minút.

autor: Janko O.


Ale ono to záležitosť desiatich minút nie je. Keď sa to tak vezme, tak je to skôr „záležitosť“ niekoľkých dní. A tak som servá roztriedil do dvoch kategórií na tzv. „Low Cost“ a tie ostatné, čiže „o trošku lepšie“. Dnes sa pozrieme na tie Low Cost.

Aby bolo možné porovnávať, tak sme merania realizovali tou istou metódou, ako prvých šesť serv pred piatimi mesiacmi:

Na výstupnú páku každého testovaného serva sme pripevnili 10 cm dlhé rameno. To preto, aby aj malé výchylky boli merateľné voľne dostupnou "meracou technikou", čiže školským pravítkom. Servá sme vždy upevnili do opakovane definovateľnej polohy a zaznamenali sme si vzdialenosť hrotu ramena od zámerného bodu. Potom sme všetky servá vystavili piatim rôznym teplotám, ktoré sme boli schopní v domácich podmienkach dosiahnuť a o ktorých sme predpokladali, že by mohli (aj s rezervou) pokryť rozsah reálnych "modelárskych" teplotných situácií. To, čo sme namerali, môžete vidieť v tabuľke (vzťažnou teplotou je "izbová" teplota 22 stupňov Celzia).


Tabuľku sme v záujme gradácie deja popreskupovali tak, aby vľavo začínali tí najslabší a vavrínom v cieli vpravo boli najbližšie tí najlepší. Aby nenastal chaos v grafoch, tak sme aj túto 8-člennú skupinu rozdelili na horších a lepších. Grafické porovnanie tých horších je tu:


a grafické znázornenie výsledkov tých lepších je tu:


Ak sa pýtate, prečo obidve servá Futaba majú zaslúžené miesto medzi „slabčiakmi“, tak sa priznáme, že nevieme. Lepšie bolo dokonca aj toľkokrát „popľuté“ servo Turnigy TG9e. Nuž, čo sme namerali, to sme namerali.

Servo Futaba S3114 sa dokonca pri teplote -12 stupňov Celzia odmietalo rozbehnúť, a až po chvíli trápenia začalo pracovať (zrejme vplyvom preťaženej elektroniky postupne stúpla vnútorná teplota serva).  

Horšie ako obidve Futaby bolo už len mikroservo HD-1370A, ktoré evidentne neznáša vyššie teploty, pretože pri teplote +62 stupňov Celzia sa tvárilo, že je mŕtve.

Pripúšťame, že teplotu +62 stupňov Celzia bude mať v modeli asi málokto, tak sme predpokladaný pracovný rozsah teplôt o túto hodnotu zúžili a tomu sme prispôsobili aj celkové hodnotenie.

 

 

A tak prekvapujúco čelné pozície medzi „lacnými“ získali Thaiwanské servá  Blue Bird  BMS-371  a  BMS-380. To ma teší o to viac, že práve BMS-371 mi pred časom môj brat Miroslav zaobstaral do môjho Squalla. Na otázku, prečo práve tieto, lakonicky odvetil: „Javia sa mi dobré“.

Veľmi dobre sa umiestnilo aj servo HexTronik MG14.

Nebyť „úletu“ pri +62 stupňoch (pretože povolený rozsah pracovných teplôt tohoto serva je -10 až +50 stupňov), tak by asi zvíťazilo servo  HD-2216HB, ale asi preto, že je to servo digitálne, čo som si všimol až neskôr a teda som ho omylom zaradil do skupiny Low Cost.

Budúce merania stability kľudovej polohy (dúfam, že to nebude zase až o päť mesiacov) budú zamerané na servá lepšie (v úvode označené ako „o trošku lepšie“), slávnejšie, presnejšie, silnejšie, rýchlejšie a „digitálnejšie“.

Či niekedy otestujeme aj servá tie skutočne najlepšie, to nevieme, pretože to sú aj servá najdrahšie a také my ani nemáme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súvisiace články: 

Stabilita kľudovej polohy serva v závislosti od teploty – 3.časť

Stabilita kľudovej polohy serva v závislosti od teploty

 

 

Stability of resting position servos depending on the temperature Stabilità dei servi posizione di riposo a seconda della temperatura Stabilitet i viloläget servon beroende på temperaturen Estabilidad de los servos posición de reposo en función de la temperatura Устойчивость отдыха сервоприводы положение в зависимости от температуры Estabilidade dos servos posição de repouso, dependendo da temperatura Stabilność serwa spoczynku w zależności od temperatury Stabilitet av hvileposisjon servoer avhengig av temperaturen Die Stabilität der Ruhelage Servos in Abhängigkeit von der Temperatur Stabilitása nyugalmi helyzetben szervó hőmérséklet függvényében Stabiliteit van de ruststand servo's afhankelijk van de temperatuur Stabilité des servos position de repos en fonction de la température Vakaus lepoasentoon servot lämpötilasta riippuen Stabilitet af hvileposition servoer afhængigt af temperaturen استقرار الماكينات ضعا مريحا تبعا لدرجة الحرارة 

správca | ICQ-Vaše ICQ | Podpora miniRS | Styl LazyDays | Sk preklad by beekeeper | Veľkosť databázy: 44388.59 kb