Zoznámenie s FrSky - 1.časť - Základné funkcie

Naša reakcia (s bratom Miroslavom) bola rýchla: Ešte počas jeho dovolenky v Bulharsku sme sa prostredníctvom SMS-iek dohodli, že "do toho" ideme. Výrazom "do toho" máme na mysli to, že deklarované vlastnosti, možnosti a parametre modulov FrSky so vstavanou telemetriou, boli pre nás takým neodolateľným lákadlom, že sme naozaj nedokázali odolať. Ihneď po návrate z Bulharska Miroslav objednal na moju adresu dva komplety FrSky Two-way 2.4GHz Radio System Telemetry a o štyri dni to bolo "doma". A ako sa v jednom známom filme spomína: "Co je doma, to se počítá, pánové".

autor: Janko O.

 


 

 Hneď na to prišiel Miroslav do Banskej Bystrice a po vymanení sa z neodkladných povinností, rozhodli sme sa overiť, či skutočnosť potvrdí uvádzané vlastnosti. Potrebnú literatúru sme mali dôkladne naštudovanú, dalo by sa povedať, že sme ju mali "v malíčku". 

To sa v zápätí paradoxne ukázalo ako problém, pretože sme prijímač s vysielačom nevedeli "nabidnovať", ačkoľvek to v manuáloch prehlásili za "very easy". Pravdu povediac, "nabindovali" sme hneď na prvý pokus, len sme o tom nevedeli, pretože sme sa striktne držali návodu. Tam sa píše, že hneď po úspešnom "nabindovaní" sa na prijímači rozsvieti zelená  LED dióda (Connect the battery to the receiver, the Green LED on the receiver will indicate the receiver is receiving commands from the transmitter). A nám sa tvrdošijne rozsvecovala  červená.

A keďže je dobrým zvykom, že červená signalizuje poruchu (problém), tak sme niekoľkokrát za sebou konštatovali, že sa nám nabindovať nepodarilo a že teda máme problém. Až po chvíli Miroslav navrhol: „Pripojme servo“. A hľa, ono to fungovalo. Usúdili sme, že v kapitalisticko-komunistickej Číne je červená výrazom plnej funkčnosti a úspešného napredovania. (Bohvie, aké tam majú semafory?)

Podobné "dejavu" sme zažili ešte raz, pri práci s káblikom prepojujúcim vysielací modul s USB konektorom počítača (USB Cable for FrSky Two-way Telemetry System). Tam namiesto spomínanej a na fotografii zobrazenej červenej LED-ky, svieti LED-ka zelená. Nenechali sme sa pomýliť a tušiac, že v Číne je to s farbami "trochu inak", pokojne sme pokračovali s vedomím, že všetko je v najlepšom poriadku.

Ešte skôr, ako sme overili dosah, Miroslav navrhol, aby sme zistili poradie výstupných kanálových impulzov, pretože v našich modeloch hojne a radi používame gyrá a tie "neznášajú", keď sa vstupné a riadiace impulzy prekrývajú. (Vidno, že Miroslavovi dovolenka prospela, pretože "sršal" dobrými nápadmi.)

A tak sme všetkých 8 výstupných kanálov pripojili na môj "troj-Eurový" modelársky logický analyzátor a nechali zobraziť zosnímané priebehy. Výsledok môžete vidieť na nasledujúcom obrázku.


 

Z neho je jasné, že netreba mať obavy, impulzy sa neprekrývajú a sú zoradené podobne ako v klasických "neprocesorových" RC prijímačoch. To, že nie všetky RC prijímače sa tak "slušne" správajú, dokazuje článok "Výstup kanálových impulzov z rôznych RC prijímačov".

 Upokojení touto skutočnosťou, vydali sme sa overiť dosah. Ale v tom bol ďalší "drobný" problém. V súčasnosti používame moduly Assan, ktorých uvádzaný dosah je asi 800 metrov. To, že dosah je väčší, je popísané v článku "Dosah RC prijímačov Assan 2,4 GHz", z ktorého vyplýva, že skutočný dosah sa nám vlastne nepodarilo zistiť, pretože sme nemali k dispozícii dostatočne veľkú rovnú plochu  (lúku), ačkoľvek sme to merali pri obci Veľká Lúka. (Asi navrhneme starostovi, aby obec prijala trochu skromnejšie meno.) Takže, ak Assanovi bola aj Veľká Lúka malá, tak čo potom FrSky, ktorý má dosah pri zemi stanovený na 1500 metrov? Také lúky veru u nás nemáme. Miroslav na RC-Groups "vyšmátral", že akýsi zahraničný modelár umiestnil prijímač FrSky (na neupresnený objekt) do výšky 40 metrov a hranica dosahu bola určená na 5300 metrov. Naše predchádzajúce skúsenosti s Assanom a skúsenosti českých modelárov s JeTi systémom naznačujú, že nie je dôvod tejto hodnote neveriť.

Vydali sme sa teda na inú, oveľa menšiu lúku a dosah sme najprv overili v režime "Low Power". Tlačidlo na vysielacom module FrSky sme stlačili na 4 sekundy (LED-ky zmenili farbu, vysielač začal vydávať pípanie s intervalom asi 1 sekunda)  a výkon vysielača sa znížil tak, že deklarovaný dosah by mal byť len 3 % (1/30) z normálneho plného dosahu. Všetko prebiehalo tak ako malo, navyše sa v tomto režime veľmi zreteľne prejavil vplyv správnej polohy antén, či už vysielacej alebo prijímacej. V situácii, keď boli obidve antény voči sebe v tej najnevhodnejšej polohe (a navyše sme vyžarovaniu bránili vlastnými telami - chrbtami (zády) k sebe), bol (Low Power) dosah sotva 20 metrov. Akonáhle však niektorá z antén zaujala vhodnejšiu pozíciu, dosah sa niekoľkonásobne zväčšil a pri tej "najšťastnejšej" polohe obidvoch antén (a aj našich tiel) sa dosah viac ako zdesaťnásobil. Potom sme režim Low Power vypli a skúšku dosahu sme urobili metódou "za kopec". To znamená, že vysielač nemal s prijímačom priamu viditeľnosť. Musel som ísť s vysielačom dosť ďaleko za kopec aby som vyšiel z dosahu; subjektívny pocit v porovnaní s Assanom: naozaj o kus ďalej.

Ako sme na vysielači zistili, že sme vyšli z dosahu? Nuž, FrSky má zabudovanú akustickú indikáciu, kedy vysielací modul v prípade slabého, ale na riadenie ešte postačujúceho signálu, vydáva pípanie s intervalom asi pol sekundy. Pre modelára je to signál: otoč model a leť naspäť. Ak modelár na varovanie nedbá a letí ďalej, tak po úplnej strate signálu sa ozve pípanie so znateľne kratším intervalom, ktoré znamená: rozlúč sa so svojim modelom a priprav si igelitku na trosky (ak ich nájdeš). Na strane prijímača je indikovaná len úplná strata signálu, keď (už na začiatku spomínaná) červená LED prestane trvalo svietiť a začne blikať.

Okrem spomínanej akustickej signalizácie sily signálu môže vysielací modul vydávať ešte ďalšie zvuky. To už je ale tá najelementárnejšia forma telemerie (len akustická, bez akéhokoľvek displeja), akú FrSky ponúka, keď do analógových vstupov RC prijímača môžete priviesť až dve jednosmerné napätia (napr. napätie pohonnej batérie a napätie z teplomera na motore).

Pri poklese (napätia batérie) alebo prekročení (teploty motora) niektorého z nich, začne modul vydávať varovné zvukové signály. Prahové hodnoty a logiku signalizácie (prekročenie alebo pokles) je možné nastaviť na počítači (prepojenom s vysielacím modulom) pomocou utility dodávanej na priloženom CD.

 Ale to už naozaj "zabŕdame" do telemetrie, ktorá bola pre nás hlavným "ťahákom" pri kúpe systému FrSky a ktorej sa budeme venovať v ďalších častiach tejto minisérie článkov o FrSky. Avšak ako malý "závdavok" uvádzame logickým analyzátorom zosnímaný priebeh dát, ktorými RC prijímač posiela vysielaciemu modulu informáciu o sile signálu a úrovni obidvoch analógových vstupov.


 

Súvisiace články (related topics):

Vario z telemetrie FrSky – 1. časť

„Umlčovač“ telemetrie.

Senzory k telemetrii FrSky – 2: Kontrola napätia článkov batéri

Senzory k telemetrii FrSky – 1. časť - Napäťový senzor

Zoznámenie s FrSky – 3. časť – Prenos dát

Zoznámenie s FrSky - 2. časť - Spôsob prenosu dát

Antén nikdy nie je dosť

Rozmanité podoby telemetrie

Projekt otvorenej telemetrie firmy FrSky

Cesta k telemetrii - 6. časť

 

Communication protocol, Data transfer, Receiver, Transmitter, User, Develop program, Hardware definition, Software, Microcontroller, Microprocessor, Byte stuffing Method, Remote Voltage and Link Quality, Bytes Frame, Serial COM port speed from 4800bps to 9600bps, corresponding to modern GPS’s default setting, Return Link, Open Telemetry Project, RS232 level, Advanced Continuous Channel Shifting Technology (ACCST SYSTEM), Analog Port 1 on Rx, RSSI of Rx,  Pin definition on receiver and Tx module, Signal Range of Control, monitor Battery Voltage, Alarm level, Gyro, Gyroscope, Model, Radio Control, GPS 

DIY, Home Made Telemetry, Amatérská telemetrie, FrSky Telemetry, FrSky Telemetrie, FreeSky, FriSky

správca | ICQ-Vaše ICQ | Podpora miniRS | Styl LazyDays | Sk preklad by beekeeper | Veľkosť databázy: 44222.15 kb