Projekt otvorenej telemetrie firmy FrSky

Keď som sa o tom prvý krát dozvedel, povedal som si: "Tak toto je BOMBA". Konečne niekto (čínska firma FrSky - už si pomaly zvykám, že pokrokové technické riešenia k nám prichádzajú práve z tejto krajiny) prišiel s tým, o čom už s bratom roky snívame. Keby sa dal čas vrátiť o dva roky, tak naša telemetria by dnes vyzerala inak.

autor: Janko O.


V čom je vlastne prínos, teda zásadný rozdiel medzi prístupom k telemetrii ala Futaba, Hitec, Jeti atď. a prístupom firmy FrSky? V tom, že pokiaľ tie tri (a samozrejme aj iné) firmy ponúkajú "hotovú" telemetriu, ktorá má "nejaké" možnosti a "nejaké" vlastnosti, ktoré užívateľ zmeniť nemôže a tak buď spokojný je, alebo nie je (niečo v zmysle: "Buď ber, alebo nechaj tak"), tak firma FrSky ponúka vo svojich 2,4 GHz RC vysielacích moduloch a RC prijímačoch spätný komunikačný kanál a spôsob prenosu (komunikačný protokol) a užívateľ si vlastnú telemetriu "ušije presne na mieru".

Je predpoklad, že firma FrSky časom začne ponúkať vlastné telemetrické moduly, hlavne modul zobrazovania dát (možno niečo na spôsob Jeti - Boxu), ale "myšlienkový" prielom vidíme práve v tom, že zverejnila ten komunikačný protokol a spôsoby pripojenia.

To dáva široké možnosti elektronicky zručným modelárom dospieť k takmer profesionálnej telemetrii spôsobom v podstate amatérskym, označovaným písmenkami DIY (Do It Yourself - Urob Si Sám).

Ako sa k problému "postavil" svetoznámy novozélandský modelár  Bruce Simpson, ktorého spomína aj Wikipédia, môžete vidieť na jeho Web stránke, alebo pre "neangličtinárov" som urobil akýsi "koncentrát". Podobne ako my s bratom Miroslavom pred dvomi rokmi, aj Bruce na zobrazovanie telemetrických údajov z modelu použil štvorriadkový znakový LCD displej a "mozgom" celého zariadenia je tiež mikrokontrolér PIC od firmy MicroChip. 

Druhý mikrokontrolér je samozrejme "hore" v modeli, zbiera údaje zo senzorov a pripravuje dáta na prenos spätným komunikačným kanálom (z RC prijímača do RC vysielača).

Tu sa podobnosť "našej" a Bruceovej telemetrie končí, pretože zatiaľ čo my sme museli riešiť aj problémy s komunikačným kanálom a komunikačným protokolom (spôsobom prenosu), na ktorý sme využili RF-moduly 433 MHz (alebo 868 MHz), Bruce použil už hotový, spoľahlivý kanál, ktorý mu "dodala" firma FrSky, ktorý je súčasťou ich 2,4 GHz Two Way Communication System.

Ten spočíva v tom, že telemetrické dáta "lezú" do RC prijímača v dvoch podobách: - v analógovej (dva analógové vstupy 0 až 3,3 Voltu) a - digitálnej (klasický digitálny port formátu RS-232). Digitálny vstup je možné ďalej rozširovať o ďalšie digitálne "podvstupy", alebo v prípade potreby väčšieho množstva analógových vstupov (čo "vrelo" odporúčam - meranie napätí jednotlivých článkov LiPol, ich teploty a pod.), môže byť použitý mikrokontrolér s AD-prevodníkmi a zdigitalizované hodnoty prenášať portom RS-232.

Prenesené telemetrické údaje "vyliezajú" z RC vysielača opäť v štandartnej digitálnej podobe RS-232, odkiaľ si ich "prevezme" mikrokontrolér, ktorý ich po spracovaní zobrazí na LCD displeji.

Na začiatku tohoto článku sme si "virtuálne" povzdychli, že keby s týmto projektom bola prišla firma FrSky pred dvomi rokmi, tak ..... Ale život sa nehrá na slovíčko "keby", ale na realitu.

Je fakt, že tá "naša" telemetria je nezávislá na akýchkoľvek gigaHertzových vysielacích RC moduloch, či RC prijímačoch a tým pádom je možné ju pripojiť k ľubovoľnej RC súprave, do ľubovoľného modelu.

Projekt firmy FrSky vás "pripúta" k jej RF-modulom, bez možnosti "migrácie". Ale práve o to asi všetkým ide: Jeti vás chce pripútať ku svojmu Duplexu a Jeti-Boxu, Futaba vás chce pripútať ku svojmu FASSTu, Hitec ku svojej Aurore atď.

Ale keby princíp otvorenej telemetrie zaviedli všetci výrobcovia gigaHertzových RC modulov, tak by to bolo jednoduché.

No ale to už sme zase pri slovíčku "keby".

 

Súvisiace články (related topics):
„Umlčovač“ telemetrie.

Zoznámenie s FrSky – 3. časť – Prenos dát

Zoznámenie s FrSky - 2. časť - Spôsob prenosu dát

Zoznámenie s FrSky - 1.časť - Základné funkcie

Antén nikdy nie je dosť!

Rozmanité podoby telemetrie

Cesta k telemetrii - 6. časť

Cesta k telemetrii - 5.časť

Cesta k telemetrii - 4.časť

Cesta k telemetrii - 3.časť

Cesta k telemetrii - 2.časť

Cesta k telemetrii - 1.časť

 

FrSky Telemetry, FrSky Telemetrie, FreeSky FriSky

Communication protocol, Data transfer, Receiver, Transmitter, User, Develop program, Hardware definition, Software, Microcontroller, Microprocessor, Byte stuffing Method, Remote Voltage and Link Quality, Bytes Frame, Serial COM port speed from 4800bps to 9600bps, corresponding to modern GPS’s default setting, Return Link, Open Telemetry Project, RS232 level, Advanced Continuous Channel Shifting Technology (ACCST SYSTEM), Analog Port 1 on Rx, RSSI of Rx,  Pin definition on receiver and Tx module

správca | ICQ-Vaše ICQ | Podpora miniRS | Styl LazyDays | Sk preklad by beekeeper | Veľkosť databázy: 44316.98 kb