Na pol ceste k Power Boxu - 1.časť

S postupným zväčšovaním rozmerov modelov lietadiel a so zvyšovaním počtu použitých serv, narastajú aj problémy s "palubnou" elektro-inštaláciou.

Celkom logicky sa bránime použitiu Power Boxu, ale zrazu zistíme, že len tak jednoducho servá do prijímača "napichať" nestačí a že musíme medzi zdroj, servá a RC prijímač zapojiť ešte "niečo".

autor: Janko O.


 

Poďme sa na to pozrieť chronologicky, alebo ako to učil Ján Amos Komenský, od jednoduchšieho - ku zložitejšiemu:

S malými modelmi sú, čo sa elektro-inštalácie týka, malé problémy. Dve, tri (alebo aj štyri) servá bez problémov zapojíme do RC prijímača a spravidla žiadne problémy nenastanú.

Tie sa môžu znenazdajky objaviť pri použití digitálnych serv a RC prijímačov s mikroprocesorom (mikrokontrolérom). Tieto obvody môžu byť citlivé na náhly a výrazný pokles napájacieho napätia (Brown Out Reset). Niektoré prijímače sa resetnú aj na niekoľko sekúnd, čo sa môže pre letiaci model stať osudným.

"Staré dobré" RC prijímače osadené dekodérmi s obvodmi CD4015 alebo HCT74164, ktoré neboli na pokles napájacieho napätia citlivé prakticky vôbec, sú čoraz viac nahrádzané inteligentnými mikroprocesorovými dekodérmi, ktoré sú žiaľ na pokles napájacieho napätia citlivé dosť. Modelárske súpravy pre pásmo 2,4 GHz sú mikroprocesorovými dekodérmi vybavené úplne všetky. A tak namiesto vysokofrekvenčného rušenia, ktoré "gniavilo" RC súpravy pre pásma 35/40 MHz, nastúpil nový problém, ktorý je pomerne podrobne popísaný v článku "Vplyv odberu serv na rušenie" na tejto Web stránke.

A tak bolo treba hľadať zapojenia, ktoré by pokles napájacieho napätia, spôsobený rozbehom serv, vyriešili. Firma Assan ku svojim setom (vysielací modul + 2 prijímače), ale aj k niektorým svojim "lepším" prijímačom pribaľuje elektrolytický kondenzátor (zrejme Low ESR) veľkej kapacity (4700 uF), ktorý svojou schopnosťou nahromadiť elektrickú energiu, zmierni poklesy napätia, spôsobené zvýšeným odberom rozbiehajúcich sa serv. Bližšie vysvetlenie je v článku " Tak toto nech si (nepriatelia kondenzátorov) rozhodne prečítajú ".

Rovnakú "fintu" používajú automobiloví milovníci silného zvuku, keď k napájacím svorkám svojich mnoho-stowattových zosilňovačov (subwooferov) pripájajú niekoľkoFaradové kondenzátory (veľkosti konzervy pre psy), aby tak kompenzovali odpor prívodných vodičov a vnútorný odpor akumulátora.

Lepším riešením je ale v podstate oddeliť napájanie RC prijímača od napájania serv.

Takou "oddeľovacou" súčiastkou môže byť buď rezistor, alebo lepšie Schottkyho dioda, ktorá zabráni tomu, aby sa pri poklese napájacieho napätia serv (spôsobené ich rozbehom), znížilo aj napájacie napätie RC prijímača. To je udržiavané veľkou kapacitou elektrolytického kondenzátora, zapojeného paralelne k napájacím prívodom RC prijímača. Jeho kapacita môže byť aj tisícky mikroFaradov.

Konektory jednotlivých serv sú už ale na samostatnej rozvodnej doštičke, takže prúdy zo zdroja do serv pretekajú cez ňu a nie cez konektory prijímača. Počet vodičov medzi RC prijímačom a rozvodnou doštičkou je dosť zredukovaný, pretože okrem kanálových výstupov zostali už len dva vodiče napájania prijímača (plus a mínus).

Ďalším zlepšením môže byť použitie dvoch vysokokapacitných elektrolytických kondenzátorov, jeden paralelne k napájaniu RC prijímača a druhý paralelne k napájaniu serv.

Na nasledujúcich obrázkoch je pre jednoduchosť zobrazený menší počet serv, ako je samozrejme možné v skutočnosti zapojiť.

Asi najlepším lacným riešením je namiesto jedného spoločného kondenzátora, zapojeného paralelne k napájaniu serv, použiť samostatné vysokokapacitné elektrolytické kondenzátory, zapojené čo najbližšie k jednotlivým servám. Toto riešenie je obzvlášť vhodné pre modely, v ktorých sú servá k RC prijímaču pripojené pomerne dlhými prívodnými káblikmi. (Otázka je, koľko je to, "dosť dlhý" prívodný káblik? Podľa môjho názoru, už aj 20 cm je dosť.)

Takto má Rozvodnú doštičku zapojenú (ale so šiestimi servami) aj môj brat Miroslav vo svojom 3,5 metrovom Blizzardovi, o ktorého zalietavaní pojednáva článok "Zalietavanie Miroslavovho 3,5-metrového Blizzarda".

Pokračovanie ->
 

Súvisiace články: 

Na pol ceste k Power Boxu - 2. časť

Tak toto si (Jožko) rozhodne prečítaj

Vplyv dlhých prívodných káblov na činnosť serv.

Vplyv odberu serv na rušenie

správca | ICQ-Vaše ICQ | Podpora miniRS | Styl LazyDays | Sk preklad by beekeeper | Veľkosť databázy: 47902.98 kb