Oprava serva - 2.časť - zhorená elektronika

Zatiaľ čo v prvej časti seriálu sme sa venovali problému s vybehaným potenciometrom, tak v tejto časti sa pozrieme na "spálené servo".

Konkrétne máme na mysli servo, ktoré je nefunkčné preto, lebo sú poškodené tranzistory v obvode, ktorý privádza elektrický prúd do elektromotora serva.

autor: Janko O.

 

Hneď na začiatku treba zdôrazniť, že odstránenie tejto závady nie je práca úplne pre každého. Ale je možné, že mnoho modelárov má známeho alebo kamaráta, ktorý túto opravu môže zvládnuť bez väčších problémov.

Ako sa mohlo stať, že servo "zhorelo"? No, ak pominieme vadný motor, čo je skôr výrobná závada, tak najčastejšie preto, že muselo "bojovať" s väčšou silou, než na akú bolo navrhnuté.

Keď je servo preťažené, môžu sa prihodiť tieto následky: 1. nestane sa nič, servo bude opäť normálne fungovať (ale na to by som veľmi nespoliehal), 2. poškodia sa prevody (vylámu sa zuby, alebo sa ozubené kolieska rozlámu), 3. poškodí sa motor (ale "slušne vychovaný" elektromotor určitú dobu preťaženie vydrží), alebo: 4. poškodí sa elektronika serva. No a my sa teraz sústredíme práve na tú posledne menovanú poruchu, pretože nebýva až taká zriedkavá.

 

Na blokovej schéme bežného serva sa táto závada týka bloku, ktorý sme nazvali "Impulzný zosilňovač". Presne povedané, týka sa výstupnej časti impulzného zosilňovača, ktorú tvorí štvorica tranzistorov v špecifickom zapojení, nazývanom "H-bridge".

V našich končinách sa udomácnilo označenie "mostíkové zapojenie", ale nápadná podobnosť s písmenom H je nepopierateľná.

Toto zapojenie je zaujímavé tým, že pomocou neho môže byť elektromotor serva nielen zapínaný a vypínaný, ale aj reverzovaný. Keď sú zopnuté tranzistory T1 a T4, prúd tečie motorom jedným smerom a tomu zodpovedá aj príslušný zmysel otáčania elektromotora. Keď sú zopnuté tranzistory T3 a T2, prúd motorom tečie opačným smerom a motor sa krúti naopak.

Niektoré servá majú všetku elektroniku sústredenú v jednom špeciálnom integrovanom obvode (v ktorom je "zaintegrovaná" aj štvorica spomínaných tranzistorov). Tu je oprava v podstate nemožná, pretože je takmer nemožné zohnať onen integrovaný obvod (navyše výrobca s obľubou zoškrabe jeho označenie).

A na hranici zázraku je aj jeho eventuálna výmena, pretože bez potrebného špeciálneho vybavenia je odspájkovanie starého a prispájkovanie nového, bez poškodenia plošného spoja, takmer nemožné. Takže neplytvajte časom a úsilím, utrite slzu a zabudnite .


 

Niektoré servá (napríklad staré Futaba FPS-7 a pod.) mávajú integrované obvody dva: jeden (ktorý sa väčšinou "neodpáli"), kde je sústredená všetka elektronika okrem štvorice spínacích tranzistorov a druhý, kde je práve tá spomínaná štvorica tranzistorov. Tu je oprava len o "trošilinku" jednoduchšia, ako v predchádzajúcom prípade, takže zase bez nadľudského úsilia takmer nemožná.

Iné servá bývajú osadené jedným integrovaným obvodom a dvojicou spínacích PNP tranzistorov zo štvorice "mostíka".

Zvyšné dva NPN tranzistory z mostíka sú súčasťou toho integrovaného obvodu. Ak sa poškodili tie externé dva tranzistory  (PNP), tak oprava je možná. Ak sa poškodil čo i len jeden NPN tranzistor "zaintegrovaný" v obvode, tak je to asi beznádejné.

Našťastie, mnoho aj pomerne populárnych serv (napr. Hitec HS-55, HS-81 a pod.)  je konštruovaných tak, že štvorica spínacích tranzistorov výstupného "mostíka" sú diskrétne súčiastky, čiže samostatné tranzistory a výmena ktoréhokoľvek z nich je možná. 

V klasických analógových servách býva štvorica  bipolárnych   spínacích tranzistorov, dva typu NPN a dva PNP.

V modernejších servách a najmä v digitálnych, môže byť štvorica  unipolárnych  spínacích tranzistorov, dva s N-kanálom a dva s P-kanálom. Ak sa tu niečo pokazí, Kanalizácie nevolajte , nepomôžu vám, ale odborník - elektronik by vám pomôcť mohol.

Ako spoznáme "odpálené" tranzistory? No, často sa to dá aj pohľadom, bývajú matné a trochu "spuchnuté", ale nevyhnutné je meranie. Nie je účelné popisovať tu spôsob identifikácie nefunkčného tranzistora pomocou takého alebo onakého meracieho prístroja. Je to práca pre odborníka, ale niekedy je najlepšie vymeniť všetky štyri. Ktorý je ktorý, čiže NPN či PNP alebo N-kanál či P-kanál, to sa dá vysledovať zo zapojenia, ale každý elektronik na to má svoju zaručenú "receptúru".

Čím nahradiť nefunkčné tranzistory? Súčiastky sú to totiž "takéto prťavučké" a označenie pôvodných kusov nemusí nikomu nič hovoriť.

Tu záleží samozrejme aj od toho, aké servo opravujete, ale sústreďme sa na "klasiku". Do serv Hitec HS-55, HS-81 a im podobných je možné použiť nasledujúce tranzistory v prevedení SMD (Surface Mount Device - Súčiastka pre Povrchovú Montáž): Na pozície NPN je to typ BCW66 a na pozície PNP zase BCW68.

Ak sa vám oprava serva nepodarila, alebo bola nemožná (tak ako to bolo spomínané na začiatku), nezúfajte. Stačí, aby bol dobrý čo i jediný tranzistor zo štvorice v mostíku a elektroniku serva môžete použiť ako Spínač (svetiel či niečoho iného). Tak, ako je to spomínané v jednotlivých častiach seriálu: Spínač (svetiel či niečoho iného) z elektroniky serva – 1.časť, 2.časť a 3.časť.

 

Súvisiace články:

Oprava serva - 1.časť - vybehané servo

180 - stupňové servo: Ako funguje a na čo je?

Vplyv odberu serv na rušenie

Vôla serv - a čo s ňou?

Aké silné servá dať do modelu?

(Slovenský) Program na výpočet sily serva do modelu

správca | ICQ-Vaše ICQ | Podpora miniRS | Styl LazyDays | Sk preklad by beekeeper | Veľkosť databázy: 43295.24 kb