Kladivo na (modelárov a) čarodejnice

Je to niekoľko (11) dní, čo vošlo v platnosť „Rozhodnutie č. 1/2015 z 19.08.2015, ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky“.

Takmer na všetkých modelárskych fórach a blogoch sa rozpútali vášnivé diskusie o tom, čo to pre modelárov znamená.

Po prvotnom ukľudnení emócií sme došli k záveru, že sa vlastne jedná o novodobú podobu „historickej príručky“ autorov Heinricha Kramera a Jakoba Sprengera s názvom Kladivo na čarodejnice, ktorú nám modelárom v modernej podobe láskavo pripravil náš slovenský Dopravný úrad.

pripravili: Janko O. a mior

 

Odkaz na wikipédiu: Kladivo na čarodejnice

 

Keď si začali drony (fuj - to slovo nemáme radi...) kupovať aj ľudia, ktorí o modelárstve nemajú ani páru, tušili sme, že musí prísť nejaké opatrenie. A je to tu!

Vyšlo Rozhodnutie Dopravného úradu č.1/2015. Podľa prvotných informácií v médiách to je opatrenie proti dronistom. V podstate môžeme konštatovať , že dané opatrenie je správne, až na niekoľko veľmi vážnych chýb - poprvé o dronoch v ňom nie je ani slovo a podruhé - hádžu sa v ňom do jedného vreca rozumní modelári s blbcami. 

V reakciách na „Rozhodnutie“ sa väčšinou spomína, že by bolo dobré presadiť, aby niektoré (pre modelárov neakceptovateľné) ustanovenia boli zmenené. My osobne si myslíme, že sa nepodarí čokoľvek zmeniť a že „Rozhodnutie“ bude platiť „až na večné časy“. (Ale strašne radi by sme sa mýlili.)

A keďže modelárčinu zabaliť neplánujeme a teda sa v podstate pripravujeme na „spolužitie“ s týmto Rozhodnutím, poďme sa podrobnejšie pozrieť, ktoré jeho ustanovenia nás netrápia a ktoré nás trápia (prípadne ktoré nás vyložene s.rú).

V prvom rade si poďme vymedziť, „čo“ vlastne (z pohľadu Rozhodnutia) sme (tu sme si dovolili nastaviť si akési „zrkadlo“, takže ostatní modelári, ktorí do tejto šablóny nezapadnú, nech nám prepáčia):

 • sme modelári (lietame s RC modelmi lietadiel, ktoré riadime po celý čas letu)

 • nezaujímajú nás lietajúce hračky

 • nemáme modely ťažšie ako 20 kg

 • nepoužívame spaľovacie motory (o raketových a pulzačných ani nehovoriac). Modelárov, ktorí spaľovacie motory síce používajú, ale ich model neváži viac ako 7 kg, tiež radíme k "nám".
   

Poďme teda vypichnúť ustanovenia Rozhodnutia, ktoré sa nás priamo dotýkajú:

- naše modely sú:

 • d) modelom lietadla (aircraft model) lietadlo spôsobilé lietať bez pilota s motorom alebo bez neho, určené na letecký šport, rekreačné lietanie alebo súťažné účely a ktoré nie je vybavené zariadením umožňujúcim automatický let na určené miesto; v prípade voľného modelu nie je diaľkovo riadené iným spôsobom, ako za účelom ukončenia letu 
 • e) diaľkovo riadeným modelom lietadla (remotely piloted aircraft model) model lietadla, ktorý je po celú dobu letu riadený osobou, ktorá ovláda diaľkovo riadený model lietadla pomocou vysielacieho rádiového zariadenia s príslušnou prevádzkovou frekvenciou a maximálnym výkonom a s ktorým udržiava priamy vizuálny kontakt.

 

A čo sa teda môže a čo nemôže, prípadne, čo sa nás netýka:

Tento bod sa nás našťastie netýka:

 • 5. Let diaľkovo riadeným lietadlom alebo modelom lietadla sa musí vykonať vo vzdialenosti väčšej ako 1 500 m od husto osídlenej oblasti miest, obcí, zón alebo urbanistických koncentrácií alebo zhromaždiska ľudí na voľnom priestranstve, ak má diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadla maximálnu vzletovú hmotnosť väčšiu ako 7 kg a je poháňané spaľovacím motorom.

Pilot RC modelu:

 • c) nesmie počas letu diaľkovo riadeného lietadla alebo modelu lietadla, ktoré ovláda, meniť pôvodné stanovište alebo sa premiestňovať akýmkoľvek spôsobom.

(Toto príliš nemáme vo zvyku a preto nás to ani zvlášť netrápi)
 

 • (9) Diaľkovo riadeným lietadlom možno vykonávať letecké práce len na základe povolenia Dopravného úradu a povolenia podľa osobitného predpisu, ak sa vyžaduje.

(výrazom „letecké práce“ sa v našom prípade rozumie tzv. „kamerovanie“, čo nás síce veľmi neteší (hoci sme letové video natáčali naposledy niekedy pred 6-timi rokmi), ale budeme to musieť „oplakať“)
 

 • (11) Vykonanie letu diaľkovo riadeným lietadlom alebo modelom lietadla v noci je zakázané.

(síce veľmi radi lietame v podvečer, ale vyložene v noci nie. Obzvlášť ak sa nocou rozumie doba od 22.00 do 06.00 hod, viď „nočný kľud“)
 

Bod 14 sa nás však obzvlášť týka:

(14) Let modelom lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou nižšou ako 20 kg a ktorý nie je lietadlom-hračkou, možno vykonať:

 • a) za meteorologických podmienok na let za viditeľnosti v neriadenom vzdušnom priestore triedy G od zeme vo výške nie väčšej ako 120 m (400 ft) nad úrovňou zeme vo vzdialenosti nie väčšej ako 1 000 m od osoby, ktorá ovláda model lietadla
 • b) mimo určených horizontálnych a vertikálnych hraníc zakázaného, aktivovaného obmedzeného, prechodne vyčleneného a prechodne rezervovaného vzdušného priestoru,
 • c) v oblasti s faunou citlivou na hluk z leteckej prevádzky len so súhlasom orgánu ochrany prírody

   
 • d) vo vzdialenosti a výške väčšej ako 50 m (150 ft) od akejkoľvek osoby, stavby, plavidla alebo vozidla s výnimkou minimálnej bezpečnej vzdialenosti od osoby, ktorá ovláda model lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou nižšou ako 20 kg, a určeného obslužného personálu počas vzletu a pristátia 
 • e) tak, aby neboli prelietavané husto osídlené oblasti miest, obcí, zón alebo urbanistických koncentrácií, zhromaždiská ľudí na voľnom priestranstve, stavby, ochranné pásma alebo územia 
 • f) mimo okrsku neriadeného letiska; to neplatí v prípade, ak vykonanie letu v okrsku daného letiska je koordinované s prevádzkovateľom daného letiska
 • g) mimo iných plôch, ako je letisko, ktoré sa používajú na vzlety a pristátia lietadiel iba dočasne alebo príležitostne alebo na vzlety a pristátia lietajúcich športových zariadení; to neplatí v prípade, ak vykonanie letu z danej plochy je koordinované s prevádzkovateľom danej plochy. 

 

Treba podotknúť, že mnohé (doslova väčšina) ustanovenia Rozhodnutia sú správne. Tie, ktoré sa modelárov týkajú a nespomenuli sme ich, alebo sú písané malými písmenami, alebo sme ich nekomentovali, považujeme za samozrejmé a väčšina modelárov ich dodržiava a dodržiavala ich aj doteraz aj bez nejakého „Rozhodnutia“.

Ktoré ustanovenia nás teda trápia:

Keďže lietame s modelmi malými až strednými, tak „pustiť“ si takýto model na vzdialenosť väčšiu ako 1000 metrov nepripadá do úvahy, vzhľadom na jeho viditeľnosť.

Takže hlavným obmedzením Rozhodnutia je let modelu vo výške maximálne 120 metrov nad terénom. Toto obmedzenie, nech sa považujeme za akokoľvek REKREAČNÝCH modelárov, je hlavne pre vetrone priam dehonestujúce a v podstate neakceptovateľné.  A - HLAVNE - postihne to mnohé modelárske súťaže, i medzinárodné!!! (Napríklad v Českej republike je výškové obmedzenie 300 metrov!)

Ale čo s tým robiť?

Na modelárskom fóre odznelo viacero vyjadrení v duchu: „nuž čo, aj tak budeme lietať vyššie ako 120m ...“

Mnohí argumentovali tým, že KTO, ČÍM a AKO bude zisťovať výšku letu MôJHO modelu. Ak si „na pomoc“ zoberieme situáciu v cestnej premávke (silniční provoz), tak je zrejmé, že to bude musieť byť certifikovaný prístroj, ktorý urobí fotografiu alebo kamerový záznam s údajom o výške letu, z ktorého bude možné nespochybniteľne dokázať, že v ten deň, v tom čase, tento model na danom mieste letel v tejto (nedovolenej) výške.

Ďalšou otázkou je: čí je to model? Veď nemá ŠPZ ako auto (ale možno sa raz aj tohto dožijeme ). A ak už je to môj model, riadil som ho v čase prekročenia výšky ja (lebo za jej prekročenie nemôže byť potrestaný model, ale ten, čo ho v tej chvíli riadil)? Pretože práve vtedy mi prišlo zle (udělalo se mi špatně) a model ďalej núdzovo riadil neznámy okoloidúci hubár, ktorý sa následne vzdialil neznámo kam .

Zdajú sa vám byť tieto výhovorky hlúpe? Aj nám. Ale zaberalo to. Právnici dokázali takýchto „vyčúraných“ šoférov vysekať z problémov tak úspešne, že nakoniec musela byť zavedená tzv. „Objektívna zodpovednosť“.

 

Takže, čo robiť? Nuž, budeme sa riadiť ôsmymi "prikázaniami":

 • Ako už bolo spomenuté, mnohí modelári výšku asi (občas) prekračovať budú, či už chtiac alebo nechtiac. Veď modely nie sú povinne vybavené metrologicky overenými výškomermi s on-line prenosom údajov k pilotovi. 
 • Budeme chodiť lietať na miesta, ktoré sú menej na očiach. Budeme podozrievaví a budeme sa viac obzerať. Keď uvidíme neznámeho človeka, budeme sa kolegov bojazlivo pýtať: „Poznáš ho, kto to je?“ (nuž čo, Berijove časy sa opäť vracajú). Pri akýchkoľvek pochybnostiach (pre istotu) urýchlene sklesáme do povolenej výšky. 
 • Pri dotazoch divákov (hoci aj detí): „Ujo, to je váš model?“ zásadne odpovieme: „Nie, nikdy som niečo také nevidel.“ Po ďalších otázkach zaprieme aj vlastnú matku a následne utečieme. 
 • Budeme opatrní aj pri zdanlivo nevinných dotazoch typu: „Koľko to stálo?“, či: „Aký to má dosah?“, lebo prípadný agent-provokatér nás môže vlákať do pasce (léčky), kedy nechtiac prezradíme aj to, čo sme nechceli. Preto je najlepšie robiť nemého (analfabeta).  
 • Zo svojich modelov odstránime čokoľvek (menovku a číslo mobilu pre prípad straty), čo by ho mohlo spájať s našou osobou. 
 • So svojimi modelmi sa nebudeme fotografovať a keď, tak sa pri fotení budeme tváriť, že nie sú naše. 
 • Modelárske súťaže na Slovensku budú zrušené, lebo väčšinou je 120 metrová výška letu nedostačujúca. 
 • Do mobilu si vložíme číslo na dobrého právnika.

 

Zároveň sme mailom oslovili Zväz modelárov Slovenska (sekretariát a 5 členov Rady Leteckého modelárstva), čo oni na toto Rozhodnutie, ale bohužiaľ do dnešného dňa nebolo vydané oficiálne stanovisko! Odpovede na maily síce prišli, ale od oficiálneho stanoviskla majú ďaleko, lebo nenavrhujú žiadne riešenie...


 


 

 

 


<Staršie | tento článok | Novšie>

Napísané: 30. 8. 2015, 13:38 | Prečítané: 8474x | Kategórie: Iné | Napísal: admin |
Komentáre: 69
.:. Jn
Myslim, ze trefny nazov clanku
Skutocne neviem, ci panom ide v niektorych pripadoch o bezpecnost , alebo hluk. 19,9kg. Na elektriku je tak isto nebezpecny ako spalovaci, ale ma mensie obmedzenia. A podla mna sa nieco musi zmenit, pretoze su odpisane niektore kategorie, ktore sa lietaju aj sutazne a medzinarodne. Co budu nasi chodit trenovat do sveta , jak cibulkova. Ale drony su odpisane uz teraz a lahko kontrolovatelne. Beriem to tak, ze idu volby a novinari su skutocne bez zabran a skutocne zacali pouzivat tieto zariadenia viac ako je unosne.
Odpoveď | 2015-08-30 17:49:19
.:. mmajo
Aby sa niekto nevyhováral tak pripomienky k návrhu je možné posielať do 25. septembra 2015 Spoločné pravidlá pre UAV v celej Európe.
odkaz
Odpoveď | 2015-08-30 20:26:15
.:. mmaajo
Aby sa niekto nevyhováral tak pripomienky k návrhu je možné posielať do 25. septembra 2015 Spoločné pravidlá pre UAV v celej Európe.
odkaz
Odpoveď | 2015-08-30 20:26:49
Myslim ze tu chlapi nepojednavaju o UAV.
Odpoveď | 2015-08-30 21:45:14
.:. mmaajo
“UAV” – Unmanned Aerial Vehicle je skratka pre všetky lietadlá spôsobilé lietať bez pilota vrátane modelov. odkaz
Odpoveď | 2015-08-30 22:05:17
Ja viem ale modelarov to znie ako nadavka :-) kto cita dnesne diskusie na tuto temu vie ze je tam nesulad v tom co hovoria pravidla FAI s tym co nariadili dronistom.
2015-08-30 22:25:13
Len pre upresnenie vsetci hovoria o dronoch, dronoch a dronoch. A co modelari, F3j, F3F, F5J, F3A, F3M, F4C, ... Myslim ze toto zaujima modelarov, tu sa snazia upresnit si informacie. Nejde o ziadne drony, koptery ani o ziadne UAV.
Odpoveď | 2015-08-30 22:02:02
.:. mmaajo
modely lietadiel (tzn. bezpilotné lietadlo používané bez obchodného zámeru len na športové, súťažné alebo rekreačné účely).
Odpoveď | 2015-08-30 22:07:47
Nesulad je v tom "súťažné účely" preto ta diskusia.
2015-08-30 22:43:03
Tvoj odkaz "operating drones in Europe" ma kopterku uz v logu. BTW ako je slovo dron definovane v tom novom zakone?
Odpoveď | 2015-08-30 22:36:10
.:. mmaajo
tu sú všetky definície v oblasi leteckého práva odkaz

tu sú prednášky z konferencie, posledná pojednáva o UAV odkaz
Odpoveď | 2015-08-30 22:51:07
Viď posledný bod Jankovho clanku ;-)
Odpoveď | 2015-08-31 00:05:10
.:. mmaajo
Konferencia sa organizuje každý rok. Treba len prísť. Ak neprídu zástupcovia ZMoS tak nech prídu aspoň jednotlivci. 8-|
2015-08-31 10:38:48
.:. mmaajo
FAI pravidlá stanovujú pravidlá pre športové lietania a nemajú nič spoločné s pravidlami na využívanie vzdušného priestoru. Jeho rozdelenie je tu odkaz
Odpoveď | 2015-08-30 22:55:47
Tento link poznam davno, sam som ho nedávno posielal kolegom na uprensnenie kde lietame a kde nie. Snad pomoze aj inym.
Odpoveď | 2015-08-30 22:59:54
Kedze mas nastudovane a ja velmi nie, ako je to v CR, tiez sutazne max. 120m AGL? A preco tam pojednavaju o strojoch do 0,91kg ktore mozu lietat mimo ochranne pasmo letiska ktore je mimochodom pre kazde letisko ine, a u nas je fixne stanovena min. vzdialenost od vztazneho bodu letiska? Sme v niecom ini?

Nejdem nic obhajovat na to su ini machri na modelarskych forach, len sa pytam. Celkovo som bol ale prekvapeny ze piloti mnohi netusili doteraz ze nejaká FPV komunita existuje. Ja nie som FPVckar, aj ked kamerkou som tocil. Osobne pohľad z lietadla 1000x lepsi nez z dakej kamery :-D
Odpoveď | 2015-08-30 23:09:48
.:. mmaajo
tu sú celkom dobre vysvetlené zóny CTR a ATZ ktoré sú od zeme https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCYQFjABahUKEwjM_Mv23tHHAhVGBiwKHUK4Ab4&url=http%3A%2F%2Fwww.sna.sk%2Fsite%2Fimages%2Fstories%2FRLC%2Fvzdus_priestor_sr_2011.pdf&ei=ZXTjVYy2I8aMsAHC8IbwCw&usg=AFQjCNHulYVU47CGd-Gouy_Gt3vSZnUikg&sig2=p2pvtmlSyNxC1KyLXAh0yg&cad=rja
kde trebieha prevádza priblíženia a pristátie lietadiel
2015-08-30 23:31:13
ok
2015-08-30 23:40:04
Este vyuzijem prilezitost a spytam sa. Chystam sa na let vetronom, plati to iste predpokladam cize ziadne zverejnovanie kameroveho zaznamu, fotografii, ak nemam licenciu na letecke prace? Cize to schvalenie zaznamu od ministerstva plati nielen pre modelarov vsak? Hmmm...
Odpoveď | 2015-08-30 23:16:52
.:. mmaajo
Fotenia s vetroňa by som sa nebál. Nepodlieha to schvaľovaniu odkaz
2015-08-30 23:37:33
.:. Jameson
Fotenie z vetroňa podlieha rovnakému schválenie, ako fotenie z modelu lietadla, z dronu, z veľkého lietadla, z balóna atď... Nikde v zákone na ochranu utajovaných skutočnéstí nie je pre vetrone udelená nijaká výnimka.
2015-08-31 12:33:15
.:. mmaajo
Jameson
Nakoľko nemám v podlahe dieru aby som tam mohol prestrčiť foťák, a snímkovať sa dá len za určitých poveternostných podmienok ktoré sú pre let vetroňov nevhodné, tak nemám čo riešiť.
Prečo sú všetci po..kaný. Stáčí si trochu prečítať zákony
2015-08-31 20:44:19
.:. lubon
f) mimo okrsku neriadeného letiska; to neplatí v prípade, ak vykonanie letu v okrsku daného letiska je koordinované s prevádzkovateľom daného letiska

Tu v PD a blizkom okolí neviem o žiadnej molárskej ploche čo by tejto podmienke vyhovovala. No nech mi niekto povie že to nie je likvidačné. Pamatame časy kedy štát technické športy podporoval. Bohužial lobizmus a vzajomná bezohľadnosť je na dennom poriadku, asi sa s tým treba naučiť żiť, či? Poznám. pãr ľudí, ktorí už za socíka modelarov v láske nemali a pri tom v rukách stískali (len o niečo våčšie) kniple ako my. Niekto to tým politikom musel do hláv natlačiť.
Odpoveď | 2015-08-31 02:18:36
.:. Jozef
Ale aj do lietadla sa dá dat GPS ( Naza M v2 alebo AMP 2.6. A MOžE LIETAT AUTOMAT.:-D
Odpoveď | 2015-08-31 06:32:12
.:. Jozef
V CR si možu kamerovat a aj zverejnovat (nekomerčne).
Odpoveď | 2015-08-31 06:33:11
.:. Jozef
Toto treba napadnut na sude. A možno až v Strazburgu ale bude to na dlho. Tento štat neuznavam hanba. slovakom ato male s všetko zakazujú. Je to hanba DU a MO načo su. Vojsko treba zrušit a pridat viac hasičov a zachranarov. Je to hanba DU a MO.cELA eu SA BUDE SMIAT.
Odpoveď | 2015-08-31 06:36:27
.:. mmaajo
Prečítaj si toto odkaz a potom skús dať pripomienky k tomuto odkaz ;-)
Odpoveď | 2015-08-31 10:43:02
no fajn, si tu dal odkaz (uz asi piaty v poradi) na jednotne europske pravidla s tym, ze je mozne poslat pripomienky, ale tvoja vypovedna hodnota je nulova kedze to pred tebou uz niekto spomenul a ty si nedal link ze KDE treba poslat tie pripomienky.
Odpoveď | 2015-09-03 09:37:27
.:. mmaajo
European Aviation Safety
AgencyOttoplatz,
1D-50679 Cologne,
Germany
www.easa.europa.eu

Číslo pripomienkovaného dokumentu A-NPA2015-10 odkaz
2015-09-04 21:57:06
.:. Jozef
Treba čakat, že ked ta uvidia slovaci od cesti, tak na teba zavolajú políciu lebo slovak je taky.
Odpoveď | 2015-08-31 06:38:17
.:. Jozef
Je to škoda a som stoho smutný ako robia tuto politiku a otvaraju firmam s dronmy dvere a pre nich chystaju trh. Na slovensku je firma ktorá predava drony a sprostretkuvava preskusanie pilotov na skusky UAV. Tak už vieme koho maju na DU.
Odpoveď | 2015-08-31 06:40:20
.:. Jozef
Nemam kopteru ale idem si ju zakupit a to nie hračku.
Odpoveď | 2015-08-31 07:12:43
Ahojte modelári, som tu nový hoci Jankov web sledujem už veľmi dávno. Ale nedá mi teraz nevyjadriť sa k tejto téme. Ja toto nariadenie neberiem len ako osobnú vec aj keď RC vetrone ma nesmierne bavia, ale zoberiem to s pohľadu budúcich generácií. Mám 14r. dcéru ktorú sa snažím k tomuto koníčku pomaly viesť. Hoci neviem či jej to vydrží naveky veľmi ju baví keď náš FOX lieta vysoko a elegantne krúži vo výške cca 200-300m. Ako dieťa, teda ja ju stále tak beriem, má tendenciu nabádať "vyššie ešte vyššie" a práve to lietanie vo výškach je pre ňu adrenalín kvôli ktorému má k tomuto koníčku kladný postoj. Ja som vďačný že chodí so mnou von a nesedí len za Zuckerbergovým oknom. Ale keď na nás nachystali takýto zákon mám vážnu obavu ako sa postaví k tomu keď jej poviem že môžeme lietať len pri zemi lebo nejakým pánom sa to inak nepáči. Pevne dúfam že ju to neodradí a nepovie "kašlem na to" ako čítam od mnohých skúsenejších modelárov. Potom čo? Najčiernejšia predstava mňa ako otca, začne sa niekde flákať robiť hlúposti nedajbože brať drogy, lebo nejaký "ch"ujo jej zakázal robiť to čo ju baví??? Je to len jeden príklad na mojom dieťati ale myslím že by sa ich našlo rozhodne viac. Preto som vďačný za každú vyvolanú iniciatívu ohľadom zmeny tohoto nezmyselného zákona. Nakoniec aby ma niekto nepochopil zle že si chceme robiť čo sa nám páči - lietame len tam kde je to bezpečné a dodržiavame všetky ostatné body tohoto nariadenia. Nikdy sme nelietali tam kde by sme ohrozovali ľudí, majetok, zvieratá ai. Aj keď som z BB lietame väčšinou v Novej Bani kde toto nariadenie rozhnevalo aj modelárov ktorý majú akrobaty a výška 120m by pre nich bola možno dostačujúca. Takže pokiaľ sa dá rád sa akokoľvek zaangažujem v tomto boji keď by bolo treba, tak aj na nejakom "štrajku". Veď ako píšem urobme to aj pre ďalšie generácie modelárov.
S pozdravom Vlado H.
Odpoveď | 2015-08-31 09:50:09
.:. mmaajo
Nikdy nehohovor nikdy. Prečítaj si odkaz 8-o
Odpoveď | 2015-08-31 10:45:19
.:. Jameson
Individuálne zlyhanie sa nedá zovšeobecniť. Ak černoch zabije dvoch reportérov v priamom prenose, treba zavrieť všetkých černochov, lebo sú nebezpeční pre novinárov? Nijaký zákon podobné nebezpečné priblíženia neošetrí - kto totiž bude chcieť na prasáka lietať, nikto mu v tom nezabráni. A to je práve choré na tomto rozhodnutí - trestá iba slušných ľudí, ktorí si zákon ctia a snažia sa ho dodržiavať.
Odpoveď | 2015-08-31 12:37:58
.:. mmaajo
Individuálne zlyhanie jednotlivca je zároveň zlyhaním stavovskej organizácie (ZMoS) ako celku a jej členov. Prečo to nemôže fungovať ako v Rakúsku?
2015-08-31 20:50:08
.:. J O.
mmaajo píše:
"Individuálne zlyhanie jednotlivca je zároveň zlyhaním stavovskej organizácie (ZMoS) ako celku a jej členov."

To myslíš vážne?

V tom prípade ti je dúfam jasné, že vlastne celý svet zlyhal, neustále zlyháva a zlyhávať bude.
Pretože vždy sa v akejkoľvek komunite (stavovskej organizácii) nájde niekto, kto zlyhal: raz, viac-krát, ľahko, ťažko, úmyselne, neúmyselne ...

Nemôžem si pomôcť, ale od samého začiatku diskusie mám pocit, že ty zastávaš práva len tých z "druhého brehu" (pilotov, padáčkárov ...).
My (skôr modelári ako piloti) vám ich neberieme a uznávame, že vy tam hore ste vo väčšom nebezpečenstve ako my tam dole. Ale zobrať video dronistu (ktorý asi ani nie je modelárom), ktorý sa k padáčkárovi priblížil (podľa mňa) na 50m a potom na skutočných modelárov uvaliť kliatbu so slovami: "Tak takíto vy ste!!!" sa mi nezdá objektívne.
2015-09-01 08:06:08
Ahoj mmaajo,
uvediem príklad trochu z iného súdku. Pretože radi chodíme k moru urobil som si kapitánske skúšky kategórie B, skúška vodcu malého plavidla, z vlastnej iniciatívy pre pokoj duše. Keď sme na mori na člne dodržiavam všetky predpisy lodnej premávky keď tu sa zrazu zjaví nejaký idiot ktorý si kúpil vodný skúter, väčšinou čech alebo slovák "ten mimochodom tiež musí dodržiavať tieto predpisy" a skoro to do nás napálil lebo sa potreboval ukázať pred peroxidovou blondínov ktorá sedela za ním. Bolo to v taliansku a hneď po ňom vypálila squadra ktorá nás oboch skontrolovala. Pánko mal smolu odtiahli ho do maríny a tam ho poriešili. Ja by som bol kludne za to keby každý RC pilot mohol absolvovať nejaký kurz po ktorom by mu bol vystavený nazvime to vodičák na lietajúci RC stroj a musel by dodržiavať nejaké predpisy. Potom nech páni postavia zákon ako sa patrí, kde by bolo všetko definované kde, kedy, v akej výške môžeš lietať a s čím. Keby si to porušil máš smolu. Pretože teraz sa kľudne môže stať že polovica škodoradostného slovenského národa nebude robiť nič iné len polovať na modelárov a bonzovať.
Odpoveď | 2015-09-01 08:10:05
.:. Pali
No to si bol urcite v Chorvatsku, take skusky si mozes strcic. Cha cha . Tak toto somuz davno necital.
Odpoveď | 2015-09-01 08:49:18
Keď tak čítam túto diskusiu uberá sa trošku bokom .Myslím že toto sa vďaka nezodpovedným
drónom teda hlavne ích pilotom a nafukovaniu v TV dalo čakať. A je len na škodu že na to doplatili
bežný modelári .No je to fakt ktorý momentálne platí .A my máme len 2 cesty buď sa z ním ztotožniť
alebo nie. Podľa mňa treba urobiť nátlak na ZMaS aby skúsil dojednať lepšiu max. výšku ako je momentálne 120m to ostatné je v podstate pre bežného modelára akceptovateĺné. Myslím
že inej /legálnej /cesty asi niet.
Odpoveď | 2015-09-02 11:57:30 | Príspevok upravený: 2015-09-02 16:11:26
.:. Palo
Uvažoval som nad plochami, ktoré využívajú BB modelári. Vychádza mi to tak, že všetko vrátane Čerína je v CTR Sliača. Takže lietať bez vyžadovanej komunikácie s letištnou službou riadenia prevádzky možno len modely do 909 gramov maximálnej vzletovej hmotnosti a nie vyššie ako 30 metrov nad povrchom zeme !!! (ak to dobre chápem).
Odpoveď | 2015-09-03 13:04:05
.:. Palo
treba si uvedomiť, že v BB máme letové plochy v CTR LZSL - riadený priestor a výškové obmedzenie je teda 30 metrov (nie 120 metrov, to len mimo CTR v neriadenom priestore G). No a máme aj váhový limit MTOW - do 0,91 kg. To je (ak je to fakt tak) úplne v riti.
Odpoveď | 2015-09-03 13:09:59
.:. jano
Staci si pozriet stranku uavonic.com a bude vam jasne odkial vietor fuka. Podla mna je to jasna ukazka ako si niekto vdaka kamaratom robi biznis.
Odpoveď | 2015-09-03 15:04:42
.:. Janzi
Co treprte na UAVONIC. Oni su snama. Janzi Dca. Chalani nadavate urcite na kamery to je na MO.
Odpoveď | 2015-09-03 18:34:40
.:. Janzi
Vietor fuka od paranoikpv, prostoducjuch slovakov.
Odpoveď | 2015-09-03 18:36:58
.:. Janzi
DU pohoda. Oni poradia v rámci zakona. P. Riaditel N.
Odpoveď | 2015-09-03 18:41:48
.:. janzi
NO pozeral som prepac, stranku UAVONIC, a stale neviem odkial vietor fuka. Janzi Dca.
Odpoveď | 2015-09-03 18:53:36
.:. janzi
UAVAS.SK, zaregistrujte sa a začnime bojovat, tak ako v ČR. jANZI Dca. Firma UAVAS nám može len momoct, tak ako ZMoS.
Odpoveď | 2015-09-03 18:56:28
.:. Jn
Ozaj neviem, preco by som sa mal sa clenom zdruzenia, kde je v reklame len dron, teda je uplne jasne koho zastupuju.
Odpoveď | 2015-09-04 07:41:52
.:. jn
Kedze sa tu neda opravovat prispevok, tak este dodam , ze z mojho pohladu je zvrhle tu davat odkaz na zastupovanie nejakeho zdruzenia , krore v podstate zastresuje prostriedky, ktore to v podstate sposobili danu situaciu. Drony nie su lietadla, ta isto ako rakety, helikoptery , ci sarkany.
Odpoveď | 2015-09-04 08:45:54
.:. mmaajo
Vietor fúka odtiaľto. Návrh jednotných previdiel pre UAV easa.europa.eu/system/files/dfu/A-NPA%202015-10.pdf vrátane návrhu kategorizácii bezpilotných lietadiel vrátane hračiek.
Odpoveď | 2015-09-04 22:13:02
.:. J O.
Ale kdeže.
Tu ( odkaz ) sa jasne píše, že je to úplne inak.
A tu ( odkaz ) je poukázané na to, že Rozhodnutie 1/2015 je v príkrom rozpore s medzinárodnými zvyklosťami, konkrétne s týmto: odkaz .
Odpoveď | 2015-09-05 10:32:12 | Príspevok upravený: 2015-09-05 10:34:20
.:. mmaajo
Máš úplnú pravdu 8-o
Len si skús naštudovať letecké právo ktorým je viazaná SR:-) odkaz
Odpoveď | 2015-09-05 12:56:05
mmaajo: zrejme si lietajuci pravnik ked sa tak vyznas, to je v poriadku. To ale nemeni nic na veci ze Rozhodnutie ma vela nedostatkov, zrejme ho zle skopirovali :-D Predpokladam ze si sa na nom nepodielal, kedze do detajlov tohoto dokumentu nejdeme. Myslim ze je snaha a pevne verím ze sa podari veci urovnat aspon na taku uroven ako je to v ČR. Rozhodnutie vobec neriesi viacero veci ktore tu nechcem rozoberat lebo sa to riesi na inych forach a taktiez mejlami medzi napr. organizatormi modelarskych akcii a DU. Vynatie modelu lietadla a zadefinovat lepsie rozdiely by pomohlo.

Kedze sa na tejto snahe nepodielam aktivne tak sa tu nechcem hadat, to uz riesia kompetentnejsi :-) Samozrejme všetci chapeme rozdelenie vzdus. priestoru a nikto nechce robiť zmeny rozdelenia.
2015-09-05 14:22:45
.:. J O.
Mmaajo,
máš ty vôbec vlastný názor?
Lebo v tejto diskusii si sa nezmohol na nič iné, ako stále niekoho posielať prečítať (naštudovať) si toto alebo tamto (tak som ťa posla aj ja).
Ak si myslíš, že bežný rekreačný modelár, pre ktorého je táto web-stránka určená, rozumie odborným anglicky písaným právnym normám a predpisom, tak si to kľudne mysli ďalej. Lebo ako vidno, často tomu nie je rozumieť ani keď je to písané po slovensky.

Ešte jedna, veľmi dôležitá vec:
- my sme sa v tomto našom článku "vymedzili", že čo v spektre užívateľov vzdušného priestoru sme. Vyšlo nám, že sme (pomerne disciplinovaní) rekreační modelári. A že chceme aj naďalej byť disciplinovaní a ohľaduplní a že chápeme aj ostatných užívateľov vzdušného priestoru.
A že samozrejme tak akosi mimochodom očakávame, že aj tí ostatní užívatelia vzdušného priestoru budú rovnako chápaví voči nám.

Ale tvoj postoj mi nie je jasný: si vôbec modelár? Podľa mňa nie. Skôr asi budeš pilot "niečoho" a na modelárov pozeráš, ako na obťažujúci hmyz, ktorý treba zastupiť, prípadne sa od neho dištancovať sieťkou na okne.
Lebo z tvojich vyjadrení vyplýva, že tu je nejaké "Rozhodnutie" a tak máme držať hubu a krok. Lietať s papierovými lastovičkami s hmotnosťou do 0,91 kg, no nie vyššie ako 30 metrov. A basta.

My nechceme nedodržiavať predpisy a zákony, len mi nie je jasné, prečo sa kompetentní, ktorí sa tak radi obzerajú, ako je to vo vyspelých štátoch, tentokrát nepozreli, ako je to v okolitých, modelársky vyspelých štátoch. Alebo sa "zadívali" veľmi nešťastným smerom.
Chceš mi snáď povedať, že v okolitých (modelársky vyspelejších) štátoch smú modely lietať len do výšky 120 metrov? Takže tam asi nemajú modelárske súťaže a netrénujú na ne? Ale majú a trénujú a lietajú vyššie ako 120 m.
A že kamerovanie z modelu je tam tiež považované za "leteckú činnosť" a že to musí schváliť asi 26 úradov a 84 úradníkov, samozrejme za slušnú finančnú úhradu?
A že okolité, nie len modelársky vyspelejšie štáty, nie sú viazané leteckým právom, na ktoré si dal odkaz? Takže pre jedného toto letecké právo platí a pre druhého nie?
Nechce sa mi uvádzať ďalšie porovnania, len si myslím, že v Českej republike je modelárstvo na vyššej úrovni a je aj masovejšie ako u nás a práve "českou cestou" by sme mali ísť a nemať za vzor Irán, Severnú Koreu, Kubu a pod.

Ale v prvom rade Mmaajo, napíš čo si (modelár, pilot, paraglajdista ...).
Ak napíšeš pravdu, myslím, že (nám) všetko bude jasnejšie.
2015-09-05 15:11:43 | Príspevok upravený: 2015-09-05 18:50:02
.:. mmaajo
Pre upresnenie lietam skoro všetko. Mnohí piloti sú aj modelári. Len škoda že ste si neprečítali aspoň trošku z toho k čomu som dal odkaz. Skúsim zjednodušene zhrnúť čo čaká modelárov ak bude prijatý materiál A-ANP2015-10 ku ktorému je možnosť vyjadriť sa do 25.9.2015
1. nariadenia EASA sú závezné pre celú EÚ.
2. Horespomínaný materiál rozdeľuje UAV, drony, modely, hračky do kategórií od 0,0kg
3. Stanovuje dva výškové limity 50m a 150m
4. Nad 50m povinné skúšky pre pilota a všetky kategórie.
5. Zákaz lietania v okolí aj športových letísk

V závere je prehľad doteraz platných podmienok v jednotlivých krajinách. SR a ČR tam nieje z dôvodu že v čase prípravy materiálu ešte nemali stanovené podmienky. Uvediem len max výšky
AT len VLOS
DK 100m
FR 150m
DE 100m
ES 120m
IT 150m
SE 120m
UK 120m
Zatiaľ len toľko. Možno to niekomu pomôže zorientovať sa.
8-o
2015-09-05 23:38:55
.:. J O.
Ďakujem, som spokojný:
Mmaajo píše: "... lietam skoro všetko. Mnohí piloti sú aj modelári."
Takže je jasné, že Mmaajo modelár nie je. Tým je povedané všetko ;-) .
2015-09-06 08:37:11
.:. Jn
Dovolim si opravit. Niektori piloti su aj modelari.
Odpoveď | 2015-09-07 08:24:49
.:. mmaajo
Ako vidím trápia Vás nepodstatné veci. Ale to, že je šanca ešte niečo ovplyvniť.... 8-| potom negúľajte očami keď to čo sa pripravuje vstúpi do platnosti a modelári budú mať ešte prísnejšie podmienky ako tie čo stanovil DÚ svojim nariadením.
Pre J O.. Vidíš len to čo chceš vidieť. Doteraz som postavil niečo cez 30modelov a ako mládežník som pobehal po súťažiach celé Československo. Dokonca mám aj diplom zo súťaže šum-miek v BB.
Ale ak sú moje rady neprípustné z dôvodu že som aj pilot, tak želám veľa úspechov pri skúškach na dopravnom úrade.
Odpoveď | 2015-09-07 12:14:45
.:. J O.
Píšeš: "Vidíš len to čo chceš vidieť. Doteraz som postavil niečo cez 30modelov a ako mládežník som pobehal po súťažiach celé Československo. Dokonca mám aj diplom zo súťaže šum-miek v BB."
Tu jasne vidíš, že nemáš pravdu: Tvoje modely by som chcel vidieť, ale ich nevidím. Aspoň jeden z tvojich modelov, aj diplomy zo súťaží. Daj odkaz, kde to môžem vidieť. Lebo ty moje/naše modely na tejto stránke vidieť môžeš.
A čo sa týka tvojej mládežníckej modelárskej minulosti a dospelej "pilotážnej" súčasnosti, tak tu asi platí: "Zabudol vôl, že teľaťom bol."

Na rôznych modelárskych fórach môžeš vidieť reakcie skutočných "súčasných" modelárov na "Rozhodnutie 1/2015". Niektoré sú rozhorčené, niektoré sú vzdorovité, niektorí chcú vyjednávať, iní písať petíciu atď.
Len tie tvoje reakcie sú INÉ. Preto som pojal podozrenie, že (už?) nie si modelár (a mal som pravdu) a tiež som premýšľal, že o čo ti v skutočnosti ide.
Ty tu totiž šíriš porazenecké nálady (niečo v zmysle: "sú tu nejaké rozhodnutia, pripravujú sa nejaké predpisy, tak sa s tým zmierte a zalezte do dier") a rozsievaš myšlienku akéhosi pokorného zmierenia sa modelárov s trpkým údelom (čo ale tebe vyhovuje, lebo ten "údel" modelárom berie a tým "druhým" dáva. A ty patríš k tým "druhým").

A dávaš nám rady, že do 25.9.2015 máme dávať pripomienky k: "EASA návrh jednotných pravidel pre prevádzku dronov v Európe". Problém je však v tom, že my sme modelári a nie dronisti. Dron (v poňatí 3 až 8 vrtuľová koptéra a pod.) my nepovažujeme za model. Odporuje totiž definícii modelu: model je rozmerová zmenšenina (napr. model priehrady, lietadla, vrulníka, ponorky, auta) alebo aj zväčšenina (napr. model atómu) niečoho skutočného. Model môže byť plne alebo čiastočne funkčný ako jeho predloha ... atď... Dron je modelom čoho? Čo je jeho predlohou?

Takže ak (nezodpovední) dronisti niečo zavinili, prečo my (disciplinovaní) modelári máme byť následne "zošňurovávaní" akýmisi nezmyselnými predpismi? To je moja reakcia. Reakcia rozhorčeného modelára. Tvoje reakcie sú úplne iné.
Odpoveď | 2015-09-07 15:03:10 | Príspevok upravený: 2015-09-07 15:04:26
.:. mmaajo
Je irelevantné to čo Ty považuješ za model. Záväzné je to čo je definované v zákone a leteckých predpisoch. Model lietadla je všetko čo lieta vduchom okrem vzášadiel, šarkanov a voľných balónov.
Odpoveď | 2015-09-09 12:01:11
.:. Jn
Pre niekoho nepodstatne pre niekoho podstatne. To ze niekto chce vyvolat spolocensku diskusiu, este neznamena , ze prostrednictvom internetu sa ma k tomu kazdy , kto ma dieru v nose aj vyjadrovat . len tak priklad vela ludi ma vodicske opravnenie, to znamena , ze ked chcu zmenit sadzobnik pokut, tak to ma by zverejnene na nete a mame sa k tomu vyjadrovat. Tvorbu zakonov maju robit a aj pripomienkovat ludia co sa tomu rozumeju a su zato aj plateny. Ja ako obcan , pripadne modelar mozem len frflat a v konecnom dosledku sa nakoniec musim len prisposobit. Prosim ta nebuc naivny, ze prosty modelar moze svojou pripomienkou nieco zmenit. Ak to takto ma fungovat, tak to je len dokaz, ze su tam nekompetentny ludia, co za svoje rozhodnutia nechcu v konecnom dosledku zobrat ani zodpovednot, ale nakoniec sa budu odvolavat na celospolocensku diskusiu, prostrednictvom netu, do ktorej nakoniec prispelo 90% 14 rocnych prispievatelov.
Odpoveď | 2015-09-07 17:33:16
.:. Jn
Pisane z mobilu bez oprav, tak pardon za pravopisne chyby
Odpoveď | 2015-09-07 17:35:06
.:. mmaajo
Ak máte filozofiu čakaťpotom frflať a nakiniec sa prispôsobiť tak sorry, že som sem niečo napísal.
To rozhorčenie je už po funuse. Legislatívny proces začal už v roku 2012 a konferencia k tomu bola v r 2014. Nezúčastnil sa toho židen zástupca modelárov.
Kdekoľvek som na to medzi modelármi upozorňoval, tak boli podobné reakcie ako tie čo čítam vyššie. Tak sa nečudujte.

P.S.: Každý občan má právo a možnosť vyjadriť sa k pripravovanej legislatíve https://lt.justice.gov.sk/Default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 . Kto má vedieť a poznať potreby modelárov ak nie samotní modelári?
Odpoveď | 2015-09-09 11:53:17
.:. J O.
Mmaajo, že sa ti chce?

O čo ti (naozaj) ide?
Čo chceš dosiahnuť?
Čo je cieľom tohto tvojho snaženia tu?
Odpoveď | 2015-09-09 18:16:01
.:. mmaajo
Už o nič. Ak chceš vymaž všetky moje príspevky. Prajem všetky šťastné pristátia.
Dovidenia.
Odpoveď | 2015-09-09 20:00:52
.:. J O.
Tak nejak som očakával, že sa zase nič nedozvieme |-/ .
Odpoveď | 2015-09-10 09:07:39
.:. Jn
A mame koniec januara 2016 a nic nie je nove. Medzitym vzniklo nove zdruzenie modelarov, publikovane aj v rcrevue 1/2016. To stare este ani nejednalo s du . udajny termin na zaciatok februara 2016.
Odpoveď | 2016-01-24 09:13:58
Perfektne ceny na rc modely som nasiel sem, keby niekto hladal
odkaz :-)
Odpoveď | 2017-10-06 22:10:30
Pridaj komentár
Meno
Web
Mail
Kontrola Zadajte číslo päť
Text

:-)
:-D
:-(
|-/
:-[]
;-)
8-|
8-o
Tučné | Podrazené | Kurzíva  | zdroják | odkaz
 • Pre odoslanie správy môžete aj použiť klávesovoú skratku Alt+S. (Podporujú len niektoré prehliadače)
 • HTML znaky budú prevedené na entity.
 • Vyjadrujte sa tu ako doma, aby sme vedeli ako to u Vás vypadá.
 • Odkazy začínajúce http:// budú automaticky prevedené na odkazy , nepoužívajte však v jednom príspevku viac ako 3 - to robia len spam roboti:-)
správca | ICQ-Vaše ICQ | Podpora miniRS | Styl LazyDays | Sk preklad by beekeeper | Veľkosť databázy: 44388.48 kb