Balancovanie veľmi rozhodenej LiPol batérie

Inými slovami povedané, otázka znie:

Je možné bežným nabíjačom zrovnať (tak, aby jednotlivé články mali rovnaké napätia) LiPolku, ktorá je dosť „rozhodená“, čiže rozdiely napätí jednotlivých článkov dosahujú aj niekoľko desatín Voltu?

Nóóó, mysleli sme si, že režim BALANCE v modelárskych nabíjačoch to hravo zvládne, ale praktická skúška nám ukázala, že to nemusí byť až také jednoduché.

autor: Janko O.

 

 

My za „dosť“ rozhodenú, považujeme LiPol batériu vtedy, keď rozdiel napätí jednotlivých článkov je tak 0,1 až 0,2 Voltu (napr. 3,7 a 3,8 (či 3,9) Voltu). Ak je to viac, tak to už je podľa nás LiPolka VEĽMI rozhodená.

Za zamyslenie stojí to, akým spôsobom sa batéria (sada, pak) do tohto „nepožehnaného“ stavu dostala. Pretože „slušne vychovaná“ LiPolka, s ktorou modelár slušne zaobchádza, by sa do takejto situácie nemala nikdy dostať.

Možností je niekoľko:

 • kapacita (niektorého z) článkov je veľmi rozdielna a pri vybíjaní sa najslabší z nich dostane pod „koleno“ charakteristiky, čo spôsobí výrazný pokles jeho napätia

 • nadmerným samovybíjaním niektorého článku klesne jeho napätie výrazne viac, ako napätie ostatných článkov

 • do servisného konektora batérie je (hoci aj krátkodobo) pripojené zariadenie, ktoré nerovnomerne zaťažuje jednotlivé články batérie

 • balančné obvody nabíjača sú vadné alebo majú zmenené parametre a tak nabíjač namiesto zrovnania batérie ju sám „rozhodí“

 • hlbokým vybíjaním LiPol batérie modelár sám spôsobí, že jednotlivé články majú príliš rozdielne napätia, čo je spôsobené nie úplne dokonalou zhodou ich parametrov (hlavne kapacít)
   

Typické vybíjacie charakteristiky LiPol článku pri rôznych úrovniach vybíjania. V pravej časti charakteristiky je ono spomínané "koleno" so strmým poklesom napätia.

Prvé dve možnosti naznačujú, že takáto LiPol batéria nie je úplne v poriadku a treba jej venovať zvýšenú pozornosť a je predpoklad, že jej životnosť bude kratšia.

Ďalšie dve možnosti poukazujú na technický problém mimo samotnej LiPol batérie, na ktorý však môže práve ona doplatiť zhoršením parametrov a skrátením životnosti.

Posledná možnosť naznačuje, že problém nie je technického charakteru, ale je „v ľuďoch“, konkrétne v modelárovi samotnom. Ale vhodná telemetria by mu v jeho nerozvážnosti mohla pomôcť.

Musíme sa priznať (alebo pochváliť), že máme osobné skúsenosti so všetkými piatimi spôsobmi, ktoré môžu spôsobovať príliš veľké rozdiely napätí jednotlivých článkov (ale asi sa nemáme čím chváliť ).

Dokonca, ak balančné obvody nabíjača sú tak „rozhasené“, že niektorý článok je nabíjaný nad 4,2 Voltu (aj s tým sme sa stretli), tak okrem parametrov a životnosti samotnej LiPolky začína byť ohrozovaná aj životnosť príbytku, v ktorom sa takýto nabíjač prevádzkuje.
 Ale poďme ku kľúčovej otázke tohto článku: Je možné bežným nabíjačom zrovnať (tak, aby jednotlivé články mali rovnaké napätia) LiPolku, ktorá je „rozhodená“, čiže rozdiely napätí jednotlivých článkov dosahujú aj niekoľko desatín Voltu?

Urobili sme pokus: jednej „skoro nabitej“ LiPolke 2200mAh sme cez servisný konektor jeden jej článok vybili tak, aby bol „skoro vybitý“. Rozdiel napätí článkov tak dosiahol hodnotu 0,4 Voltu (4,1 a 3,7 Voltu). Takto rozhodenú batériu sme pripojili na nabíjač, nastavili režim BALANCE a dali nabíjať.

Nebudeme vás zbytočne naťahovať: nech sme nastavili akýkoľvek nabíjací prúd, nech sme nastavili trebárs aj režim STORE, skrátka nech sme robili čokoľvek, po štyroch hodinách trápenia (toto časové obmedzenie máme nastavené v nabíjači) aj tak nebola LiPolka zrovnaná. Nastaviť dlhší čas nám nepripadalo rozumné, pretože ani po tých 240 minútach tortúry nebola batéria „na dosah“ k vybalancovaniu.

Tak teda, čo robiť?

Možností je opäť niekoľko:

 • kto má laboratórny zdroj, môže onen článok s nižším napätím nabíjať cez servisný konektor samostatne, pokým sa napätia článkov nezrovnajú. Ak naopak napätie niektorého článku „vyskakuje“ nad ostatné, je možné ho cez servisný konektor samostatne rezistorom (žiarovkou) vybíjať, pokým sa napätia článkov opäť nezrovnajú.

 • je možné rozhodenú batériu silovými vodičmi pripojiť k nabíjaču, prepnutému do režimu CHARGE (bez balancovania) a do servisného konektora pripojiť obmedzovač, ktorý popisujeme v článku Obmedzovač napätia LiPol článkov pri nabíjaní a 6 - kanálový obmedzovač napätia LiPO pri nabíjaní  (alebo tzv. Zajícov obmedzovač). Nabíjací prúd nabíjača by však mal byť nastavený na hodnotu nižšiu ako je maximálny prúd obmedzovača (asi tak 1A, podľa úrovne chladenia).

 • do servisného konektora rozhodenej LiPol batérie pripojíme náš obľubený MKS Propo alebo jeho ekvivalent z HobbyKingu: Battery Medic System, ktorý nastavíme do režimu Discharge s cieľovým napätím nastaveným tesne pod hodnotu napätia najslabšieho článku (v našom modelovom prípade 3,7 Voltu). Po ukončení vybíjania (už zrovnanú) batériu nabíjačom normálne nabijeme. Bližšie v článku Balancovať, či nebalancovať? To je otázka!
   

Takto vyzerá vybíjací prúd prístroja MKS Propo, keď je hranica vybitia ešte "ďaleko" (vybíjacie impulzy sú široké a medzery úzke). Postupne sa impulzy zužujú a medzery rozširujú. Amplitúda vybíjacích impulzov je asi 220 mA.

Niekedy je možné jednotlivé metódy použiť opakovane za sebou, prípadne ich postupne kombinovať. Ak sa však ani potom všetkom LiPolka nemieni „umravniť“, zaslúži si jediné: skončiť na smetisku dejín, konkrétne v (slanom) roztoku zabudnutia .

 

Súvisiace články:

Balancovať, či nebalancovať? To je otázka!

Obmedzovač napätia LiPol článkov pri nabíjaní

6 - kanálový obmedzovač napätia LiPO pri nabíjaní


 

 

 


<Staršie | tento článok | Novšie>

Napísané: 21. 10. 2021, 08:14 | Prečítané: 9945x | Kategórie: Elektronika | Napísal: admin |
Komentáre: 5
Zdravím.
Já mimo nabíječek s balancérem často používám i tuto
odkaz
Je to paralerní nabíječka , to znamená, že nezávisle nabíjí každý článek samostatně přes servisní konektor. Silové konektory pro nabíjení nepotřebuje.
Až dosáhne kterýkoli článek 4,2 V rozsvítí se u něj zelené LED a je nabito naplno. Je to jednoduché a funkční i pro rozhozené baterie. Pokud to má nějaké nevýhody, byl bych rád, kdyby mě někdo poučil.
Josef
Odpoveď | 2014-09-07 21:40:16
.:. J O
Máme (brat Miroslav aj ja) obidvaja tiež také isté.
Odpoveď | 2014-09-10 10:28:39
.:. J.O.
Nevýhody to má také, že (obzvlášť pri nabíjaní vyšším prúdom) na servisnom konektore a jeho vodičoch vzniká nie zanedbateľný úbytok napätia, o ktorý je potom daný článok menej nabitý.
Ale to sa viac-menej týka len krajných článkov, pretože spomínaný úbytok vzniká len na krajných vodičoch servisného konektora. Na tých stredných (nekrajných) tento úbytok napätia nevzniká, pretože nimi tečie prúd jedným smerom do jedného článku a druhým smerom do druhého článku. A keďže tie prúdy sú rovnaké, tak tam vlastne netečie žiadny prúd.
Odpoveď | 2014-09-10 18:17:06
.:. vp
Veľmi jednoduché riešenie je bežnou nabíjačkou vybiť aj nabiť každý JEDNOTLIVÝ článok bez zapojenia balancera, cez servisný konektor. Pokiaľ má nabíjačka adaptívne prispôsobenie prúdu (čo väčšina samozrejme má), je jedno, že pri v§čších prúdoch je tam nejaký úbytok napätia, pri menšom prúde sa ten tiež zmenší. A konečný stav napätí bude rovnaký... Pritom získame informáciu o kapacite každého článku zvlášť bez ohľadu na jeho vnútorný odpor.
Odpoveď | 2017-09-03 08:16:26
.:. B-O | mail
V prípade veľmi rozhodenej batérie doporučujem najprv skontrolovať balančný konektor a aj kábliky. Stalo sa mi, že vo vnútri sady bol jeden káblik pripájkovaný od výroby len tak ledabolo. Držal len na jednom "fúziku". Napätie síce balancer odmerá, ale balančný prúd tam nepôjde taký ako do ostatných článkov.
Ďaľšou dosť častou poruchou môže byť povytiahnutie jednej z dutiniek balančného konektora. Bohužial niektoré balančné kábliky na sadách sú dosť tvrdé, tak pozor pri manipulácii, takto sa dá rozhodiť aj úplne zdravá batéria.
Odpoveď | 2020-10-07 14:55:42
Pridaj komentár
Meno
Web
Mail
Kontrola Zadajte číslo päť
Text

:-)
:-D
:-(
|-/
:-[]
;-)
8-|
8-o
Tučné | Podrazené | Kurzíva  | zdroják | odkaz
 • Pre odoslanie správy môžete aj použiť klávesovoú skratku Alt+S. (Podporujú len niektoré prehliadače)
 • HTML znaky budú prevedené na entity.
 • Vyjadrujte sa tu ako doma, aby sme vedeli ako to u Vás vypadá.
 • Odkazy začínajúce http:// budú automaticky prevedené na odkazy , nepoužívajte však v jednom príspevku viac ako 3 - to robia len spam roboti:-)
správca | ICQ-Vaše ICQ | Podpora miniRS | Styl LazyDays | Sk preklad by beekeeper | Veľkosť databázy: 44316.98 kb