Aeroškola: První seznámení

Dnes ponúkame prvý diel poučného seriálu AEROŠKOLA, ktorého autorom je skúsený modelár s tajomným nickom Dr.LuckyLuke.

Postupne budeme samozrejme prinášať aj ďalšie diely.

Chceme tým napomôcť neskúseným či začínajúcim modelárom príjemnou formou preniknúť do tajov leteckého modelárstva a súčasne sa vyhnúť zbytočným sklamaniam.

autor: Dr.LuckyLuke

pripravil: Janko O.

 

Web stránka Dr.LuckyLuke RC noviny.

Pôvodný článok na stránke Dr.LuckyLuke RC noviny.
 


Pokud chcete začít objevovat krásu létání s modely na dálkové ovládání, tak je tento článek správným místem, kde začít získávat informace.


 

Protože se blíží nová sezóna a naším cílem je propagovat modelařinu a RC létání jako krásného koníčka, přinášíme první díl aeroškoly pro začátečníky. Se stálým pádem cen veškerého vybavení pro RC létání se k tomuto koníčku dostává stále více a více nováčků. A častokrát se bohužel stane, že tito nováčci na náš krásný koníček zanevřou. Většinou je to tím, že jim chybí důležité informace, nebo si zvolí pro sebe (čili začátečníka) špatný model, který je určen pro ty, co lítat již umí. Posaďte se tedy do našich školních lavic, první hodina právě začíná… (a nebojte se, žádné písemky ani zkoušky u nás nevedeme).

 

V této sérii článků zjistíte následující: 

   První seznámení se světem RC létání (tento článek)    

 

   Výběr a koupě prvního letadla   

 

   Seznámení se s letadlem     

 

   Seznámení se s RC soupravami   

 

   Sestavení letadla, kontrola funkce elektroniky     

 

   Váha letadla a jeho vyvážení   

 

   Hledání vhodné lokality pro létání     

 

   Předletová kontrola   

 

   Starty ze země nebo házení rukou     

 

   Létání a vytrimování letadla   

 

   Přistání   


Mějte prosím na paměti, že tato série článků se zabývá jen letadly a to ještě s elektropohonem typu Park Flyer (menších modelů, se kterými se dá létat i ve větším parku bez stromů). Je to jednoduše proto, že tyto modely jsou méně náročné na létání, než letadla se spalovacím motorem. Odpadají totiž případné problémy se záběhem a údržbou motoru. Všechny základní informace, které si zde přečtete, ale platí i pro spalovací modely.

První krok k tomu stát se smělým pilotem RC modelů jste už udělali – našli jste si tento článek. Všechny důležité informace se nám povedlo dostat do následujících desíti lekcí. Protože je ale informací opravdu hodně, odkazujeme se u některých věcí na další články, ve kterých najdete informací více. Všechny pojmy, které jsou v článku zvýrazněné, lze najít také v našem slovníčku pojmů, který netechnickou a zábavnou formou vysvětluje některé, s modelařinou úzce související, pojmy. 

Ulovte si něco k zakousnutí, vemte si nějaké dobré pití a pohodlně se v naší škole usaďte, začíná váš první vyučovací den… 

Váš dnešní rozvrh obsahuje následující předměty o létání: 

   Jak to funguje     

 

   Jak se letadlo ve vzduchu pohybuje a zatáčí   

 

   Počet kanálů     

 

   Různé typy pohonu   

 

   RC letadla pro začátečníky     

 

   Simulátory   

 

   Přidání se k místnímu klubu, létání s instruktorem     

 

   Nákup prvního vlastního letadla   

 

   Jdeme do vzduchu     

 

   Cvičení dělá mistra    

 

Jak to funguje

Písmena RC jsou zkratkou anglických slov radio control a znamenají rádiové ovládání, nebo rádiově ovládané. Často se tato zkratka překládá jako „remote control“ čili dálkové ovládání, ale tento druhý překlad není technicky správný. Rádiové ovládání je správně, protože se letadlo ovládá rádiovými signály které jsou vysílány vysílačem (pro který se častěji používá zkratka TX) do přijímače (pro který se častěji používá zkratka RX). Vysílač je hlavní krabice, která je pro RC létání třeba: držíte jej ve svých rukou a přijímač je jeho protipól, je umístěný v modelu a reaguje na signály z vysílače. 

Rádiové signály pro ovládání modelu se vysílají stejně, jako rádiové, nebo televizní vysílání. Pokud je vysílač zapnutý, generuje signály neustále, ikdyž nehýbete páčkami, nebo zrovna nepřepínáte přepínače. Generovaný signál je pak přes anténu vyslán do celého širokého okolí. Všechny rádia fungují na nějaké frekvenci, která se měří v megahertzích (MHz), nebo gigahertzích (GHz). Vysílač a přijímač musí být určeny pro stejnou frekvenci. U setů na frekvencích v řádu MHz je třeba ještě i pár krystalů, které specifikují správný kanál. Jak vysílač, tak přijímač musí mít odpovídající krystal pro stejný kanál. Krystaly se používají jen pro systémy pracující na MHz frekvencích. Rádia na 2,4GHz žádné krystaly nepoužívají. 

Jakmile je vysílaný signál zachycen přijímačem (jeho anténou), přijímač signál upraví na fyzický pohyb serv. Serva jsou propojena s ovládanými plochami letadla pomocí táhel, takže je každý pohyb serva okamžitě přenesen na ovládanou plochu, ke které je servo připojeno.
 

Jak se letadlo ve vzduchu pohybuje a zatáčí 

Nyní už víte, jak se posílají k modelu rádiové signály. Ale proč vlastně letadlo dělá to, co dělá, když hýbete páčkami na vysílači? 

Všechna dálkově ovládaná letadla mají ovládací plochy a každá dělá něco jiného. Základní ovládací plochy jsou směrovka, výškovka a křidélka. Ty nejjednodušší letadla (z pohledu ovládání) mají jen ovládanou směrovku – pohyblicou část na vertikálním stabilizátoru (svislé ocasní ploše, neboli SOP) na zadním konci letadla. Zní ta definice divně? Směrovka je to, co se hýbe na ocase a je to kolmé na křídlo. Směrovka ovládá zatáčení modelu tak, že když se vychýlí doprava (při pohledu zezadu na ocas letadla), letadlo zatáčí také doprava a naopak (vlevo – vlevo). 

Výškovka je pohyblivá část horizontálního stabilizátoru (vodorovné ocasní plochy, neboli VOP), zkrátka to, co se hýbe na ocase a je to rovnoběžné s křídlem. Výškovka kontroluje výšku letu (přesněji úhel stoupání či klesání, jestli nos letadla směřuje nahoru, dolů, nebo rovně). Pokud se výškovka vychýlí nahoru, nos letadla se nasměruje taky nahoru a naopak (dolů – dolů). Když je výškovka rovně, letadlo nebude měnit svůj úhel letu vůči zemi (no dobře, některá letadla jej změní, ale nebude to díky vlivu výškovky). Je důležité si uvědomit, že výškovkou se mění úhel letu vůči zemi, takže její vyrovnání do nulové polohy automaticky neznamená, že letadlo se automaticky srovná tak, že bude letět rovnoběžně se zemí. 

Křidélka jsou pohyblivé části na odtokové hraně každé půlky křídla (jsou tedy dvě, jedno na pravém křídle a druhé na levém). Jejich hlavní funkcí je otáčení letadla kolem jeho podélné osy (osy od čumáku k ocasu) a používají se (v kombinaci s výškovkou) pro zatáčení. Někdy se také mixují jako klapky či brzdy, ale toto jejich využití je mimo rozsah naší školy pro začátečníky. Pro ovládání směru se pohybují vždy proti sobě tak, že když jde jedno nahoru, opačné křidélko jde dolů a naopak. Když pohneme např. pravým křidélkem dolů (a levé jde automaticky nahoru), pak se celé letadlo (při pohledu zezadu) natočí podél své podélné osy doleva (levé křídlo bude níže, než pravé, stále při pohledu zezadu). Jednoduchá pomůcka pro zapamatování funkce křidýlek (například pro nastavování vysílače či předletovou kontrolu) je tato: Když jde křidélko dolů, ta půlka křídla, na kterém je půjde nahoru (a naopak). 

Více informací o ovládání letadla najdete ve třetím díle aeroškoly, ale opravdu doporučujeme pokračovat ve čtení a nyní nepřeskakovat.
 

Počet kanálů 

U RC souprav a modelů se často setkáte s pojmem kanál, či počet kanálů. Jedná se o celkem zásadní informaci, která souvisí s tím, co všechno se bude dát na letadle ovládat, nebo kolik různých funkcí bude schopen ovládat vysílač.  

Každá věc, která je na RC letadlu ovládatelná se dá nazvat kanálem. Pro lepší představu je směrovka jeden kanál, výškovka druhý kanál a křidélka jsou třetím kanálem (pro použití v roli klapek je pro ně nutno použít kanály rovnou dva). Podle počtu kanálů se dá orientačně určit, kolik toho bude letadlo umět. U jednokanálového letadla se ovládá jen jedna věc, kterou je buď motor, nebo směrovka. Dvoukanálové letadlo má většinou ovládanou směrovku a výškovku (pokud se jedná o bezmotorový model), případně směrovku a motor. Tříkanálové letadlo má ovládané směrovku, výškovku a křidélka (bezmotorová varianta), případně směrovku, výškovku a motor. Pokud chceme mít možnost ovládat všechny základní funkce, pak je třeba mít k dispozici nejméně čtyři kanály (výškovka, směrovka, křidélka, motor). 

Samozřejmě existují i letadla, na které nám čtyři kanály stačit nebudou. Příkladem může být motorový větroň s plně ovládaným křídlem. U něj budeme potřebovat pro maximální využití všech jeho možností tyto kanály: 1. motor, 2. výškovka, 3. směrovka, 4. a 5. křidélka (každé zvlášť, ať se dají natáčet nejen proti sobě, ale i souhlasně), 6. a 7. klapky (opět každá zvlášť, ať se dají využít na maximum) a minimálně 7. kanál pro brzdné štíty. Je vidět, že se dají vymyslet úžasné kombinace, které často jdou až za hranice umění pilota. Když k tomu připočteme, že u polomaket můžeme chtít ještě ovládat vyklápění podvozku, zapínat a vypínat osvětlení, u bombardérů otevírat pumovnici a podobně, tak nám někdy nemusí stačit ani 10 kanálů. 

Teď ovšem doufáme, že jsem nikoho počtem kanálů neodradili. Pro začátečníka je dostačující tříkanálové letadlo (výškovka, směrovka, motor), pro získání základních náviků hned ze začátku pilotáže je lepší letadlo čtyřkanálové (výškovka, směrovka, motor a křidýlka). Zároveň je třeba říct, že velká většina modelů letadel je právě čtyřkanálová.
 

Různé typy pohonu 

S vyjímkou bezmotorových větroňů potřebují všechna letadla nějaký druh motoru pro vytváření tahu, který tlačí model ve vzduchu.  

Hlavní dva typy motorů jsou spalovací (často označovaní také jako „nitro“ a „benzínové“) a elektromotory. Existuje velmi mnoho různých typů a možnost výběru je u obou druhů motorů velká. Pro správnou volbu vždy záleží na velikosti a váze motoru a taky na zamýšleném použití a výkonech letadla. 

RC letadla poháněná spalovacím motorem jsou rychlejší a větší, ale potřebují určité pozemní vybavení, aby bylo možné je nastartovat. Elektromotory potřebují jen baterii a jsou tišší a čistější, což z nich činí velmi populární pohon, zvláště mezi začátečníky. V minulosti byly spalovací modely běžnější, ale dnes je díky rozvoji veškeré techniky rapidně rychle nahrazují právě modely s elektropohonem.
 

RC letadla pro začátečníky 

Nejlépe se létání naučíte na letadle k tomu určeném, které je vhodné pro začátečníky a někdy se označuje jako trenér.

Nejvíce o tom, jestli je letadlo vhodné pro začátečníka je pozice křídla na letadle. Pokud je křídlo nahoře nad trupem, pak je docela dost velká šance na to, že letadlo bude příznivě nakloněno pilotům začátečníkům. Hornoplošníky jsou velmi stabilní a odpouštějí hodně chyb. Tím, že je těžiště (díky váze trupu) pod křídlem, mají tyto druhy letadel tendenci se samovolně vyrovnat do přímého letu po puštění páček na vysílači (pokud je letadlo správně vytrimováno). 

Další pozitivní věcí, která začátečníkům pomůže při létání je vzepětí křídla. Když se na letadlo podíváte zepředu a křídlo má tvar mírného „V“, pak je letadlo stabilnější, než jiné, které má křídla rovné. 

Pokud si budete vybírat své první letadlo, vždy se nejdříve dívejte po nějakém trenérovi, než na jakékoliv jiné.
 

Simulátory 

RC simulátory jsou výbornou cestou, jak se naučit létat s RC letadly a to dokonce aniž byste si nějaké letadlo museli koupit.  

Simulátor je program, který spustíte na svém počítači a který má buď svůj vlastní vysílač, kterým se ovládá letadlo v něm, nebo podporuje váš vlastní vysílač, se kterým létáte / budete létat. Moderní simulátory jsou již velmi propracované a poskytují velmi realistické podmínky pro výcvik létání. Každý začátečník by měl před prvním ostrým letem absolvovat alespoň chvíli na simulátoru, aby si vůbec zvyknul na to, co která páčka na vysílači dělá. Ikdyž jsou letadla pro začátečníky hodná, za letu opravdu není čas uvažovat, která páčka je vlastně která. 

Pád s letadlem na simulátoru nic nestojí. Ze začátku to určitě oceníte. Ale pamatujte si, že simulátor může být sice dobrý sluha, ale zlý pán. Pokud již získáte základní návyk na vysílač, zkoušejte i na simulátoru správně přistát, případně se dostat z jakékoliv nepříjemné situace bez poškození modelu. Pokud si totiž moc zvyknete na to, že stačí zmáčknout reset a letadlo je zase nepoškozené, vymstí se vám to při první nečekané situaci při reálném létání. Pak bude stačit první náraz větru a letadlo nemusí dopadnout zrovna nejlépe.
 

Přidání se k místnímu klubu, létání s instruktorem 

Bez keců je toto nejlepší způsob, jak se seznámit s RC létáním! Velká většina klubů, nebo jen společně létajících modelářů budou mít někoho, kdo je schopen dělat instruktora a s trochou štěstí budou mít k dispozici i nějaké to letadlo právě pro začátečníky. Takže můžete začít létat ještě předtím, než si pořídíte vlastní vybavení. 

RC kluby jsou velmi populární a ikdyž se třeba ve vašem okolí žádný oficiální nevyskytuje, vždy se najde aspoň partička modelářů, kteří se mezi sebou znají a chodí létat společně. Nebojte se jich, modeláři jsou (většinou) velmi pohodoví lidi a když se k nim budete chovat slušně, mnoho se toho můžete naučit už jen tím, že jste s nimi, když si „hrají“. Dokonce ikdyž nemáte svůj model a jen uvažujete, že byste si nějaký pořídili, není na škodu se nějakého toho polétání zůčastnit. Dostane se vám mnoho praktických rad a ty se nedají načíst v žádných článcích.
 

Nákup prvního vlastního letadla 

Toto rozhodnutí není možné brát na lehkou váhu. Jednou přijde čas, kdy budete připraveni poprvé vzlétnout se svým vlastním letadlem a podle toho, jaké letadlo si vyberete, tak spokojeni se svými začátky budete. A jestli si vyberete špatně, možná vás to od modelařiny a létání odradí. A to by byla opravdu škola. 

Již víte, že letadla s označením trenér (hornoplošník, křídlo do V, atd.) jsou pro začátek nejlepší. Jenže tu jsou i další faktory výběru a tém dalším nejdůležitějším je velikost modelu. Bude hodně záležet na místě, na kterém budete v budoucnu létat a rozměrům tohoto místa se musí alespoň trochu přizpůsobit výběr modelu. 

Pokud chcete létat na veřejných místech jako jsou parky, nebo hřiště, pak byste měli jako první model zvolit nějaký malý, nejvýše střední velikosti a s elektropohonem. Zde se ale vystavujete jednomu problému jménem vítr a počasí vůbec. Čím větší je model, tím je za letu stabilnější a o modelech pro začátečníky to platí dvojnásob. Maličký model o rozpětí kolem půl metru, se kterým si sice zalétáte na fotbalovém hřišti, bude na vítr mnohem více náchylný, než model s rozpětím metr a půl. Pokud koupíte RTF model (sadu), pak je možné, že si ušetříte mnoho problémů a peněz, protože koupě celé sady vyjde levněji, než kupovat zvlášť model, motor, rádio a příslušenství samostatně. Jen si dejte při nákupu pozor, jestli je vysílač, který je součástí setu, možné připojit k simulátoru. V poslední době jsou totiž na trhu i RTF sady letadel vyloženě vhodných pro začátečníky, ale jejich vysílač není možné připojit k počítači. A to je pro začátečníka obrovská nevýhoda, protože vede na další výdaje za ovladač k simulátoru, nebo ve větší pravděpodobnost nezvládnuté pilotáže. 

Modely se spalovacími motory je možné naplno provozovat jen na klubových letištích, případně na nějakých velkých polích mimo obydlené oblasti. A to nejen kvůli hluku, který vydávají, ale také kvůli prostoru, který potřebují, protože obecně létají rychleji, než elektrolety. Kvůli jejich rychlosti se také nedoporučují jako první model. Samozřejmě je možné, že máte k dispozici vlastní soukromé prostory, kde můžete se spalovacím modelem volně létat, což vám dává větší volnost při výběru letadla, ale pro začátek opravdu raději zvolte elektromotor. Nebudete se tak muset sami potýkat se záběhem a údržbou spalovacího motoru. 

Na RC Novinách uvidíte mnoho různých modelů, ovšem ne všechny jsou vhodné pro začátečníky. Pokud si nejste jistí svým výběrem, vždy se raději zeptejte. Buď právě u zkušenějších kolegů, na internetových fórech, případně v prodejně s RC modely. Většina prodavačů také modelaří a nebo toho alespoň ví docela dost o vhodnosti různých modelů. Každopádně si raději získané informace dvakrát ověřte z různých zdrojů, protože vidina prodeje je v dnešní době někdy lákavější, než správná rada a pomoc. 

Jdeme do vzduchu 

Je čas dostat svůj první model do vzduchu. Toto se ovšem nedá popsat jen tak v několika odstavcích. Spíše to vychází na mnohadílný seriál. Proto si nyní místo této lekce dáme přestávku a vlastní letadlo začneme dostávat do vzduchu až v dalším díle aeroškoly. 

Pokud byste to ale opravdu nemohli vydržet, pak pro vás máme aspoň tip na to kde lítat. Na serveru RCMapy.com najdete použitelné plochy nejen pro létání s letadly, ale i pro auta, lodě, vznášedla, atd. atd.
 

Cvičení dělá mistra (skoro) 

Jakmile se budete jistí při základním poletování se svým letadlem, je zde jeden způsob, kterým se můžete stoprocentně zlepšit – trénink. 

Buďte ale připraveni na to, že se vám čas od času stane nehoda. Pokud vám jakýkolim pilot tvrdí, že ještě s modelem nespadnul, pak je téměř jisté, že nelétá dostatečně dlouho. Pády a nehody RC letadel jsou, bohužel, součástí naší zábavy a vy si svůj model také určitě dříve či později poškodíte! Nenechejte se tím ale odradit a podívejte se na to z té lepší stránky. Jakákoliv nehoda, po které budete své letadlo opravovat znamená, že se naučíte o něco více o svém modelu, o elektronice v něm, nebo se třeba zlepšíte při lepení. Prostě choďte létat co nejčastěji a sami uvidíte, že se v pilotáži během chvíle zlepšíte a vaše letadlo vám přejde takříkajíc do krve. A pamatujte, že tou nejdůležitější věcí je si užívat létání a smát se všem nehodám. Vždyť přece kdo nepadá, ten létá pod své možnosti!
Doufáme, že teď už víte o RC létání více, než na začátku tohoto článku a že jsme vás aspoň trošku nahlodali k pořízení si nějakého toho éra. Pokud ano, pokračujte nejlépe ve čtení dalšího dílu aeroškoly, kde se dozvíte více o výběru a koupi prvního letadla. Případně si v klidu projděte další články zde na RC Novinách, hlavně sekci určenou začátečníkům, kde najdete další inspirativní články o tomto krásném a populárním koníčku.

 


<Staršie | tento článok | Novšie>

Napísané: 24. 2. 2022, 08:05 | Prečítané: 8755x | Kategórie: Iné | Napísal: admin |
Komentáre: 5
To je super
Prosim pokracujte.
Odpoveď | 2011-04-30 14:37:06
Podívej se do na začátku odkazovaného článku na RCNovinách a máš všechny díly (a jestli je přečteš na jeden zátah, tak jsi fakt dobrý...).
Odpoveď | 2011-05-04 08:11:59
.:. Janko O
My práve chceme prinášať ďalšie diely s časovým odstupom, pretože tento seriál nieje beletria, ktorá sa dá a má prečítať jedným šupom. Tu práve časové odstupy pomôžu "vstrebať" predkladané informácie.
Odpoveď | 2011-05-04 10:17:26
.:. Pavlos
U mě to bylo přesně obráceně, tím že jsem s nulovou přípravou koupil hned RTF cessnu s křidýlkama, a místo lítání jí jenom slepoval, to mě naopak nakopávalo páč to byla challenge :)
Odpoveď | 2017-09-14 14:00:41
.:. Marek 166
Dobrý článek, ale stále jsem nerozhodnutý, chtěl jsem si jako trenéra koupit něco odsud, ale nejsou to vyhozené peníze?
Odpoveď | 2021-04-29 08:51:20 | Príspevok upravený: 2021-04-30 08:21:27
Pridaj komentár
Meno
Web
Mail
Kontrola Zadajte číslo päť
Text

:-)
:-D
:-(
|-/
:-[]
;-)
8-|
8-o
Tučné | Podrazené | Kurzíva  | zdroják | odkaz
  • Pre odoslanie správy môžete aj použiť klávesovoú skratku Alt+S. (Podporujú len niektoré prehliadače)
  • HTML znaky budú prevedené na entity.
  • Vyjadrujte sa tu ako doma, aby sme vedeli ako to u Vás vypadá.
  • Odkazy začínajúce http:// budú automaticky prevedené na odkazy , nepoužívajte však v jednom príspevku viac ako 3 - to robia len spam roboti:-)
správca | ICQ-Vaše ICQ | Podpora miniRS | Styl LazyDays | Sk preklad by beekeeper | Veľkosť databázy: 44220.59 kb