Nastavenie modelov v ER9X - Turnigy 9

Ďalší Vpershingov článok z pred dvoch rokov, ktorý na našej Web stránke láme rekordy v čítanosti.

...............................................

V oblasti počítačov sa dnes čoraz viac využíva virtualizácia a simulácia. Umožňuje nám to minimalizovať dobu potrebnú k realizácii projektu tak, že bez potreby používať skutočné prostriedky, s ktorými bude projekt pracovať, zaistíme skutočné správanie už na virtuálnom modeli.

autor: vpershing

pridal: mior

 

  

Preto aj vznikol projekt eePe, ktorý je nielen virtualizáciou prostredia riadiacej elektroniky T9X s firmwerom ER9X, ale aj program uľahčujúci prenesenie firmware a aj obsahu eeprom z a do vysielača.

Dnes si ukážeme, ako nastaviť vysielač pre nejaký základný model.

Najskôr si uvedieme, čo vlastne firmware ER9X umožňuje:

     * Uloženie v pamäti do 16 modelov. Rozdelenie pamäti je dynamické, počet modelov závisí od množstva použitých funkcií u každého z nich

     * Viacúrovňový flexibilný mixer - ľubovoľný vstupný kanál je možné priradiť ľubovoľnému výstupu. Výstup určitého mixu môže byť vstupom do ďaľšieho a to priamo alebo na základe matematickej podmienky (switch)

     * Mixery môžu byť pripočítacie, násobiace  alebo nahradzujúce iné mixy.

     * 8 5-bodových kriviek, 8 9-bodových krivky s grafickou vizualizáciou.

     * Expo a Dr pre 4 základné kanály, delené vľavo / vpravo s grafickou vizualizáciu.

     * Trim a expo plynu.

     * konkrétny PPM vstup z tréner portu možno použiť ako vstup do mixéra.

     * Nastaviteľný časovač pre každý model. Môže byť aktivovaný spínačmi, plynovým kanálom alebo percentom plynu.

     * Nastaviteľné napätie varovania vybitej batérie.

     * Nastaviteľný kontrast.

     * Nastaviteľné akustický výstup.

     * Voliteľné kroky trimov.

     * Automatický neutrál trimov, aj akusticky.

     * Akustické upozornenie strednej polohy ovládača - nastaviteľné pre každý prvok samostatne

     * Voliteľné PPM výstupy - 4ch, 6ch, 8ch, 10ch, 12ch, 14ch, 16CH. (Naozaj dokáže generovať 16 kanálov PPM!)

     * Voliteľná šírka PPM pulzu medzery.

     * Limity a offsety pre každý výstupný kanál.

     * Offset možno nastaviť kniplom.

     * Kalibrácie kniplov a potenciometrov.

     * Grafické alebo číselné vyjadrenie výstupných hodnôt.

     * Trasovanie - logovanie plynu.

     * Generálny Reverz plynu.

Všetky tieto funkcie je možné nastaviť priamo napípaním na vysielači, ale keď už raz máme pripojený programátor Atmega procesorov k doske vysielača, možeme tieto kroky urobiť pohodlnejšie myškou v PC vo virtuálnom prostredí

Má to ešte jednu obrovskú výhodu, ktorú som využíval aj pri HKT6. A to je možnosť nastavenie modelu nielen v PC ukladať (editovať ho v PC pre HKT6 bola nutnosť), ale čo je hlavné, uložiť ho v PC ako súbor a aj sa s ním podeliť - hoci s niekým z iného  konca republiky tým, že tento súbor si prepošleme mailom.

Čo k tomu teda treba?

Program EEPE.

Nainštalujeme program eePe z lokality http://code.google.com/p/eepe/.

Po spustení skontroluje aktuálnosť vlastnej verzie ako aj verzie firmware. Momentálne je posledná stabilná verzia build 308.

Krátke video ako ho nainštalovať a hneď aj nahrať aktuálny firmware najdete na

http://www.youtube.com/watch?v=ZNzRAPGo8uY&feature=player_embedded

K nasledujúcim krokom zatiaľ vysielač ani programátor nepotrebujeme.

Súčasne si otvoríme kvôli pochopeniu filozofie systému aj manuál k ER9X ("er9x Users Guide.pdf" nájdete v záložke Programy->eep, nainštaloval sa spolu s eepe.)

Odporúčam Vám však jeho preklad v češtine z Rimrových stránok

http://ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy-t9x/40-p-cesky-manual-er9x (vďaka).

Po spustení otvoríme nový súbor

Pre prvotné nastavenie systému dvakrát odklepneme General settings.

 

Ak chceme, zadáme tam Owner name - meno majiteľa súpravy, zobrazuje sa na úvodnej obrazovke po zapnutí vysielača.

Hodnota kontrastu LCD displeja - bez podsvietenia je hodnota 25 optimálna.

Vstupný filter - nastavuje algoritmus snímania ADC prevodníkov od riadiacich potenciometrov od "single" - jednoduché prečítanie hodnoty až po "filter" -  číta niekoľkokrát po sebe a vyhodnocuje ich priemer.

Podľa typu napájania zadáme nami zvolenú hodnotu kritického napätia napájania, pri ktorej vysielač vydáva upozornenia. Pre 2xLiOn mám napr. 7,1V.

Batery calibration - v prípade, že meranie vysielačom sa rozchádza s nameraným (v tom istom čase) napätím napájacích akumulátorov meracím prístrojom, tento rozdiel +- zadáme sem.

Pokiaľ máme pripojené riadenie podsvietenia priamo procesorom, sem zadáme podmienku rozsvietenia, a následne na to čas, po ktorej má automaticky zhasnúť.

Ďalej zadáme hodnotu času, ktorý vysielač bude považovať za neaktívny (t.j. dobu, počas ktorej sa s vysielačom nemanipuluje) a po ktorej začne na to akusticky upozorňovať, je to vhodné pre prípad, že sme zabudli vysielač vypnúť.   0 - vysielač to nesleduje.

Reverse Throttle - nastaví polaritu ovládania plynu tak, ako sme zvyknutí (niektoré vysielače  majú napr. defaultne opačný, ako sa páči regulátorom z HC) a netreba potom v každom nastavení zapínať reverzy plynu.

Nastavenie úvodnej obrazovky a varovaní môžeme nechať tak, slúžia pre zabezpečenie, že signál po zapnutí vysielača do VF modulu nepôjde skôr, kým nebudú ovládacie prvky v patričnej polohe, oceníme to napríklad tým, že sa nám nerozbehne elektromotor alebo zbytočne nevysunú klapky...

Je to ako v originálnom firmware, kde sa to však myslím vypnúť nedalo a mnohí to považujú za chybu vysielača.

Dôležitejším je nastavenie poradia jednotlivých kanálov ako pôjdu do PPM modulácie - ja tam nastavujem AETR (krídelká, výškovka, plyn, smerovka)  a MODE 1.

Príklad, ako to používajú rôzni výrobcovia:

Typické Futaba rádio ...

PPM1 --> AIL

PPM2 --> ELE

PPM3 --> THR

PPM4 --> RUD

... alebo ...

Typické JR rádio ...

PPM1 --> THR

PPM2 --> AIL

PPM3 --> ELE

PPM4 --> RUD

 

Ono je to dôležité hlavne pri prepájaní vysielačov do režimu učiteľ - žiak. Historicky je to dané ešte z dôb amplitúdovej modulácie na 27MHz, kde posledné kanály boli menej odolnejšie rušeniu a tak sa najdôležitejšie zapájali ako prvé.

Tab kalibrácie zatiaľ necháme tak, skalibrujeme hodnoty priamo vo vysielači.

Ako - uvediem na konci článku.

Okno zatvoríme.

Teraz si ešte vysvetlíme niektoré pojmy nachádzajúce sa nastaveniach:

RUD - Rudder, smerovka

ELE - Elevator, výškovka

THR - Throttle, plyn

AIL - Aileron, krídelká

podobne to platí aj pre im odpovedajúce spínače.

ID0, ID1, ID2 - trojpolohový prepínač

GEA - spínač podvozku

TRN - spínač Tréner

SW1...SW12 - užívateľsky definovateľné prepínače, ktorých stav sa definuje matem. podmienkou, pri Mixeroch býva ešte podmienka ich aktivácie. Všetko je to bližšie v manuáli.

Dvakrát odklikneme model 01.

Tu nastavíme základné nastavenia v modeli 01:

jeho meno

nastavenie časovača - tu je nastavený čas 10 minút, čo vydrží napr. používaná batéria

na plný plyn.

mód časovača - je riadený polohou plynu, plynule spomaľuje odpočítavanie pri stiahnutí plynu.

Pri hodnote plynu 0 sa odpočítavanie zastaví.

Iné nastavenia:

OFF - časovač je vypnutý

ABS - zapnutý

XXs - časovač je zapnutý, ak XX nie je na nule

XX% - časovač počíta rýchlosťou, ktorá je závislá od polohy XX

XX môže byť RU, EL, TH, AL...

Ďalej nastavíme prírastok elektr. trimov po ich aktivácii. Vhodné je napr. medium.

Zaujímavou funkciou je zapípanie pri dosiahnuti stredovej polohy ovládača, zapneme pre potenciometre 1-3.

Okrem toho zmeníme už len hodnotu počtu kanálov. Pre daný model nám stačí 6 (a aj použijeme 6 kanálový prijímač).

V záložke Mixes najskôr vymažeme všetky default hodnoty stlačením "Clear Mixes"

 Vojdeme do záložky Templates a odklepnutím pridáme mixy pre jednoduchý 4-kanál.

Vrátime sa na mixy a vidíme, že ich máme nadefinované.

Pridáme na kanál 5 riadenie druhého krídielka, - pravým tlačidlom na CH05 - Add. Ako zdroj  pridáme AIL. 

Na obrázku vidieť, ako na kanál 5 pridávame mix z 1 kanálu AIL s opačným zmyslom výchylky.

Váha - je percentuálne vyjadrenie hodnoty, offset posunutie, trim - či sa prenáša do mixu  aj prestavenie trimu.

Nasleduje možnosť vybrať si krivku, podľa ktorej má mix prebiehať a switch - podmienka, podľa ktorej sa má aktivovať.

Nakoniec je Multiplex - t.j. spôsob, akým sa má mix pripočítavať.

Použitie kriviek, Delay a slow si vysvetlíme inokedy.

V tab Limits nastavíme zmenou rozsahu diferenciáciu krídielok

a prípadný reverz kanálu.

Tlačidlom Simulate si rovno môžeme odsledovať, ako sa naše nastavenie správa:

K tomu simulátoru:

Navrchu sú otočné potenciometre, nižšie tlačidlá Holdx, Holdy, Fixx, Fixy slúžia pre "pridržanie ovládača v danej polohe, keďže to celé "riadime" len pohybom myši a nemáme možnosť naraz riadiť oba kniple.

Tlačidlá po bokoch predstavujú prepínače vysielača. SW1-SW12 sa vysvietia, pokiaľ je splnená podmienka, na ktorú je SW definovaný.

K nastaveniu pridáme ešte mierne potlačenie výškovky plynule od polohy plynu - od jeho polovice:

Pridáme switch1 - podmnienku, že plyn je > 0  (lebo hodnota sa pohybuje od - do +)

a pridáme záporný mix k výškovke za podmienky switch1 s váhou 30 (miera ovplyvnenia

výškovky plynom)

Nuž a ukážka na simulátore:

Súbor si uložíme.

Nakoniec pripojíme programátor, k nemu vysielač. Stlačením tlačidla Write Eprom to TX

presunieme do EEPROM vysielača. Programátor odpojíme, zapneme vysielač a skontrolujeme priamo na reálnom modeli. Samozrejme, ak použijeme FW po prvýkrát, prevedieme kalibráciu kniplov. Prípadné potrebné korekcie urobíme priamo v jednotlivých nastaveniach. Môžeme použiť ešte jednu fintu - model skopírujeme viackrát a na každej kópii prevedieme drobné úpravy a korekcie. V praxi potom vyberieme ten, ktorý najviac vyhovuje. Po praktickom odskúšaní nastavenia môžeme toto nazad načítať do PC a uložiť.

Program eePe má ešte jednu výhodu – môžeme si otvoriť niekoľko uložení EPROM a navzájom jednotlivé nastavenia modelov jednoducho medzi sebou presúvať systémom Drag and Drop.

Takto napríklad k mojim modelom môžem pridať ďalší, ktorý som získal od priateľa. Alebo pridám svoj model k nastaveniam svojho trénera, čo je nám umožní výuku bez pracného napípania.

Tu musím upozorniť na jednu vec, a to dôležitosť verzie FW. Od nej je totižto závislé rozloženie premenných v EEPROM, pretože pri dôvodnej zmene vo FW sa mení aj spôsob ich uloženia v EEPROM a niekedy nie je možné obsah EEPROM používaného v starom FW automaticky použiť v novšom FW.

Vtedy je jednoduchšie opakované nastavenie modelu v novom FW pomocou aktuálneho eePe.

Nuž a teraz poprosím niektorých z tých, ktorí majú vo svojej T9X FW ER9X, aby napr. toto nastavenie zmákli na video, aby každému bolo jasné, že to funguje.  Totižto kým čítate tento článok, mal by som nastavené aspoň 2-3 modely.

 

Kalibrácia ovládacích prvkov na vysielači. 

S veľkou pravdepodobnosťou po prehratí pôvodného firmware bude treba skalibrovať jednotlivé prvky.

    1. Prejsť na podstránku CALIB (6/6) v menu nastavení

    2. Stlačte tlačidlo Dole. (-> SetMid)

    3. Nastaviť kniple a potenciometre do stredu.

    4. Stlačte tlačidlo Dole. (-> SetSpan)

    5. Presunúť kniple a potenciometre cez celý rozsah (úplne vľavo, vpravo, hore, dolu a pretočíme aj potenciometre v celom rozsahu).

    6. Stlačte tlačidlo Dole. (-> Hotovo) - týmto sa kalibračné hodnoty uložia.

    7. Stlačte tlačidlo Dole. (Späť na začiatok)

Pokiaľ ešte nemáme zbindovaný príjímač, prevedieme to a môžeme nastavenie odskúšať na modeli. Pokiaľ sa všetko javí ako OK, ešte raz prekontrolujeme všetky možné situácie, preveríme funkčnosť modelu a môžeme ísť zalietavať.

Letu Zdar.

 

PS:

Nuž a na koniec: času je málo, dni sa predlžujú, ja len ťukám do klávesnice. Ak sa teda odmlčím,  nie preto, že nemám o čom písať, ale preto že mi treba zopár bubliniek poskladať do tvaru lietadla, aby som túto súpravu aj v teréne preveril. A to už má nabehaných pekných pár hodín.

 

Vpershing

 

Ešte si dovolím zopár poznámok na všeobecne známy diskusný server.

Netušil som, že svojim prvým článkom rozprúdim nesmierne obsiahlu diskusiu na týchto stránkach. Čo ma však zarazilo bolo to, akým spôsobom sa niekoľko jednotlivcov (určite si ich nájdete v tých  zamknutých diskusiách, ktoré tuším skončili pričinením mimoriadne aktívnych členov na smetisku, pravda, ak ich nezmazali aj odtiaľ) nesmierne popudlivo ale hlavne bez prínosného obsahu zapojilo do pomaly okamžitého reagovania na čokoľvek, čo obsahovalo poznámku k T9X.  Vysvetľuje to podľa mňa jediná príčina - množstvo skladových zásob drahocenných značkových aparatúr, ktoré v dnešných časoch krízy (ktorú práve teraz začíname na rozdiel od pocitu autorov novinových plátkov a vládnych štatistikov pociťovať práve my, obyčajní ľudia) nemajú šancu speňažiť. A ich doslovná zúrivosť, s ktorou sa snažia potopiť čo podľa nich nie je dobré (teda hlavne pre nich).

Prečo nekritizujú setové súpravy dodávané a predávané s modelmi pre začiatočníkov? Práve kvôli ich nedokonalosti nádejný modelár skončí skôr, ako sa vôbec naučí pilotovať.  Oproti nim je T9X rádovo úplne inde. Samozrejme je aj zložitejšia na naprogramovanie a práve preto sa T9X venujem aj dnešným popisom.

Už len ich zdôvodňovanie, prečo v DE, FR stoja aparatúry toľko a toľko a u nás toľko (česť výnimkám, u ktorých je ten prírastok v podstate len cena dopravy) svedčí o ich záujme udržať si "naučený národ" na svoje ceny.

Porovnajte:

http://www.modellhobby.de/Futaba-T8FG-R6108SB-LiPo-TX-battery-charger-.htm?shop=k_staufenb_e&SessionId=&a=article&ProdNr=011F7036&t=1907&c=1907&p=1907

http://www.htmodel.sk/produkty/funkcne-modely/rc-supravy-vysielace-simulatory-pc/znacka-11/vysielac-futaba-t8fg-r6108sb-2-4-ghz-fasst-set-14308.html

http://www.akus.sk/e-shop-detail/rc-supravy/robbe-futaba/set-futaba-t8fg-r6108sb-2-4-ghz-fasst-777.html

Holt - doba sa mení a s ním aj naše možnosti. Skutočne sa oplatilo vďaka kurzu $ nekúpiť pár škatuliek cigariet a objednať si servo, batériu, regulátor či motor priamo z HK. Alebo rovno súpravu. Ako som už uviedol v novoročnom článku, neľutujem.

A to po skúsenostiach z nákupu cez Inet z východu ale aj západu. A navyše s tým, že poštárka na mňa čumela, keď jej hovorím, že poštovné za ten balík bolo 3 či 6$ a obsah je tam nádherne uložený proti poškodeniu v niekoľkých vrstvách vzduchu.

Som na tej diskusii zaregistrovaný tuším pol roka. A v posledných dňoch som 2x požiadal moderátora o zmazanie môjho konta. A súčasne som upozornil iné diskusné skupiny, ktorých som členom, na spôsoby vládnuce na tomto site.

Mailom som si totižto nechal posielať upozornenia na nové príspevky.

Čo ma však čakalo?

NUŽ TÁTO ODPOVEĎ:

Nemrzelo by ma to, keby boli vymazané príspevky už v prvom vlákne - všetky, ktoré sa netýkali samotnej témy. Bohužiaľ poväčšinou zostali len tie.

Nuž a ked moderátori nevymažú naopak takéto príspevky:

Akým právom sa niekto menuje do pozície prideľovať niekomu možnosť sa slobodne vyjadrovať?

Ako som v prvom článku o T9X písal, zrejme sa jedná o tú skupinu borcov. Nie modelárov, nie športovcov. Proste a jednoducho - trafená hus zagágala.

A ešte jedna vec - vysielač FlySky v tomto prevedení získal certifikáciu ku svojej výrobe už v roku 2007. V tom čase ešte na VF moduloch 35, 40 a 72MHz. Ono to nie je súprava len tak z prsta vycucaná. Je to cieľavedomý projekt, kde všetko zapadá do seba tak ako má. Dôsledkom toho je napr. veľká "krabica" 8-kanálového prijímača 2,4GHz. Proste v tom čase návrhu 40-ky s niekoľkými medzifrekvenčnými obvodmi sa to menšej nedalo dať. 

Príchodom prijímačov 2,4GHz sa to proste zmenilo k nepoznaniu. A zhodou okolností ten istý čip prijímača, ktorý niektorí poznajú ako "satelit" ku svojmu prijímaču verzie 1 (V1) sa stále používa aj vo verzii V2. Len jedenkrát. Pretože sa zmenil spôsob komunikácie (protokol) ktorý aj s jedným prijímačom zabezpečuje dostatočný dosah. Napr. aj z toho satelitného prijímača sa sa doplnením dekodéra s procesorom dá urobiť fungujúci prijímač:


 

Na zahraničných stránkach sa o tejto súprave plodne diskutuje, vznikajú projekty ako napr. gruvin9x, zameraný na zaintegrovaní telemetrie Fr-Sky priamo do tejto súpravy aj softwérovo.

 A nikde som sa nedočítal že by niekto mal potrebu meniť napr. potenciometre. Skôr je snaha napr. vymeniť celú dosku riadiacej elektroniky za novú s podobnou schémou, ktorá má viacej vývodov, obsahuje ISP konektor - a to len preto, aby sa naplno dali využiť aj v T9X nepoužité vývody procesora a jeho výpočtový výkon.

Veľa z Vás (kritikov T9X) o tom nemá ani tušenia a ani ako to funguje.


Setting models in ER9X: Turnigy 9, modelli di Ambito in ER9X: Turnigy 9 Ställa modeller i ER9X: Turnigy 9 modelos de Marco en ER9X: Turnigy 9 Настройка модели в ER9X: Turnigy 9 modelos Ambiente em ER9X: Turnigy 9 Otoczenie modeli ER9X: Turnigy 9 Innstilling modeller i ER9X: 9 Turnigy Einstellen Modelle in ER9X: Turnigy 9 Beállítása modellek ER9X: Turnigy 9 Instelling modellen in ER9X: Turnigy 9 modèles Mise en ER9X: Turnigy 9 Asettaminen mallit ER9X: Turnigy 9 Indstilling modeller i ER9X: Turnigy 9 وضع النماذج في מודלים הגדרה


<Staršie | tento článok | Novšie>

Napísané: 10. 1. 2013, 20:16 | Prečítané: 19921x | Kategórie: Turnigy 9X | Napísal: admin |
Komentáre: 21
.:. laco | mail
Už som sa ťa na to pýtal na HCmánii. Toto je na mňa?

Vysvetľuje to podľa mňa jediná príčina - množstvo skladových zásob drahocenných značkových aparatúr, ktoré v dnešných časoch krízy
Odpoveď | 2011-01-12 19:11:55
Prečo myslíš? Veď podľa nicku ani netuším, o koho sa jedná.
Odpoveď | 2011-01-12 19:16:43
.:. laco | mail
LV
Stačilo prejsť myšou po odkaze mail a vedel by si viac
Odpoveď | 2011-01-12 19:23:01 | Príspevok upravený: 2011-01-12 19:36:44
.:. laco | mail
Odpovede sa asi nedočkám 8-|
Odpoveď | 2011-01-13 09:01:31
.:. Vpershing
Ani podľa nicku LV netuším, o koho sa jedná
2011-01-13 09:39:42
.:. laco | mail
Tak mi odpovedz na koho týmto narážaš? Kto má zásoby drahocenných rádií?
2011-01-14 19:13:05
.:. laco | mail
Akým právom sa niekto menuje do pozície prideľovať niekomu možnosť sa slobodne vyjadrovať?

Táto tvoja reakcia na to že modelár by prvé dva roky nemal mať vlastný názor, len ukazuje na to aké úzke je tvoje myslenie.8-| Dotyčný tým chcel povedať, že začínajúci modelár (to je tá doba dva roky) by mal viac nasávať vedomosti skúsených modelárov ako rozdávať tie jeho na fórach, kde tie jeho vedomosti sú viac "nevedomosti" ako vedomosti. Na to časom prídeš. ;-)
Za tri, päť rokov si prečítaj čo si napísal teraz...
A nikto ti nebráni sa slobodne vyjadrovať. Ale ani ty nikomu nebráň vysloviť kritiku voči tomu čo si splodil.
lv.
Odpoveď | 2011-01-12 19:22:32
.:. koumak
Víte o tom, že když bylo vynalezeno piano, tak polovina umělecké veřejnosti tento nástroj odmítla jako opičí, protože hraje sám jen klepnutím na klávesu. Moje děti hrají na housle, protože hudební sluch mají dobrý a mohou tedy zvuk vytvářet. Můj děda hudební sluch neměl, ale hrál exkluzivně na piáno. Podívejme, kolik radosti dnes piáno lidem dělá. Dnes nikoho moc tyto souvislosti nenapadají, a jelikož nemohu nějak dohledat škody způsobené používáním T9x, tak jsem přesvědčen, že ji historie podobně vezme na milost, protože zpřístupňuje modelařinu širokému okruhu lidí, podobně jako piáno. Modelařina od teď již nebude tak exkluzivní a stává se přístupná i pro mě a mé děti, kterým bych do ruky radio za 20 000 nedal. I kdyby to byla vysílačka jen pro děti a studenty, tak co. Jako kdyby někteří kritici žádné děti neměli.
Odpoveď | 2011-01-13 09:32:19
.:. TG
Pekné, pro mě zatím nepoužitelné jelikož pro mé smokřídlo zatím plně dostačuje dodávaný FW. Budu se těšit na pokračování.
Odpoveď | 2011-01-13 22:35:27
.:. jn
LV, na RCmanii mas v kazdom prispevkun dovetok:
"Nie som zlý.... iba rýpem".
Je mi jasne , ze v kazdych forach su aj provokateri, ako to mam v tomto pripade chapat?
Odpoveď | 2011-01-14 09:41:34
.:. laco | mail
Neviem čo chceš chápať....tu nie je nič na chápanie
Odpoveď | 2011-01-14 19:11:52
.:. TG
Změn si konec místo ...iba rýpem si tam dej ...som iba hlúpy. Potom možná pochopíš :-) a nebo taky ne:-D
Odpoveď | 2011-01-15 07:41:38
Uz prestante, nema to vyznam... 8-|
2011-01-15 13:28:40
.:. laco | mail
Na to že som hlúpy si prišiel keď si sa pozeral do zrkadla?
Poznáš ma osobne, keď si dovolíš takéto niečo napísať?
Odpoveď | 2011-01-16 09:38:22 | Príspevok upravený: 2011-01-16 09:39:23
.:. polod
no važeny....
surfujem po podobnych forach len so zaujmom,a zvedavosti,a samozrejme aj kde tu ziskal skusenosť od iných...atd atd
no možem povedat,ze človek typu LV je čisty provokater....
z neho nič vludneho nevypadlo.... zjavne si mysli že prehltol pani mudrosť a viac nepotrebuje a uznava vyrobky len s vykričanou značkou....heh /tiež vyrobenou cine/ len o tom sa obyč. smrtelnik nedozvie. možno že si podobnym vrtanim niečo kompenzuje.... v každom pripade si myslim že to nie je dobry človek....je to iba moj nazor...vobec by som sa nedivil keby bol policajt...to by dalo za vše bodku
:-D ...Nemam rad rypakov bodka
Odpoveď | 2011-01-22 07:33:40
.:. polod
a este som zabudol dodať.... vlastnim TX9 v2 ,ale aj Futabu 7C
ta porovnavam ,skušam ,testujem rozdiely
a možem zodpovedne povedať,že viac sa zabavim s x9 :-D :-D
...kto vie .. možno je to tym asik,že je to o poznanaie lacnejsie, a akože by mi to nebolo luto roztrepať .. proste letam s x9 aj Easy, aj L39 a poslucha moje príkazy zodpovedne. aspon zatial...
Odpoveď | 2011-01-22 07:43:49
.:. RiMr | www
Super článek kluci!!!
V posledních dnech s Er9x opatrně lítám a musím říct, že se na jeho možnosti velmi dobře zvyká! :) Když dostanu do rukou T9x se standardním FW, mám pocit jako pilot který má vyprávět jak sestřelil nácka a přitom má svázané ruce... :D
Jenom ty stopky kdyby byly dvoje... Ale uvidíme, autor na Er9x pracuje dál a toto je určitě v pořadí :)

Ať se daří!
RiMr
Odpoveď | 2011-01-30 21:48:13
Aký dosah máTX9 ? Softvér vyzerá dobre, je možnné niekde stiahnuť návod?:-D
Odpoveď | 2011-02-07 21:00:17
.:. Laco
Pekný prijímač, podobný mám spravený. Probém je 2xLIPO. obcas menej ako 5 voltov.
Odpoveď | 2013-01-11 22:08:01
.:. Laco
Páni, keby ste náhodou robili nejaké posedenie pri pive, tak sa ozvite. Rád sa pridám.
Odpoveď | 2013-01-11 22:15:17
Hey, you used to write amazing, but the last couple of posts have been kinda boring I miss your tremendous writings. Past couple of posts are just a little out of track! come on! gkekeccckggeafgb
Odpoveď | 2014-05-30 02:45:23
Pridaj komentár
Meno
Web
Mail
Kontrola Zadajte číslo päť
Text

:-)
:-D
:-(
|-/
:-[]
;-)
8-|
8-o
Tučné | Podrazené | Kurzíva  | zdroják | odkaz
  • Pre odoslanie správy môžete aj použiť klávesovoú skratku Alt+S. (Podporujú len niektoré prehliadače)
  • HTML znaky budú prevedené na entity.
  • Vyjadrujte sa tu ako doma, aby sme vedeli ako to u Vás vypadá.
  • Odkazy začínajúce http:// budú automaticky prevedené na odkazy , nepoužívajte však v jednom príspevku viac ako 3 - to robia len spam roboti:-)
správca | ICQ-Vaše ICQ | Podpora miniRS | Styl LazyDays | Sk preklad by beekeeper | Veľkosť databázy: 40792.1 kb