Spínaný BEC (SBEC, UBEC) - radosti a strasti - 2.časť

V prvej časti tejto minisérie sme spínaný BEC "pochválili" za to, ako dobre a efektívne plní svoju úlohu zdroja stabilného jednosmerného napätia pri meniacom sa odoberanom prúde.

No tiež sme ho riadne "pohanili" za jeho potenciálnu schopnosť pomerne bezohľadne zarušiť RC prijímače v pásmach 35/40 MHz.

Dnes porovnáme efektivitu spínaného a lineárneho BECu pri meniacom sa vstupnom napätí a čo sa týka odstránenia rušenia, tak sa pozrieme na to, "ako to robia iní".

autor: Janko O.


Zmerali sme vlastnosti spínaného a lineárneho BECu pri meniacom sa vstupnom napätí. Spínaný BEC, ktorý sme mali k dispozícii bol schopný dodávať stabilné výstupné napätie (5,1V) už pri napájacom  (vstupnom)  napätí 6,1 Voltu a viac. Pravdu povediac, bol schopný pracovať aj pri nižšom napätí, ale vtedy vydával také zvuky, že by si pilot modelu mohol začať myslieť, že zadrel motor.

Niektoré, v tabuľke uvádzané, hodnoty lineárneho BECu sú len hypotetické, pretože napríklad stratový výkon 15 Wattov takého malého obvodu, ktorý navyše nemá chladič, je "neuchladiteľný". Ale keďže správanie lineárneho BECu je naozaj lineárne, niektoré hodnoty (hlavne pri vyšších vstupných napätiach) boli získané výpočtom a nie meraním.

Všetky hodnoty sú namerané (alebo vypočítané) pri odoberanom výstupnom prúde 1 Ampér.

Získané hodnoty môžete vidieť v tabuľkách, ľavá je pre spínaný BEC, pravá pre lineárny BEC. Tesne vedľa seba sú umiestnené pre uľahčenie porovnania. Z analýzy zobrazených údajov vyplýva, že lineárny BEC je vhodný len pri napájaní z nižších napätí: 2-článok, maximálne 3-článok LiPol.

Vtedy je stratový výkon (ktorý sa premení na teplo) "znesiteľný" a účinnosť "jakž-takž" prijateľná. Pri napájaní z viac ako 3-článkových LiPol batérií stratový výkon narastá a účinnosť padá.

Spínaný BEC je na tom oveľa lepšie: stratový výkon aj účinnosť sa s rastúcim vstupným (napájacím) napätím menia len veľmi málo a navyše v celom rozsahu vstupného napätia tieto parametre dosahujú veľmi dobrých hodnôt. Obzvlášť pri vyšších vstupných napätiach, teda pri napájaní 4-článkom, 5-článkom a obzvlášť 6-článkom LiPol je "účinnostná prevaha" spínaného BECu obrovská.

Čo sa týka stratového výkonu, je lineárny BEC pri väčších prúdových odberoch a napájaní viac-článkovými LiPolkami v podstate nepoužiteľný, pretože sa z neho stane "palubné kúrenie" a vplyvom prehrievania sa bude sám neustále vypínať (alebo bude obmedzovať výstupný prúd), a tým bude samozrejme vypínať aj celý palubný systém.

Takže na tomto poli na celej čiare vyhral spínaný BEC, ale dá sa niečo robiť aj s tým "životu nebezpečným" rušením? No, povedzme si rovno, že dá, ale hneď si povedzme, že to vždy niečo stojí, takže tu asi naozaj platí, že drahší spínaný BEC, bude aj lepší, alebo naopak: lepší spínaný BEC bude aj drahší.

Pri "odstraňovaní" rušenia je treba nie len ďalšími elektrickými súčiastkami znížiť (odfiltrovať) úroveň vysokofrekvenčných zložiek v spektre výstupného napätia (5V), ale spravidla je potrebné celý spínaný BEC "odtieniť", čiže ho uzavrieť do plechovej krabičky.

Tá je v podstate Faradayovou klietkou, ktorá zabraňuje prenikaniu elektromagnetickej energie (v našom prípade rušenia) z vnútra krabičky smerom do okolia (k RC primaču).

Ako to "robia" profesionáli, môžete vidieť na priložených obrázkoch.

Súvisiace články:

Spínaný BEC (SBEC, UBEC) - radosti a strasti - 1.časť

Spínaný BEC (SBEC, UBEC) - radosti a strasti – 3.časť

 

 

správca | ICQ-Vaše ICQ | Podpora miniRS | Styl LazyDays | Sk preklad by beekeeper | Veľkosť databázy: 44410.61 kb